Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Směrnice 2010/30/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EUze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracování) (Text s významem pro EHP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména…

Solární energie

Solární neboli sluneční energie patří k obnovitelným zdrojům energie, podobně jako biomasa, větrná nebo vodní energie. Solární energii lze přímo využít k ohřevu vody nebo přitápění pomocí solárních kolektorů nebo k výrobě elektřiny pomocí fotovoltaických panelů.Solární energie je jediný obnovitelný zdroj, který má dostatečný potenciál dlouhodobě pokrýt energetické potřeby lidstva bez…

Solární panely

Solární panel je zařízení, které umožňuje využívat solární energii k výrobě elektřiny (fotovoltaické články) nebo tepla (solární kolektory). Solární články jsou tvořeny polovodičovými plátky (tenčí než 1 mm) a na jejich spodní straně je umístěna průchozí elektroda. Jako polovodič se ve většině případů používá křemík, který je velmi cenný.Využitelnost solární energie v praxi omezuje účinnost solárních…

Součinitel tepelné vodivosti

Součinitel tepelné vodivosti je fyzikální veličina z oboru termodynamiky. Označuje se malým písmenem lambda – ?. Udává míru schopnosti látek vést teplo a je to u látek konstantní veličina. Jde o tzv. materiálovou konstantu, která charakterizuje danou látku za přesně stanovených podmínek. Nízká hodnota součinitele tepelné vodivosti znamená, že látka patří mezi tepelné izolanty. Tepelné…

Standby režim

Standby režim neboli pohotovostní režim je běžně využívaný vypnutý stav spotřebičů v domácnosti. Avšak zdánlivě vypnuté elektrické spotřebiče i ve standby režimu, jehož indikátorem je většinou svítící dioda na spotřebiči, odebírají z elektrické sítě proud a tím zvyšují účet za elektřinu. Pokud tedy nechcete ročně přicházet až o několik tisíc korun za energii spotřebovanou při…

Stavební zákon

   183/2006 Sb.   ZÁKON   ze dne 14. března 2006   o územním plánování a stavebním řádu   (stavební zákon)   Změna: 68/2007 Sb.   Změna: 191/2008 Sb.   Změna: 223/2009 Sb.   Změna: 345/2009 Sb.   Změna: 379/2009 Sb.   Změna: 227/2009 Sb.   Změna: 424/2010 Sb.  …

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií