fbpx

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje podporuje cirkulární ekonomiku – přihlaste svůj projekt0

Také letos proběhne už čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje, jejímž cílem je ocenit a popularizovat projekty, které nápaditým, ekologickým či kreativním způsobem využívají odpad jako vstupní surovinu pro další produkci. Letošní novinkou je kategorie Cirkulární počin, která ocení nejlepší projekty v oblasti cirkulární ekonomiky.

Studentské projekty z minulého ročníku soutěže.

Soutěž, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu obchodu ČR, je určena téměř pro každého, kdo má v souvislosti se znovuvyužitím odpadů nějaký zajímavý projekt či nápad. Zúčastnit se mohou výrobní podniky, stavební firmy, provozovatelé služeb, obce a orgány veřejné správy, ale také žáci a studenti všech typů škol a nově i neziskové organizace, svazy, sdružení, spolky apod.

V jednotlivých kategoriích spolu budou soutěžit projekty podporující odpovědný přístup k využívání surovin. Může se jednat o kreativní zpracování výrobků z nejrůznějších materiálů s ukončenou životností, o inovativní způsoby využití druhotných surovin ve výrobní nebo stavební činnosti a řadu dalších aktivit podporujících oběhové hospodářství a cirkulární ekonomiku.

Reklama

Soutěž je rozdělena do 7 kategorií:

1.     Podnikatelské výrobní subjekty

Kategorie pro firmy vyrábějící produkty s obsahem druhotných surovin, nebo vyvíjející technologie a know-how pro jejich získávání.

2.     Podnikatelské subjekty ve stavebnictví

Stavebnictví je jedním z perspektivních oborů, kde se může cirkulární ekonomika dobře uplatňovat. Tato kategorie je určena právě pro firmy, které využívají druhotné suroviny v rámci stavební činnosti.

3.     Obce, města, kraje, instituce veřejné správy

Pro obce, města, kraje a další, kteří při své činnosti, ve svých projektech a při zadávání veřejných zakázek apod. preferují druhotné suroviny nebo výrobky s jejich obsahem.

4.      Studenti VŠ

Pro studenty VŠ, kteří dokázali navrhnout technologie pro získání druhotných surovin z materiálů a výrobků s ukončenou životností, nebo navrhli nové výrobky s obsahem druhotných surovin. V kategorii ale mohou soutěžit také studentské nápady, jak a čím nahradit primární zdroje.

5.     Studenti VOŠ, SŠ, SOU

Pro studenty SŠ, jimž se povedlo kreativně zpracovat výrobky a materiály, které by jinak skončily jako odpady, a v nové podobě je vrátit do užívání.

6.     Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit

Pro žáky ZŠ, ZUŠ, DDM nebo dalších organizací volnočasových aktivit, kteří mají zajímavé nápady, jak využít různé předměty a výrobky po ukončení životnosti, aby neskončily jako odpad na skládce nebo spalovně.

7.     Cirkulární počin

Letošní novinkou je sekce s názvem Cirkulární počin. Pro podnikatelské subjekty, veřejnou správu, neziskové organizace a další subjekty, které v rámci své činnosti různými způsoby přispívají k podpoře cirkulární ekonomiky. Třeba tím, že realizují vzdělávací a osvětové akce, soutěže, organizují výměny věcí, sdílejí dopravu atd.

Technologický soutěžní projekt s minulého ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna!

Přihlášky do všech kategorií se přijímají do 15. dubna 2020. Ze všech účastníků, jejichž přihlášky a přílohy budou splňovat stanovená kritéria, vyberou odborné poroty 5 nejlepších, ti budou pozváni do Senátu na slavnostní oceňování vítězů v průběhu měsíce června tohoto roku. Více informací o soutěži najdete na webu Druhotnasurovina.cz, kde také můžete přihlásit váš projekt.

Autor: Redakce Nazeleno.cz