fbpx

Skupina ČEZ dosáhla za rok 2008 zisku 47,4 mld. Kč0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Energetická Skupina ČEZ dosáhla za minulý rok čistého zisku ve výši 47,4 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 11 procent, a to i přes negativní působení nastupující finanční krize v závěru roku. Na nárůstu se podílel růst velkoobchodních cen, vyšší podíl výroby elektřiny z jaderných zdrojů, úspora provozních nákladů i výsledky aktivit Skupiny ČEZ v zahraničí.

Výsledky dobrého hospodaření přináší prospěch našim akcionářům. V loňském roce jsme jim vyplatili čistou dividendu v celkové výši 18 miliard Kč. Největší prospěch z ČEZ má i největší akcionář – stát. K vyplaceným 13 miliardám Kč v dividendách přibyly ve státní pokladně i daně, odvody za zaměstnance a také jednorázová částka z prodeje části akcií. Celkem tak stát z ČEZ získal 82,2 miliardy korun.

Reklama

Společnost ČEZ se nyní soustřeďuje na další zvyšování efektivity jednotlivých procesů v celé skupině, v roce 2009 bude pokračovat v obnově domácích zdrojů i konsolidaci a rozšiřování zahraničních investic.

V roce 2008 se naplno rozjel projekt obnovy domácích zdrojů, která předurčí úspěšnost společnosti na další desetiletí dopředu a do které již ČEZ vložil celkem 23,2 miliard korun. V zahraničí se k nejvýznamnějším novým aktivitám počítá zapojení ČEZ do budoucí výstavby nové jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích na Slovensku, výstavba největšího evropského větrného parku Fântânele a Cogealac v Rumunsku s výkonem 600 MW a získání turecké distribuční společnosti SEDAŞ v partnerství s tureckou skupinou Akkök . Podle plánu pokračovaly i projekty společného podniku se skupinou MOL, dále výstavba plynového zdroje v rumunském Galaţi a další (např. pokračovalo vyjednávání o dostavbě bloků 3 a 4 v jaderné elektrárně Cernavodă).

„V roce 2009 se zaměříme na dokončování zahájených projektů. I nadále budeme pečlivě vybírat jen ty, které přinášejí nejvyšší hodnotu našim investorům. Soustředíme se na oblast, kde již působíme, tedy na střední a jihovýchodní Evropu, přestáváme sledovat oblasti související s naším cílovým teritoriem, tedy Rusko a Ukrajinu, ve kterých jsme neměli ambici působit jako významný hráč na trhu.“ řekl Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

Jako důsledek růstu produktivity práce, ale i realizovanými divesticemi, se počet zaměstnanců Skupiny ČEZ dále snížil. Na konci roku 2008 činil 27 110 což je meziroční pokles o téměr 3 000  zaměstnanců, tj. o 9,9 procent.

Výroba elektřiny  z vlastních zdrojů ČEZ a. s., za rok 2008 meziročně klesla o 4,4 TWh, tedy o 6,8  % a dosáhla hodnoty 60,4 TWh. Optimalizace výroby v uhelných zdrojích a působení emisních stropů vedla ke změně struktury výroby a k meziročnímu poklesu výroby v uhelných elektrárnách o 13 %. Ten byl pouze mírně kompenzován růstem výroby v jaderných zdrojích vzhledem k prodloužené odstávce Jaderné elektrárny Temelín ve IV. čtvrtletí 2008.

„Spotřeba elektřiny v ČR je v závěru roku již významně pod vlivem hospodářské situace a její meziroční růst tak zpomalil na 1,2 %. Shodně rostla spotřeba u domácností a podnikatelů (+2,7%), spotřeba u velkoodběratelů rostla v souvislosti s tlumením rozvojových programů pouze mírně (+0,2%). Růst poptávky po elektřině v celé Evropě je od konce roku 2008 ovlivňován finanční krizí. Společně s vývojem ceny ropy se odráží v cenách elektřiny na trzích střední i jihovýchodní Evropy,“ uvedl Michal Skalka, ředitel útvaru trading.

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz