fbpx

Soutěž pro studenty architektury a stavebního inženýrství: vyhrajte 40 000 Kč!0

Saint Gobain Orsil vyhlašuje studentskou soutěž Isover pro rok 2010. Ta je určena studentům architektury a stavebního inženýrství. Předmětem soutěže je návrh Multi-komfortního domu Isover. Připravena je zajímavá pěněžní odměna! Jaké jsou podmínky soutěže?

Společnost Saint Gobain Orsil vyhlašuje studentskou soutěž Isover pro rok 2010, která je určena studentům architektury a stavebního inženýrství z vysokých škol ve všech zemích, kde Isover působí. Předmětem soutěže pro rok 2010 je návrh Multi-komfortního domu Isover – renovace staré stavby. V národním i mezinárodním kole (v roce 2010 se uskuteční v rakouském Innsbrucku) vítěz získá € 1500 (cca 40 tisíc Kč).

Každý investor se snaží myslet ekonomicky. Svou investici pečlivě zvažuje a zohledňuje její návratnost. Při stavbě pasivních domů hrají hlavní roli ekonomika, ochrana životního prostředí a komfort. Návratnost vyšší investice je ale v tomto případě průkazná. K ochraně přírody přispívá nespotřebovaná energie a nesmíme zapomenout ani na akustický komfort obývaného prostoru, který dává pasivnímu domu multi-komfortní vysoký standard bydlení.

Srovnání výhod a nevýhod standardních a multi-komfortních staveb:

Standardní dům

+ nižší počáteční investice (o cca 10%)
+ větší počet realizačních firem (jedná se o standardní stavbu)
– vysoké náklady na vytápění
– vyšší ostatní náklady spojené s užíváním
– akustické izolace vyhovují jen nutným normovým požadavkům
– nižší lukrativnost v případě budoucího prodeje
– nutnost vytápění a rozvodů tepla, snížená regulace tepla
– v případě nárůstu vlhkosti nebezpečí plísní (není zde kontrola či regulace vlhkosti)

Multi-Komfortní dům

+ nízké náklady na vytápění díky pasivnímu řešení domu
+ nižší ostatní náklady spojené s užíváním (energeticky úsporné spotřebiče)
+ komfortní akustika konstrukcí
+ vysoká požární odolnost (u standardních rodinných domů často ani neřešena)
+ lukrativní stavba z hlediska budoucího prodeje
+ není nutné mít standardní zdroje vytápění ani otopná tělesa
+ regulace tepla i vlhkosti (zabránění přehřívání i vzniku plísní)
– vyšší počáteční investice (o cca 10%)
– menší počet odborně zdatných realizačních firem (s potřebnými zkušenostmi)
– je nutné kvalitní projektové i řemeslné řešení detailů (náročné i na čas)
– potřebná orientace k jižním stranám (přizpůsobení dispozičního řešení)

Multi-Komfortní dům Isover

Multi-Komfortní dům je dům, v němž je důraz kladen především na komfort bydlení. Tento typ domu řeší jak tepelnou pohodu, tj. minimální ztráty tepla, tak akustiku, jež je jedním z důležitých aspektů v návrhu rodinného či bytového domu. Zapomenout nesmíme ani na požární bezpečnost. Multi-Komfortní dům by měl splňovat tři základní parametry:

1. Minimalizace tepelných ztrát

Aby dům tento požadavek splňoval, musí mít vlastnosti pasivního domu, tj. max. tepelnou ztrátu 15 kWh∙m-2∙a-1. Této hodnoty se nedosahuje lehce, často jeden či dva nevhodně řešené detaily mohou významně ovlivnit celkovou hodnotu tepelných ztrát. Dokladem o kvalitě zateplení je průkaz energetické náročnosti budovy, v rámci EU jsou způsoby výpočtu velmi podobné, nicméně vlastní grafické vyjádření se často liší.

2. Akustický komfort

Tato část byla často opomíjená, ale je třeba jí věnovat náležitou pozornost. V normě jsou sice předepsány hodnoty vzduchové či kročejové neprůzvučnosti pro jednotlivé typy budov, nicméně ne vždy jsou tyto hodnoty na stavbě opravdu dodrženy. Navíc hluk z okolí každým rokem stoupá v souvislosti s nárůstem automobilové dopravy. Chceme-li standard či komfort, musí být tento požadavek jasný již ve chvíli, kdy začínáme s projektem.


Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost z pohledu obyvatel domů

3. Požární bezpečnost

Tento faktor nabývá na významu hlavně u výškových staveb, ale i ve výstavbě rodinných domů či nízkopodlažních bytových domů má své opodstatnění. Zejména správný návrh a řešení detailů je velmi důležité.

První Multi-Komfortní dům v České republice, Srch u Pardubic

  • Zastavěná plocha: 149 m2
  • Spotřeba energie na vytápění: 14,9 kWh/m2/rok
  • Celkový objem domu: 780 m3
  • Celková cena: 4,5 mil. Kč

Společnost Saint-Gobain Orsil pořádá 7. 10. 2009 na této stavbě Den otevřených dveří.
Již druhé aktualizované vydání publikace Multi-Komfortní dům Isover je možné si ZDARMA objednat na info@isover.cz. Součástí je pomocný výpočetní nástroj Multi Comfort House Designer na CD, který vám pomůže při realizaci vašeho projektu pasivního multi-komfortního domu.

Autor: Komerční sdělení