fbpx

Solarpunk – zelená utopie, ale také inspirace a koňská dávka tolik potřebného optimismu0

Solární technologie a obnovitelné zdroje energie si našly cestu také do umění. Optimistickou a udržitelnou budoucnost lidstva ukazuje solarpunk – umělecký směr i filozofie, která může být inspirací i lékem na současné splíny a obavy.

Ilustrační foto: Midjourney.ai

Solarpunk je původně žánr sci-fi, který se zaměřuje na budoucnost s vysokým podílem energie získávané ze slunce a obnovitelných zdrojů. Jeho cílem je ukázat, že existují alternativní a ekologičtější cesty k vývoji naší společnosti a lepšímu světu. Nejedná se ale o dystopii, hlavním znakem solarpunku je optimismus a naděje, že lze dosáhnout udržitelného a šetrného světa a společnosti. Dnes už můžeme solarpunk považovat jak za estetický a umělecký proud, tak i za životní postoj blízký anarchii a hlubinné ekologii.

Násilná dystopie vs. tvořivost a optimismus

Obecně se má za to, že termín solarpunk by poprvé použit na blogu o politice a ekonomice Republic of the Bees v článku From Steampunk to Solarpunk. První solarpunkové příběhy a články se začaly objevovat v online komunitách a na nezávislých webových stránkách a později se tento žánr rozvíjel a popularizoval prostřednictvím knih, blogů a dalších forem médií.

Reklama

Solarpunk je hnutí stejně jako žánr: Nejde jen o příběhy, ale také o to, jak se k nim můžeme dostat.Manifest solapunku

S tím, jak rostl diskurz kolem klimatických změn a environmentálních otázek, rostla i popularita solarpunku, který nabízí nadějnou a proaktivní vizi budoucnosti v kontrastu s často zobrazovanými dystopickými a postapokalyptickými budoucnostmi. A to nejen ve sci-fi literatuře. V souvislosti se solarpunkem asi leckoho napadne otázka, proč je pro nás daleko snazší si představit dystopickou a násilnou verzi konce společnosti, než nějakou pozitivní změnu?

Technologie a „jugaad“ přístup

V solarpunku se často objevuje využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely, větrné elektrárny a vodní elektrárny, stejně jako technologie zaměřené na zlepšení kvality života. Tyto technologie se často spojují s komunitními projekty, kde se snaží vytvářet udržitelné a samosprávné společenství. Velkou roli hrají i DIY, ekologické zemědělství a zahradničení. Solarpunk se přitom snaží vyhýbat běžnému americko- i evropocentrickému myšlení a rovnocenně integruje prvky zejména asijských a latinskoamerických kultur. Ostatně v latinské Americe je solarpunk velmi populární. Příkladem takovéto integrace může být jugaad – ponejvíce indický přístup „improvizuj a vystač si s málem“.

Solarpunková ilustrace ve stylu Hijata Mijazakiho. Zdroj: Artstation – Daniel Clarke

Solarpunk také často ukazuje, jak mohou být technologie využity k řešení klimatických a ekologických problémů, jako je znečištění a degradace životního prostředí. Cílem solarpunku je ukázat, že existuje naděje na lepší budoucnost, pokud budeme jednat rychle a odhodlaně.

Jugaad styl - vystačit si s málem a chytře improvizovat
Jugaad styl je termín používaný v Indii a některých dalších zemích v Asii k popisu způsobu, kterým se lidé snaží nacházet rychlé a efektivní řešení problémů pomocí improvizace a inovace. Jugaad styl se obvykle využívá v situacích, kdy chybí zdroje nebo jsou omezené. Namísto toho, aby lidé čekali na dokonalé nebo kompletní řešení, přistupují k problému kreativně a často využívají dostupné materiály, aby dosáhli výsledků, které jsou často zcela odlišné od původních záměrů. Jugaad styl je často přirovnáván k filozofii „dělat víc s méně“, ačkoli tento přístup není vždy zcela bezproblémový a může být spojen s určitými riziky a nedostatky. Nicméně v mnoha situacích může být Jugaad styl velmi užitečný a přinášet nové způsoby řešení problémů, které by jinak mohly zůstat nevyřešené. Dobrou ukázkou jugaad stylu v našem kulturním kontextu mohou být třeba zemělodě – domy postavené z odpadu.

V průběhu let se solarpunk dále vyvíjel a rostl a zahrnoval širokou škálu témat, stylů a perspektiv. Některá solarpunková díla se zaměřují na technologická řešení environmentálních problémů, zatímco jiná zkoumají sociální a politické změny, které by musely nastat, aby se vytvořila udržitelná společnost.

Jsme solarpunkeři, protože jedinou další možností je popření nebo zoufalství.Manifest solarpunku

Bez ohledu na specifika mají všechna solarpunková díla společný cíl: představit si a inspirovat lepší budoucnost lidstva a planety. V posledních letech se solarpunk stává stále vlivnějším a jeho témata a myšlenky ovlivňují nejen science fiction, ale také širší kulturní konverzaci o budoucnosti a roli technologií při jejím utváření.

Estetika solarpunku: Solární panely, zelenina a Hayato Miyazaki

Svébytná estetika solarpunku v sobě kombinuje secesní přírodně ornamentální prvky, africké i asijské styly designu a architektury a také něco z viktoriánské Anglie. Pokud bychom to vztáhli čistě na vizuální podobu, je solarpunk spíše městská záležitost; autoři často ve svých dílech ukazují hypotetickou podobu měst kladoucích důraz na pěší a cyklistickou dopravu, spolu se spoustou zeleně, zahrad a množstvím míst pro setkávání. A je to velmi příjemná představa zelených a udržitelných měst. Pokud byl v běžné sci-fi ikonický spíš mrakodrap, tady je to nepochybně skleník. Obdivovaným tvůrcem mezi příznivci solarpunku je Hajao Mijazaki.

Inspirace pro optimistickou budoucnost

Avšak, i když solarpunk nabízí optimistický pohled na budoucnost, nelze ignorovat skutečnost, že vývoj udržitelné společnosti bude vyžadovat značné úsilí a spolupráci mezi jednotlivci, společnostmi a vládami. Je nutné se vyhnout technofobii a zároveň být kritičtí k neudržitelným a nebezpečným technologiím.

Ať už jde o kolektivně sdílenou imaginaci nebo jen jakousi sofistikovanou terapii klimatického žalu, nabízí solarpunk jedinečný a inspirativní pohled na budoucnost, která dobře propojí technologický pokrok s udržitelností a spoluprací.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.