fbpx

Solární elektrárny v ČR: Rezervace neznamená realizaci0

Proč se nepostaví všechny solární elektrárny, které mají tzv. rezervovanou kapacitu? Jak realizace projektu výstavby solární elektrárny probíhá? Proč je rezervováno tolik výkonu solárních elektráren? Proč si investoři rezervují větší kapacitu, než je reálné na daném místě skutečně postavit? Co je potřeba vyřídit, než se investor pustí do stavby fotovoltaické elektrárny? Čtěte v rozhovoru s Martinem Krejčím z DEG.

ČEPS nedávno vyzval distributorské společnosti, aby již nevydávaly kladná stanoviska novým žadatelům o výstavbu fotovoltaických elektráren s tím, že je rezervováno velké množství kapacity a pokud by se všechny zdroje postavily, ohrozilo by to bezpečnost přenosové soustavy. Co o tom soudíte? Myslíte si, že se skutečně postaví všechny FTV elektrárny, která mají rezervovanou kapacitu?

Pravděpodobnost, že se postaví všechny solární elektrárny, je nulová. Pro úspěšnou realizaci projektu výstavby solární elektrárny jsou potřebné čtyři věci. Povolení o připojení (Smlouva o smlouvě budoucí s distributorem), stavební povolení, materiál (panely, střídače, trafostanice etc.) a finance. Přihlédnu-li ke skutečnosti, že mnoho projektů je již zamítnuto stavebními úřady, získání financování s rozumnými parametry je v součastné době téměř nemožné a dodací lhůty výrobců se prodlužují, počet realizovaných fotovoltaických elektráren bude mnohem nižší, než je jejich momentální rezervovaná kapacita. Jak velkou zátěž pro síť připojení fotovoltaických elektráren znamená, nechám na posouzení čtenářů. Materiál o vyrobené energii v ČR  za rok 2009 naleznete zde. 

Solární energie na Nazeleno.cz

   – Konec solárních elektráren v Česku!

   – ČEPS k fotovoltaice: Chceme jednat

   – Domácí solární elektrárna: Vyplatí se?

   – Vyplatí se zelený bonus nebo výkup?

   – Fotovoltaické elektrárny končí (komentář)

Jak je vůbec možné, že je v současné době zarezervováno tolik výkonu solárních elektráren?

Jakmile bylo jasné, že situace v České republice bude pro fotovoltaické elektrárny výhodná, objevilo se na trhu mnoho společností, zabývající se pouze přípravou pozemků na výstavbu fotovoltaických elektráren. Žádosti se tehdy podávaly snad na každý kus pole s dobrým osvitem a možností připojení do sítě. Často se  také stávalo (a stává), že bylo zažádáno o kapacitu, kterou ani není možné na pole fyzicky dostat „kdyby náhodou“ se vešlo o trochu více. To se týká i rezervací na střechách kdy v případě, že vypočtete výkon např. 5kWp raději zarezervujete 6kWp, protože méně můžete postavit vždy, ale kvůli většímu výkonu je třeba znovu žádat distributora. Nejen z důvodů uvedených v předchozí odpovědi jich byl do dnešní doby zrealizován pouze zlomek. 

Reklama

Má Vaše společnost rezervovánu kapacitu pro připojení do sítě? V jaké výši?

Ano. Jedná se řádově o desítky MW v České Republice a několik větších projektu v Bulharsku. Jejich přesnou výši bohužel nemohu prozradit.

Můžete stručně nastínit kroky, které musí podniknout zájemce o výstavbu fotovoltaické elektrárny před tím, než ji začne stavět? Jaká povolení si musí vyřídit?

U malých instalací je to „povolení o připojení“, ohláška na stavební úřad a zajištění financování. U velkých instalací je to podobné, pouze se přidává územní rozhodnutí a stavební povolení. (Jednotlivé kroky, které musí investor podniknout k výstavbě FTV elektrárny na pozemku najdete zde. Informace k malým solárním projektům najdete zde.)

Pokud chce investor stavět fotovoltaickou elektrárnu, musí si tzv. rezervovat kapacitu. Můžete vysvětlit, jak tento proces funguje? Co musí investor předložit? V jaké fázi projektu se rezervace provádí?

Je třeba vyplnit a odeslat distributorovi „Žádost o připojení“ a „Dotazník pro vlastní výrobu“ a připojit několik dokumentů – například list vlastnictví, souhlas s výstavbou od obce, technické listy technologie, katastrální mapu s vyznačeným objektem budoucí instalace atd. Problém standardně bývá s vyplněním některých základních parametrů výrobny. Na rodinné domy a menší projekty používáme žádosti NN (nízké napětí), pro velké projekty používáme žádosti VN, VVN (vysoké, velmi vysoké napětí). Rezervace se obvykle provádí jako první krok a trvá přibližně 14 – 31 dní. (Jak vyplnit žádost o připojení naleznete zde.)


Doba od potvrzení rezervace k postavení elektrárny a jejímu zapojení do sítě je různá. U malých projektů je tato doba v průměru kolem tří měsíců, u velkých až jeden rok.

Může si kapacitu rezervovat skutečně každý? Provádí se rezervace na konkrétní projekt na konkrétním místě, nebo je možné s rezervovanou kapacitou dále obchodovat?

Při podání žádosti přikládáte vlastnické listy, tím dokládáte, kde bude budoucí elektrárna realizována. U rodinných domů a již připojených objektů se vyplňuje číslo přípojného místa. Rezervace není přenosná mezi projekty, rezervace je vázána na konkrétní přípojný bod, ale lze změnit provozovatele, žadatele. Obchodovat se dá formou Firmy s.r.o.,  vlastnící rezervaci kapacity a potřebné pozemky pro výstavbu.

Zarezervuje-li si majitel fotovoltaické elektrárny kapacitu, znamená to, že pak nový zdroj bude po dokončení výstavby automaticky připojen? Nebo musí před zapojením do sítě získat povolení, aby mohl do sítě dodávat elektřinu?

Ve vyjádření od distributora jsou přesné podmínky pro připojení výrobny do sítě. Zpravidla to je: revize elektrické přípojky, revize elektrického zařízení výrobny, protokol o nastavení ochran měničů, stavební povolení a stanovisko (vyjádření Distributora) k žádosti o připojení výrobny. Po splnění daných podmínek se distributor ve většině případů zavazuje k připojení do 30 dnů.

SPECIÁL: Krize ve fotovoltaice

   Vše o krizi ve fotovoltaice čtěte ZDE!

Jak dlouhá je doba od potvrzení rezervace k fyzickému postavení elektrárny a následně jejímu zapojení do sítě?

Je těžké tuto otázku zodpovědět. Rezervace je totiž pouze jedním z mnoha kroků, které výstavbu fotovoltaické elektrárny oddalují. Namátkou mne napadá: Problematické řešení stavebního povolení, statika střešní konstrukce, vedení přípojky přes okolní pozemky, stínění jinými objekty, dodací termíny technologie, během vyřizování financování možnost propadnutí kladného stanoviska nebo stavebního povolení atd. Sáhnu tedy k průměrným číslům. Celková doba od prvního jednání s klientem po obdržení licence od ERU včetně projektování, výstavby a vyřízení administrativy, je u malých domků kolem třech měsíců, u velkých projektů až jeden rok.

Setkal jste se někdy se zamítavým stanoviskem k žádosti o připojení fotovoltaické elektrárny do sítě? Jaké bylo odůvodnění?

Mnohokrát. Nejčerstvější případ je u projektu 80kW, kde byl uveden důvod „ohrožení spolehlivého provozu § 25 odst. 11. Písm. a) energetického zákona.“

Redakce Nazeleno děkuje za rozhovor Martinovi Krejčímu z firmy DEG.

Autor: Redakce Nazeleno.cz