fbpx

Skupina ČEZ pocítila dopady ekonomické krize, zisk v prvním čtvrtletí poklesl meziročně o 1,9 mld. Kč0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Energetická Skupina ČEZ dosáhla  za I. čtvrtletí letošního roku čistého zisku  17,5 mld. Kč, což je meziroční pokles o 9,9 procenta.  Pokles čistého zisku je dán ekonomickou krizí, která se promítla do poklesu cen elektřiny. Tento propad cen, který činil několik desítek procent, se ČEZ podařilo z části kompenzovat prodejem elektřiny za vyšší předkrizové ceny formou termínovaných kontraktů.

Kromě úspěšné obchodní strategie, kdy jsme prodávali elektřinu formou termínovaných kontraktů, se nám podařilo zmírnit dopady krize na naše hospodaření především pokračováním programu Efektivita, kdy se nám daří hledat další vnitřní úspory,“ uvedl Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.
 
Skupina ČEZ investovala od začátku roku již téměř 12 mld. Kč, především do obnovy elektráren. Do obnovy výrobního portfolia bylo investováno 5,3 mld. Kč. V elektrárně Tušimice probíhá zkušební provoz na prvních dvou dokončených blocích a stavební práce na dalších dvou obnovovaných. V projektu výstavby nového nadkritického bloku v Ledvicích postupují stavební práce dle harmonogramu a již jsou osazována první zařízení. Investiční výdaje do jaderné energetiky dosáhly za I. čtvrtletí 2,5 mld. Kč.
 
První výsledky již přináší strategická iniciativa „FUTUR/E/MOTION – Energie zítřka“, představená v loňském roce s cílem zahájit významné investice do nových technologií umožňujících v budoucnosti vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu efektivněji a šetrněji. Vrcholí přípravy pilotních projektů vybudování sítě dobíjecích stanic, tzv. e-pump, pro elektromobily v Ostravě a Praze. Do konce roku 2010 bude již několik těchto stanic v provozu. Rozjíždějí se již investice do prvního regionu (Vrchlabí), kde budou fungovat tzv. smart grids – chytré sítě.
 
Skupině ČEZ se daří i v zahraničí – všechny akvizice trvale dosahují plánované návratnosti i přes pokračující krizi. Přestože v loňském roce ČEZ významně investoval do nových akvizic v Německu, Turecku či Albánii, přesahuje za dobu naší přítomnosti v zahraničí poměr kumulovaného provozního zisku před odpisy (ukazatel EBITDA) zahraničních společností k celkovým investicím do akvizic již 45 %.
 
Výroba elektřiny z vlastních zdrojů ČEZ, a. s., meziročně vzrostla o 5,5 %. Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany vyrobily meziročně o 0,6 TWh (o 7,0 %) více. Výroba vzrostla rovněž v uhelných elektrárnách, a to o 0,3 TWh (o 4,1 %). Výroba ve vodních elektrárnách stoupla o 13,2 %, díky příznivým průtokům a také vlivem rekonstrukcí některých zdrojů realizovaných v roce 2009 spojených se zvyšováním jejich výkonu.  Oproti I. čtvrtletí předchozího roku se také rozšířilo portfolio elektráren o nové obnovitelné zdroje – sluneční, větrné a biomasové.
 
Hospodářská recese významně poznamenala spotřebu elektřiny v České republice zejména v průběhu roku 2009, ale v posledních 5 měsících již vidíme obrat. Poptávka po elektřině v České republice podle předběžných údajů za I. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostla o 1,4 %, po přepočtu na teplotní normál o 1,0 %. Spotřeba velkoodběratelů vzrostla o 2,3 %, spotřeba podnikatelského maloodběru byla vyšší o 2,2 % a spotřeba domácností byla o 0,3 % nižší. Celkový mírný růst poptávky po elektřině je pravděpodobně způsoben pozvolným růstem ekonomické aktivity,“ uvedl Michal Skalka, ředitel útvaru trading ČEZ..

Reklama

Autor: Redakce Nazeleno.cz