fbpx

Sluneční dům: První rakouský CO2 neutrální rodinný dům otevřen0

Na západ od Vídně byl otevřen Sluneční dům (Sunlighthouse) – v pořadí třetí stavba v rámci celoevropského projektu VELUX Model Home 2020 postavená na principu aktivního domu. Sluneční dům nabízí zdravé vnitřní prostředí a uživatelský komfort, je energeticky efektivní a ohleduplný k životnímu prostředí.

//
Evropané tráví 90 % svého času uvnitř budov, proto je nezbytné, aby jim budovy poskytovaly to nejlepší možné a zdravé vnitřní klima k životu a práci. Budovy rovněž konzumují 40 % z celkové spotřeby energie v Evropě. Cílem budoucího udržitelného stavění je tedy výrazné snížení energetické spotřeby a pokrytí zbývající potřeby energie z obnovitelných zdrojů. To je cílem společnosti VELUX, která je jedním z vizionářů konceptu zdravého, ekologicky šetrného a komfortního bydlení 21. století,“ říká David Brož, generální ředitel VELUX Česká republika, s.r.o. a dodává: „Důkazem je projekt VELUX Model Home 2020, který jsme představili v roce 2008 a který zahrnuje výstavbu šesti experimentálních aktivních domů, k nimž patří i Sluneční dům v Rakousku.“

Reklama

Sluneční dům zohledňuje klimatické, kulturní a architektonické podmínky země, ve které stojí, a je postaven na principu aktivního domu, stejně jako další stavby v rámci tohoto projektu. Tato experimentální budova navazuje i na zkušenosti, které partneři projektu VELUX Model Home 2020 načerpali při stavbě prvních dvou aktivních domů – Domu pro život a Zeleného majáku, které stojí od roku 2009 v Dánsku.


Sluneční dům – první rakouský CO2 neutrální dům – se vyznačuje vizionářskou architekturou, kdy stavba citlivě zapadá do okolní krajiny a respektuje místní klimatické a kulturní podmínky. Střecha Slunečního domu je pokrytá fotovoltaickými panely a solárními kolektory, mezi nimiž jsou nainstalována střešní okna VELUX a tvoří s nimi harmonický celek.

Architektonicky zajímavá stavba aktivního Slunečního domu zapadá do okolní krajiny a zástavby typické pro tuto část Evropy. Svažitý pozemek, který byl pro stavbu vybrán, se nachází v blízkosti lesa a poskytuje výhled na jezero Wienerwaldsee. Pozemek neumožňuje budovu orientovat ideálně k jihu, a tak v kombinaci s velkým sklonem svahu představoval pro architekty skutečnou výzvu. Autoři návrhu – studio Hein-Troy Architekten – v projektu zohlednili obtížné podmínky a rozhodli se pro podélnou dřevostavbu s vnitřním atriem vetknutou do svahu. Atrium umožnilo otevřít fasádu směrem k jihu, a umístit tak na tuto stranu více oken, která zajišťují optimální prosvětlení a dostatek čerstvého vzduchu v interiérech. Současně tím vytvořili vysoce hodnotný venkovní prostor. Přes minimalistickou vnější podobu dům vyniká právě svým inteligentním řešením. Experiment dokazuje, že je možné stavět CO2 neutrálně, i když jsou podmínky pro ideální umístění domu splněny jen částečně.

Vysoko umístěnými střešními okny VELUX proniká denní světlo i hluboko do interiéru Slunečního domu. Okenní otvory – jak střešní, tak vertikální okna s tepelně-izolačním zasklením – jsou rozmístěny tak, aby umožňovaly cílené výhledy do okolí a navíc maximalizovaly pasivní solární zisky, a tím přispívaly ke snížení spotřeby energie za vytápění. Navržené množství prosklených ploch v domě odpovídá 42 % podlahové plochy. Optimální množství denního světla v obou patrech domu umožňuje snížení potřeby elektrické energie pro umělé osvětlení. Cíleně navržené prosklené plochy zohledňují i soukromí budoucích obyvatel. Jsou orientovány buď do soukromého atria, nebo umožňují krásné výhledy do lesa, který je součástí pozemku patřícímu k domu. Okna jsou samozřejmě vybavena vnitřním i venkovním stíněním, která i ve stažené poloze propouštějí do místností dostatek denního světla.


Sluneční dům – první rakouský CO2 neutrální dům – se vyznačuje vizionářskou architekturou, kdy stavba citlivě zapadá do okolní krajiny a respektuje místní klimatické a kulturní podmínky. Střecha Slunečního domu je pokrytá fotovoltaickými panely a solárními kolektory, mezi nimiž jsou nainstalována střešní okna VELUX a tvoří s nimi harmonický celek.

Sluneční dům je v průběhu celého roku přirozeně větrán okny. Kvalitu vzduchu kontrolují čidla umístěná na fasádě a uvnitř domu, která vyhodnocují průběžně teplotu a množství CO2 a vlhkosti v interiéru a povětrnostní podmínky venku, a tyto informace předávají automatickému systému, který řídí otevírání a zavírání oken. Obyvatelé však mohou okna v případě potřeby otevírat i manuálně. V chladnějších obdobích je používána mechanická ventilace s rekuperací tepla. Případnému přehřívání interiéru brání během horkého léta automaticky řízené venkovní markýzy instalované jak na střešních oknech, tak na oknech fasádních. V kombinaci s řízeným větráním okny na základě hodnot naměřených senzory a využitím komínového provětrávání a ochlazování v noci by teplota ani v tom nejteplejším letním dni neměla v interiéru překročit hranici 26°C. Konstrukční řešení domu také počítá s akumulací tepla pro teplotní setrvačnost budovy.

Cílem Slunečního domu je udržet celkovou spotřebu energie na co nejnižší možné úrovni. Pokrytí energetických nároků se uskutečňuje výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie. Minimální potřebu vytápění v rakouském Slunečním domě zajišťuje tepelné čerpadlo, elektřinu vyrábějí střešní fotovoltaické panely, ohřev teplé užitkové vody obstarají solární kolektory. Díky tomu Sluneční dům vyrobí více energie, než sám potřebuje.

V nadcházejících měsících může Sluneční dům navštívit laická i odborná veřejnost, poté bude nabídnut k prodeji. Partneři projektu však budou experimentální dům i nadále sledovat, aby mohliposoudit, jak se novým obyvatelům osvědčí během skutečného užívání.

Partneři projektu Sluneční dům:

Experimentální Sluneční dům navrhla firma HEIN-TROY Architekten ve spolupráci s vědeckými partnery projektu – kremžskou univerzitou Donau-Universität Krems a Rakouským institutem pro stavební biologi a ekologii IBO. Výrobky pro dům dodaly firmy WindowMaster, VELFAC, Drexel & Weiss a společnost VELUX.

Více informací o konceptu aktivního domu a Informace o dalších projektech najdete na www.aktivni-dum.cz.

Autor: Redakce Nazeleno.cz