fbpx

Partneři sekce

Solární elektrárny 2011: Domácí instalace mají stále smůlu0

Stop-stav fotovoltaickým elektrárnám trvá již přes rok. A stále není jasno, kdy skončí. Naděje domácností, že budou připojovány alespoň malé instalace do 30 kW, se rozplynuly minulý týden. Proč mají solární elektrárny stále červenou? Co se děje v české fotovoltaice?

Solární elektrárny si v České republice ještě nějakou dobu neškrtnou. Ačkoli se v kuloárech spekulovalo o tom, že by mohlo být opět povoleno připojování malých solárních elektráren do 30 kW, realita je nakonec jiná. 

„Ke konci února byl instalovaný výkon solárních a větrných elektráren 2 113 MW a podle distributorů byl technický limit pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy naplněn.“

Reklama

České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES), kam patří provozovatelé distribučních soustav (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce) a provozovatel české přenosové soustavy (ČEPS), minulý týden ve čtvrtek oznámilo, že stop-stav pro připojování fotovoltaických i větrných elektráren bude i nadále pokračovat.

Solární energie a fotovoltaika

    – Stop-stav fotovoltaice

    – Výkupní ceny elektřiny

    – 3 nové solární technologie

    – Fotovoltaika v roce 2011

    – Účinnost solárních panelů

Limit větrných a solárních elektráren naplněn

Důvod? Podle ČSRES je nutné nejprve zjistit, jaké budou dopady výroby elektřiny z dosud instalovaných solárních elektráren na bezpečnost provozu distribuční soustavy. Technický limit pro bezpečné fungování soustavy je podle distributorů naplněn a nadále trvá většina důvodů, které vedly distribuční společnosti k pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojování solárních a větrných elektráren. Ke konci února 2011 byl instalovaný výkon fotovoltaických a větrných elektráren 2 113 MW.

Vývoj se tedy ubírá docela jiným směrem, než se očekávalo. Dokonce i Energetický regulační úřad (ERÚ) věřil, že by se v polovině roku 2011 mohly do sítě připojovat malé solární elektrárny. „Zatím v tom distribuční společnosti neměly úplně jasno. My je jako regulační úřad tlačíme, aby tento stav vyhlásily, protože řada malých investorů má o solár zájem,“ řekl předseda ERÚ Josef Fiřt v polovině března v pořadu ČT24.

Malé solární instalace mají stále stopku
Malé solární instalace mají stále stopku

Zájem o domácí solární elektrárny potvrzuje i Filip Malán ze společnosti Soleg. „Podle ohlasů našich instalačních firem existuje stále množství poptávek a klientů, kteří čekají na uvolnění stop-stavu.“

Proti přetrvávajícímu stop-stavu se ohradila Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO), podle které se dají důvody ČSRES pro udržení stop-stavu interpretovat pouze jako snaha zakonzervovat současný stav. „Je to jasný vzkaz energetických monopolů domácnostem: Nemáte na výběr, pouze my jsme tady od toho, abychom vyráběli a dodávali proud. Konkurenci v podobě solárních, větrných nebo bioplynových elektráren nepřipustíme,“ uvedl Aleš Spáčil, prezident CZEPHO. 

Co dál s fotovoltaikou? Jasno bude až v září

Distributoři argumentují tím, že během posledních měsíců byl do sítě připojen velký počet fotovoltaických zdrojů, u nichž není jasné, jak se budou chovat a kolik elektřiny vyrobí v době nejintenzivnějšího slunečního svitu – tedy během léta. Analýza jejich dopadu na bezpečnost distribuční soustavy bude podle ČSRES známa až v průběhu září.

Až na podzim 2011 by tedy mělo být zřejmé, zda budou nové solární a větrné zdroje opět připojovány. Zatím jsou z obnovitelných zdrojů energie připojovány pouze biomasové a bioplynové elektrárny.

V KOSTCE: Fotovoltaika 2010 – 2011

  • V únoru 2010 požádal provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, aby bylo pozastaveno vydávání kladných stanovisek k připojování nových fotovoltaických a větrných elektráren. Argumentem bylo ohrožení bezpečnosti elektrizační soustavy. Distributoři ČEPS vyhovily. Stop-stav trvá dodnes.
  • V polovině roku 2010 se v médiích objevily informace, že elektřina zdraží kvůli fotovoltaice. Důvodem jsou vysoké výkupní ceny a solární boom. Zákon o podpoře OZE není flexibilní, a proto neumožňuje rychle reagovat a snížit výkupní ceny elektřiny o více než 5 %.
  • Rychle je proto přijata novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Výkupní ceny jsou sníženy přibližně o polovinu. Od 1. března 2011 jsou podporovány pouze malé instalace na střechách nebo fasádách budov do 30 kWp.
  • Zavedena byla 26% solární daň, která daní zisk solárních elektráren do 30 kWp uvedených do provozu v roce 2009 a 2010.
  • V současné době se připravuje nový zákon o obnovitelných zdrojích energie, který zohlední Národní akční plán (limit pro fotovoltaiku je stanoven na 1 659 MW instalovaného výkonu v roce 2020) a zavede změny v oblasti výkupních cen a zelených bonusů (pokud určitý obnovitelný zdroj dosáhne limitu stanoveného v Národním akčním plánu, nemusí mu ERÚ vyhlásit podporu – to by se dotklo právě solárních elektráren, jejichž instalovaný výkon je již nyní 1 900 MW).

Je stop-stav fotovoltaice oprávněný?

Je oprávněné, aby distributoři bojkotovali připojování domácích solárních elektráren? „Malé střešní instalace s výkonem do 30 kW distribuční síť nezatěžují, protože vyrobenou elektřinu spotřebuje sám majitel, případně jeho blízké okolí. Nepřipojování malých elektráren je v příkrém rozporu se zákonem. Udržování protiprávního stavu dokládá, jak obrovský strach vyvolává u ‚velké‘ energetiky malý, nezávislý výrobce elektřiny. ČEZu a dalším fosilním výrobcům elektřiny jde totiž o jejich budoucí zisky,“ míní Luděk Šikola, právní zástupce České fotovoltaické průmyslové asociace.

Energetický zákon umožňuje každému občanovi připojit svou elektrárnu k elektrizační soustavě. Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů navíc stanovuje právo na přednostní připojení obnovitelných zdrojů energie. Zákonným důvodem pro nepřipojení elektrárny je buď nedostatek kapacity sítě pro vyvedení výkonu konkrétní elektrárny, nebo ohrožení spolehlivého provozu elektrizační sítě, čímž argumentují distributoři. Opírají se přitom o studii EGÚ, jejíž plné znění nebylo nikdy zveřejněno.

Ke konci února 2011 byl <strong>instalovaný výkon solárních a větrných elektráren 2 113 MW
Ke konci února 2011 byl instalovaný výkon solárních a větrných elektráren 2 113 MW

Podle CZEPHO energetické monopoly v minulosti několikrát prohlásily, že česká elektrizační soustava je robustní. „Je proto absurdní tvrdit, že domácí elektrárna (5 kWp) ohrozí bezpečnost dodávek elektřiny pro občany. I kdyby se těchto malých solárních elektráren nainstalovalo 100 000, to jest desetinásobek současného počtu, vyrobí celkem maximálně 3,5 % současné výroby Temelína,“ vysvětluje prezident asociace Aleš Spáčil.

Hra s instalovaným výkonem fotovoltaiky

Během uplynulého roku zažila česká fotovoltaika řadu změn. Neustále se žonglovalo s čísly a instalovaným výkonem, který ohrozí přenosovou soustavu. Hrozilo zdražení elektřiny, ke kterému nakonec nedošlo…

Vraťme se ale k onomu magickému číslu – limitu instalovaného výkonu tzv. neregulovaných zdrojů energie, kam patří právě fotovoltaika. Jak jsme již zmínili, ke konci února 2011 byl instalovaný výkon solárních a větrných elektráren 2 113 MW a podle distributorů byl technický limit pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy naplněn. Ještě počátkem roku 2011 se ovšem počítalo s tím, že ohrožení stability elektrizační soustavu by mohlo nastat až po připojení výkonu většího než je 2 268 MW (s tímto číslem operuje i studie EGÚ Brno).

Instalovaný výkon solárních elektráren k 1. březnu 2011
Instalovaný výkon solárních elektráren k 1. březnu 2011. Zdroj: ERU

Do celé situace kolem fotovoltaiky zasáhl také Národní akční plán, který byl přijatý v srpnu 2010. Ten počítá s následujícím rozvojem fotovoltaiky: v roce 2020 by mělo být 1 695 MW instalovaného výkonu solárních elektráren. Tohoto čísla ovšem bylo dosaženo již nyní – ke konci února 2011 byl instalovaný výkon solárních elektráren 1 900 MW.

Co bude s českou fotovoltaikou dál?

V současné době se chystá nový zákon o obnovitelných zdrojích energie, který přinese řadu změn. Mimo jiné se počítá se zavedením stropu pro výkupní ceny elektřiny, který by měl být 6 korun za kWh. Výkupní ceny by ovšem měly být nastaveny tak, aby byla splněna patnáctiletá doba návratnosti investice. Podle Rostislava Krejcara z ERU se v minulosti návratnost fotovoltaiky pohybovala okolo 7–10 let a byla tak oproti ostatním obnovitelným zdrojům zvýhodněna.

Toto řešení nevidím jako šťastné. Dle mého názoru, má podpora sloužit k tomu aby došlo k rozvoji technologií a jejímu postupnému zlevnění až na takovou úroveň, kdy nebude třeba podpory. Necitlivým zrušením podpory dojde k útlumu aktivit a v konečném důsledku zůstane u zvýšených nákladů na energie namísto jejich snížení. Vedle toho dojde k nárůstu nezaměstnanosti. V případě ČR může jít o cca 6000 pracovních míst,“ soudí o stropu pro výši výkupních cen Filip Malán.

Národní akční plán příliš nepočítá s rozvojem fotovoltaiky
Národní akční plán příliš nepočítá s rozvojem fotovoltaiky

A ještě jedna důležitá věc, pokud pro daný druh obnovitelného zdroje bude dosaženo hodnoty stanovené v Národním akčním plánu, nemusí Energetický regulační úřad stanovit pro následující období podporu. Jinými slovy, pokud se z některého obnovitelného zdroje vyrobí více energie, než je uvedeno v akčním plánu, nedostane příští rok žádné dotace. To by se dotklo právě fotovoltaiky, která limit stanovený v Národním akčním plánu pro rok 2020 splňuje již nyní.

Co bude s českou fotovoltaikou dál? Těžko říct. Nezbývá jen čekat, kolik elektřiny vyrobí fotovoltaické elektrárny během léta 2011 a co to udělá s českou elektrizační soustavou. Zatím je jisté jen jedno, pokud si doma chcete vyrábět elektřinu ve vlastní solární elektrárně, máte smůlu.

Autor: Jana Poncarová