fbpx

Solární ohřev vody z pohledu ceny – vyplatí se spíš fotovoltaika0

Díky klesající ceně fotovoltaických panelů se klasické termické solární systémy pro ohřev teplé vody přestávají vyplácet. Vodu může levněji ohřívat elektřina vyrobená v domácí sluneční elektrárně.

Využít sluneční energii pro ohřev vody není nová myšlenka, v Evropě oprášená v době ropné krize v sedmdesátých letech. Za posledních asi 40 let se ale mnoho změnilo.  Na trhu jsou dnes desítky dodavatelů; nabízí kolektory ploché, trubicové; pro dům i pro bazény, hi-tech i low-tech. Jsou zde bojlery se stratifikací, s rozmanitými výměníky, jsou zde speciální oběhová čerpadla. Kdo chce, může celý systém ovládat na dálku z mobilu. Zákazník má opravdu z čeho vybírat.

Solárnímu ohřevu vody kazí image cena

Bohužel, jedna věc to pořád kazí: cena.  Sluníčko svítí zadarmo, ale solární systém zadarmo není. Pokud porovnáme investiční náklady s množstvím energie, kterou nám přinese, vyjde nám skutečná cena solárního tepla ve výši 2,9 až 4,0 Kč (a to nejsou započteny i provozní náklady na údržbu aj.). Investiční náklady u systémů pro rodinný dům se pohybují okolo 20 tis. Kč/m2 plochy kolektoru, systém pro rodinný dům tak stojí okolo 100 tis. Kč. Jedině díky různým dotacím může cena solárního tepla konkurovat ohřevu elektřinou nebo plynem.

Reklama

Provozní náklady solárního systému na ohřev vody pro rodinný dům:

(Kolektory 5 m2, zásobník 300 l, cena včetně montáže a 15% DPH celkem 100 tis. Kč.)

Nižší využití Vyšší využití 
Náklady na solární systém 20 000 Kč/m2 20 000 Kč/m2
Roční energetický zisk 250 kWh/m2 350 kWh/m2
Energie získaná za 20 let 5 000 kWh/m2 7 000 kWh/m2
Cena energie ze solárního systému 4,00 Kč/kWh 2,86 Kč/kWh

Řešením může být fotovoltaika

Existuje ale jiný způsob, jak vodu sluníčkem ohřát: fotovoltaika. Ceny poklesly tak, že elektřina z fotovoltaiky je levnější, než teplo z termálního solárního systému. Jistě to neplatí úplně vždy, ale u běžného rodinného domu zcela určitě. Pokud je elektřina použita rovnou pro ohřev vody, odpadá drahý střídač. Zásadní výhodou je pak to, že takový systém lze provozovat bez licence pro podnikání v energetice, která přináší jen povinnosti a žádný užitek.

Termické systémy pro solární ohřev teplé vody jsou poměrně drahé a jejich větší zlevnění asi nelze očekávat. V praxi je proto začíná nahrazovat fotovoltaika. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Cena malých systémů pro ohřev vody (do 5 kWp) je přes 40 tis. Kč/kWp (bez DPH). Snížení nákladů při instalaci většího výkonu je poměrně výrazné; větší instalace na hotelích, ubytovnách a podobně mohou vycházet okolo 30 tis. Kč/kWp (bez DPH). Ohřev vody fotovoltaikou je tedy levnější než termickým solárním systémem. Zatím však není levnější než cena elektrického ohřevu v akumulačním tarifu.

Náklady na fotovoltaický systém na ohřev vody pro rodinný dům:

(Panely 2 kWp, zásobník 300 l, bez střídače, cena včetně montáže a 15% DPH. Celkem 100 tis. Kč)

Náklady na solární systém 50 000 Kč/kWp
Roční energetický zisk 900 kWh/kWp
Energie získaná za 20 let 1 800 kWh/kWp
Cena energie ze solárního systému 2,78 Kč/kWh

 

Fotovoltaika má kromě nižší ceny i další výhody. Montáž je jednodušší, místo potrubí se solární kapalinou, čerpadlem a armaturami postačí kabel a běžná elektrovýzbroj. Fotovoltaiku lze integrovat do fasády, do prosklení, lze ji umístit libovolně daleko od bojleru, protože ztráty v kabelech jsou řádově menší než v potrubí. Odpadá oběhové čerpadlo a náklady na jeho provoz a servis, na výměnu teplonosné kapaliny. Fotovoltaika funguje i za nízkých venkovních teplot, nebo naopak při nahřátém zásobníku, kdy termické kolektory nepracují. Nehrozí zamrzání ani letní „uvaření“ kolektorů. Pokud stoupne teplota v zásobníku příliš vysoko, dá se fotovoltaika jednoduše odpojit.

Čeká termické solární systémy postupný zánik?

Určitou nevýhodou je potřeba větší plochy. Oproti plochým deskovým kolektorům vychází plocha panelů z krystalického křemíku asi trojnásobná. Panely z amorfního křemíku potřebují plochu až desetkrát větší. Největším problémem fotovoltaiky je bezpečnost. Špatně zapojená nebo poškozená elektroinstalace může způsobit úraz nebo požár, což samozřejmě u solárního termického systému nehrozí.

Zdá se, že termické solární systémy jsou odsouzeny k zániku. Jistě se najdou případy, kde bude jejich použití smysluplné, ale v masovější rozšíření už doufat nelze. Jestliže se nepodařilo výrobu jednotlivých komponent (kolektorů, bojlerů, regulace aj.) zlevnit doteď, nedá se čekat z ničeho nic nějaký výrazný pokles ceny. Ztrácí také smysl je jakkoli dotovat, protože stejný efekt (teplou vodu ohřátou sluncem) lze použitím fotovoltaiky získat levněji.

Slunce na Nazeleno.cz:

  • Ostrovní solární systémy

  • Stát šikanuje provozovatele malých FV elektráren

  • Velké shrnutí solárního podvodu

Pouze dvě věci by mohly nástup fotovoltaiky zastavit: zvýšení její ceny (např. zvýšením dovozního cla), nebo státní zásah typu zvýšení daně ze slunečního záření (od roku 2014 budou platit poplatek z elektřiny cca 0,5 Kč/kWh i ti výrobci, kteří vyrábí pouze pro vlastní potřebu, dokonce i ti co nejsou připojeni k síti; to se ale netýká systémů bez licence). Bude-li ohřev vody fotovoltaikou levnější než třeba ohřev elektřinou, rozšíří se bez podpory státu, či naopak přes úřednický odpor.

Autor Ing. Karel Srdečný je energetický auditor. Působí v poradenské společnosti EKOWATT, s.r.o.

Autor: Redakce Nazeleno.cz