fbpx

Šmejdi v energetice to budou mít těžší0

Ministerstvo průmyslu a obchodu včera představilo opatření, která by měla nekalým obchodním praktikám v energetice zamezit.  Skončit by mělo mimo jiné i podomní lákání do energetických aukcí nebo agresivní nátlak na často neinformované občany.

elektroměr
Stát začal konečně omezovat nekalé ochodní praktiky v energetice – energetické šmejdy

Ministerstvo připravilo návrhy tří nových paragrafů, které zařadilo do připravované novely zákona o ochraně spotřebitele. Cílem těchto legislativních změn je posílit práva zákazníků, zamezit nekalým obchodním praktikám a zajistit korektní fungování podnikatelů na trhu s elektřinou a zemním plynem. Hlavní novinky jsou následující:

  • Omezení maximální délky trvání smlouvy na dobu určitou mezi obchodníkem a spotřebitelem na 36 měsíců. Po uplynutí této doby bude automaticky považována za smlouvu na dobu neurčitou. Zákazník dále dostane možnost vypovědět smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením závazku kdykoli do 15. dne před uplynutím sjednané doby.
  • Zákaz sankcí plynoucích z automatického ukončení smluv. To míří na praxi, kdy prodejci zákazníkům vnucovali například LED žárovky a v případě vypovězení smlouvy o dodávkách energie požadovali za tyto takzvané dárky zdarma uhrazení sankcí.
  • Osoba, která vykonává zprostředkovatelskou činnost, bude muset být zapsána v registru u Energetického regulačního úřadu a bude tak dohledatelná. Platí přitom u ní obdobná práva a povinnosti jako u držitelů licencí na obchod s elektřinou nebo plynem. V případě porušení právních předpisů budou viníci z tohoto registru smazáni s možností opětovného zápisu po určité lhůtě.

Omezuje se platnost plných mocí

Novela rovněž zavádí právo zákazníka na bezodkladné písemné vyhotovení smlouvy a na poskytnutí kopie smlouvy či souhrnu podstatných náležitostí smlouvy. Pokud je smlouva uzavřena v zastoupení zákazníka, je na ní pohlíženo jako na smlouvu uzavřenou distančním způsobem. Co je také důležité, platnost plných mocí bude omezena pouze na šest měsíců a zprostředkování nebo jiné jednání vedoucí k uzavření smlouvy pak lze provést pouze jako jednorázové právní jednání.

Reklama

Počet incidentů s energetickými šmejdy roste

O tom, že energetičtí šmejdi jsou skutečný problém, svědčí podle ministryně průmyslu a obchodu statistiky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a České obchodní inspekce (ČOI), která v loňském roce spustila kontroly zaměřené na nabídku a poskytování služeb spojených s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Získala 147 podnětů od občanů, ze kterých bylo 110 oprávněných.

Energetický regulační úřad pak již neřeší stovky, ale tisíce pochybení. Například v jediném správním řízení s rekordní pokutou čtyř milionů korun prokázal jen jedné společnosti přes tisíc přestupků. V roce 2017 se ERÚ zabýval téměř 12 tisíci podáními spotřebitelů proti nekalým obchodním praktikám a obdržel 146 návrhů na zahájení správního řízení. Statistiky za loňský rok budou podobné.

Nejčastější triky energetických šmejdů

  • Dárek, který je ale nutné při odstoupení od smlouvy tučně zaplatit.
  • Agresivní a nátlakové lákání neinformovaných zákazníků do energetických aukcí. V takovém případě se totiž nejedná o klasický podomní prodej, ale o zprostředkovatelskou činnost, na niž se nevztahuje tolik regulačních pravidel.
  • Telefonický prodej s dlouhým a záměrně zmatečným rozhovorem.
  • Využívání neomezených plných mocí k různým právním úkonům.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.