Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Součinitel tepelné vodivosti

Součinitel tepelné vodivosti je fyzikální veličina z oboru termodynamiky. Označuje se malým písmenem lambda – ?. Udává míru schopnosti látek vést teplo a je to u látek konstantní veličina. Jde o tzv. materiálovou konstantu, která charakterizuje danou látku za přesně stanovených podmínek. Nízká hodnota součinitele tepelné vodivosti znamená, že látka patří mezi tepelné izolanty. Tepelné vodiče mají vysoký součinitel tepelné vodivosti a jsou to především kovy.

V oblasti úspor energie je součinitel tepelné vodivosti podstatný u materiálů, které se používají pro tepelnou izolaci. Tepelná izolace (zateplení) umožňuje snížitenergetické ztráty staveb a projevuje se celkovou úsporou energie a snížením nákladů na vytápění. Pro tepelnou izolaci se využívá v dnešní době řada umělých i přírodních izolačních materiálů.

Definice součinitele tepelné vodivosti

Součinitel tepelné vodivosti lze definovat jako množství tepla, které musí za jednotku času projít tělesem, aby na jednotkovou délku byl jednotkový spád. Přitom se předpokládá, že teplo se šíří pouze v jednom směru. Základní jednotkou je Watt na metr a Kelvin (W.m-1.K-1). Hodnota součinitele tepelné vodivosti se zjišťuje experimentálně.

Tepelné izolanty a vodiče

Hodnota součinitele tepelné vodivosti (?) slouží k rozlišení látek podle schopnosti vést teplo na tepelné izolanty a vodiče. Tepelné izolanty mají nízkou hodnotu ?, což znamená, že špatně vedou teplo (mají nízkou tepelnou vodivost). Tepelné vodiče mají naopak hodnotu ? vysokou a znamená to, že teplo vedou dobře (vysoká tepelná vodivost). Mezi tepelné izolanty patří zejména plyny, dobrými tepelnými vodiči jsou kovy.

Také mezi pevnými látkami najdeme tepelné izolanty. Jsou to materiály, které obsahují větší množství plynných částic (vzduch). K pevným tepelně-izolačním materiálům patří dvě skupiny izolantů: pěnové izolace (např. pěnový polystyren, extrudovaný pěnový polystyren, pěnový polyuretan) a vláknité izolace (např. skelná vata, minerální vata, ovčí vlna).

Využití tepelných izolantů

Tepelné izolanty najdou uplatnění všude tam, kde je žádoucí maximálně znemožnit předávání tepla vedením. Jednak může být cílem minimalizovat ohřívání nějakého materiálu a jednak zabránit úniku tepla (zateplování domu jako celku i jeho částí). Izolace stěn, podkroví a podlah snižuje tepelné ztráty v zimním období a zabraňuje přehřívání vnitřního prostoru v letních měsících.

Izolanty používáme i v běžném životě, aniž si to přímo uvědomujeme. Např. v zimě sáhneme po vlněném svetru (díky podílu vzduchu izoluje lépe než jiné textilie) nebo při nákupu nádobí upřednostníme plastové či dřevěné rukojeti, které izolují od kovových částí (tepelných vodičů).

Využití tepelných vodičů

Tepelné vodiče využíváme tam, kde je rychlé vedení tepla (popř. chladu) výhodou – chladicí média (chlazení), teplonosná media (vytápění). Především se využívají kovy a jejich slitiny, dobře vedou teplo také kapaliny. V případě kapalin jsou nejrozšířenější směsi vody a dalších chemických látek (např. látky, které chrání topný systém před korozí).

Další informace o tepelných izolantech a vodičích:

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií