fbpx

Skupina LAMA začala těžit zemní plyn v ložisku u Břeclavi0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Skupina LAMA, která dodává domácnostem v ČR zemní plyn pod značkou LEVNYPLYN.CZ, spustila koncem března zkušební těžbu zemního plynu z nově objevených ložisek u Břeclavi. Zároveň s tím uvedla do provozu nový plynovod, který vytěženou komoditu dodává do přenosové sítě.

Zkušební těžba (odborným termínem tzv. čerpací zkouška) bude trvat několik měsíců a v jejím rámci proběhne například měření kapacity ložisek, které se nachází cca 800  metrů pod povrchem. Řádově by se mohly pod zemí nacházet stovky miliónů kubíky zemního plynu. V běžném režimu se počítá s těžbou do 200 000 kubíků plynu za den, plynovod je dimenzován až na kapacitu 600 000 kubíků. Těžba je zcela bezpečná a ekologicky nezávadná. „Součástí přípravy projektu je i studie vlivu na životní prostředí EIA,“ upozorňuje Pavel Stuchlík, prokurista firmy LAMA INVESTMENTS, a.s. „Těžba se plánuje na přibližně 25 let. Po jejím ukončení bude území těžebního střediska rekultivováno a vrty budou zlikvidovány,“ dodává. Dalším projektem, na kterém LAMA pracuje, je budování plynového podzemního zásobníku v průzkumném území Břeclav II. „Zásobník o kapacitě 100 mil.  kubíků by měl být dokončen v roce 2015,“ uvádí Pavel Stuchlík.

Reklama

Vlastní plynovod začíná v katastru obce Břeclav, kde napojuje povrchovou technologii úpravy vytěženého zemního plynu. Jeho délka je přibližně 1,4 km a je ukončen napojením na páteřní síť distribuční společnosti JMP Net s.r.o.  Celkové náklady do začátku těžby (geologický průzkum, průzkumné vrty, výstavba plynovodu) převýšily sto miliónů korun. Těžba z tohoto ložiska by stačila např. na dodávku tepla pro okres Břeclav nebo pro 20 000 průměrných domácností, které používají plyn na topení i ohřev vody a mají spotřebu 2 500 kubíků za rok.

Těžba z nového ložiska je výnosná i pro Břeclav. Předpokládaný příjem do městské pokladny je asi 15 miliónů Kč za rok formou poplatků z vytěžených nerostných surovin dle platné legislativy. „LAMA je pro Břeclav seriózní partner, který znamená významný přínos pro městskou pokladnu,“ říká starosta Břeclavi Dymo Piškula.

Pavel Stuchlík k tomu podotýká: „Díky naší vlastní těžbě jsme pružnější při stanovení ceny pro naše odběratele a dáváme větší slevy.“  LEVNYPLYN.CZ nabízí od dubna 2010 pro domácnosti cenu vždy o tři procenta nižší, než je cena dominantního dodavatele v regionu. Pro věrné zákazníky, u kterých již proběhl aspoň jeden pravidelný odečet, se sleva oproti dominantnímu dodavateli zvyšuje ze tří na sedm procent. Kromě toho dostane nový zákazník, domácnost s odběrem zemního plynu aspoň 9,45 MWh (cca 900 m3) ročně, jednorázovou odměnu 1 000 Kč, která je mu poslána na konto do měsíce od uzavření smlouvy.

Autor: Redakce Nazeleno.cz