fbpx

Partneři sekce

Solární energie 2011: Nový zákon o obnovitelných zdrojích0

REPORTÁŽ: Solární energie a fotovoltaika je již přes rok žhavým tématem. Za situace, kdy stále trvá stop-stav fotovoltaickým a větrným elektrárnám a chystá se nový zákon o obnovitelných zdrojích, probíhala konference Solární energie 2011. Co nový zákon přinese? Jak se změní výkupní ceny a zelené bonusy?

Atmosféra v sále hotelu Mövenpick, kde se sešli účastníci konference Solární energie v ČR 2011, byla celkem klidná a příjemná. A to i přesto, že probíhala za situace, kdy stále trvá stop-stav fotovoltaickým elektrárnám. Hlavním tématem konference byl chystaný zákon o  obnovitelných zdrojích energie, výkupní ceny elektřiny, zelené bonusy a celková budoucnost solární energie v České republice. Důležitá otázka, která trápí řadu investorů, kdy budou opět solární elektrárny připojovány do sítě, zůstala ovšem nezodpovězena.

„Podle návrhu zákona o obnovitelných zdrojích se počítá se zavedením stropu pro podporu zelené elektřiny, a to 6 korun za kWh.“

Reklama

V sále převažovali představitelé firem, které se zabývají solární energií. Mezi přednášejícími se objevili zástupci jak z tábora, jehož zájmy stojí na straně investorů (např. CZEPHO), tak lidé ze státních institucí. Není proto divu, že se čas od času nad sálem zatáhl mrak a bylo cítit napětí a jiskření. Zvláště pak během diskusí.

Bez zajímavosti není, že se na konferenci nedostavil nikdo z ministerstva životního prostředí, údajně kvůli pracovní cestě do Koreje. Zahájil ji proto opoziční poslanec a stínový ministr životního prostředí za ČSSD Václav Zemek.

Solární energie a fotovoltaika

    – Stop-stav fotovoltaice

    – Výkupní ceny elektřiny

    – 3 nové solární technologie

    – Fotovoltaika v roce 2011

    – Účinnost solárních panelů

Nový zákon o obnovitelných zdrojích energie

Informace o novém zákoně o obnovitelných zdrojích energie byly důležitou součástí většiny příspěvků, které na konferenci zazněly. Tento zákon má nahradit dosud platný zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 180/2005 Sb., který prodělal v minulém roce tři novelizace. Kromě obnovitelných zdrojů (OZE) má podporovat také kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) a decentralizované zdroje energie (DEZ). Důležitou součástí tohoto zákona bude stanovení nových cílů pro podíl energie z obnovitelných zdrojů, zapracování Národního akčního plánu a nového modelu výkupních cen a zelených bonusů. Co to znamená?

Jak uvedl Pavel Gebauer z ministerstva průmyslu a obchodu, podpora se bude vztahovat jen na elektřinu z obnovitelných zdrojů, která pochází z výrobny, jež je připojena k síti. To znamená, že na tzv. ostrovní systémy se nebudou dotace vztahovat (což v platí již nyní). Podporovány nebudou automaticky všechny obnovitelné zdroje, ale jen ty, které budou splňovat požadavky na umístění a velikost výrobny. To u solárních elektráren znamená, že podporovány budou pouze instalace na střeše nebo fasádě budov.

Stop-stav fotovoltaice nadále trvá
Stop-stav fotovoltaice nadále trvá

A ještě jedna důležitá věc: Pokud pro daný druh obnovitelného zdroje bude dosaženo hodnoty stanovené v Národním akčním plánu, nemusí Energetický regulační úřad stanovit pro následující období podporu. Jinými slovy, pokud se z některého obnovitelného zdroje vyrobí více energie, než je uvedeno v akčním plánu, nedostane příští rok žádné dotace. To by se mohlo týkat především solární energie.

Nový systém zelených bonusů a výkupních cen

Zelené bonusy a výkupní ceny elektřiny prodělají rovněž změnu. Zaprvé se změní systém, kterým budou výkupní ceny téct. Obecně jde o to ulevit distributorům, na nichž nyní ležel výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zákon počítá s tím, že zavede tzv. povinně vykupujícího, kterým bude obchodník (vybrat by ho mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu). Výkup tedy přechází z distributora na obchodníka s elektřinou

Budou zavedeny dvě formy zeleného bonusu: roční a hodinový. Roční zelený bonus se dotýká výroben s instalovaným výkonem do 100 kW. Ostatní (a veškeré větrné elektrárny) budou využívat hodinový zelený bonus. Jak již bylo uvedeno, ostrovní systémy zůstanou bez podpory.

Solární energie: V roce 2020 v ČR 1 695 MWp?

Na konferenci o solární energii nechyběli ani zástupci firem. Zuzana Musilová z České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO) uvedla svůj příspěvek citátem architekta Fostera, že solární budoucnost není o módě, je o přežití. Do zelené energie se loni celosvětově investovalo na 243 miliard dolarů. Mezi země, kde se počítá s růstem fotovoltaiky patří Velká Británie, Itálie nebo Německo, kde by instalovaný výkon solárních elektráren měl být v roce 2020 asi 51 753 MWp. Pro srovnání, při současném tempu rozvoje by ve stejný rok mělo být v České republice 1 695 MWp.

Nově jsou podporovány jen instalace na střechách nebo fasádách domu
Nově jsou podporovány jen instalace na střechách nebo fasádách domu

Cílem CZEPHO je v současné době:

  • Zrušení stop-stavu.
  • Podpora pro fotovoltaické instalace na střechách do 30 kWp včetně ostrovních systémů.
  • Roční instalovaný výkon v rozsahu 100 MWp (regulace výkupní cenou).
  • Přiměřená výkupní cena odpovídající patnáctileté návratnosti.
  • Spravedlivé dispečerské řízení a podmínky recyklace.
  • Predikovatelné a transparentní podnikatelské prostředí.
  • Zrušení retroaktivní legislativy (například 26% solární daň).

Kdy skončí stop-stav fotovoltaice?

Většina přítomných v sále s napětím očekávala příspěvek zástupce Energetického regulačního úřadu, Rostislava Krejcara. Ten v úvodu své přednášky zopakoval, že od března 2011 se dotace vztahují pouze na fotovoltaické instalace na střechách a fasádách budov do 30 kWp.

Podle návrhu zákona o obnovitelných zdrojích se počítá se zavedením stropu pro podporu zelené elektřiny, a to 6 korun za kWh. Výkupní ceny by ovšem měly být nastaveny tak, aby byla splněna patnáctiletá doba návratnosti investice. V minulosti se podle Krejcara návratnost pohybovala okolo 7–10 let a fotovoltaika tak byla oproti ostatním obnovitelným zdrojům zvýhodněna.

Co bude dál s fotovoltaikou? Jasno by mělo být na konci března
Co bude dál s fotovoltaikou? Jasno by mělo být na konci března

A jak se staví ERÚ k přetrvávajícímu stop-stavu? „Úřad si je vědom vážnosti situace, kdy s rostoucím instalovaným výkonem zdrojů s nestabilním průběhem diagramu výroby neúměrně rostou nároky na regulaci elektrizační soustavy ČR a dochází k ohrožování jejího bezpečného provozu,“ uvedl Krejcar s tím, že ERÚ respektuje rozhodnutí provozovatele přenosové soustavy ČEPS.

Na konferenci nepadla odpověď na zásadní otázku, která celou dobu visela ve vzduchu. Kdy skončí stop-stav solárním elektrárnám? Fotovoltaické firmy i domácnosti si tak budou muset ještě počkat. Informace o tom, jak to bude s fotovoltaikou dál, by měly zaznít na tiskové konferenci, kterou chystá ČEPS na konec března. V kuloárech se šušká, že by snad měl stop-stav skončit alespoň pro malé instalace.

Autor: Jana Poncarová