fbpx

SENDWIX: Místo nákladů na topení třeba nový nábytek!0

Trendem v současném bydlení jsou úspory. Důvodů je několik, v čele s rostoucími cenami energií. Zdicí systém SENDWIX byl přímo navržen pro stavbu tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů.
/* <![CDATA[ */
var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&ubl='+1*bbn.browserLanguage+'&ucc='+1*bbn.cpuClass+'&ucd='+1*bbs.colorDepth+'&udx='+1*bbs.deviceXDPI+'&udy='+1*bbs.deviceYDPI+'&usl='+1*bbn.systemLanguage+'&uje='+1*bbn.javaEnabled()+'&uah='+1*bbs.availHeight+'&uaw='+1*bbs.availWidth+'&ubd='+1*bbs.bufferDepth+'&uhe='+1*bbs.height+'&ulx='+1*bbs.logicalXDPI+'&uly='+1*bbs.logicalYDPI+'&use='+1*bbs.fontSmoothingEnabled+'&uto='+(new Date()).getTimezoneOffset()+'&uui='+1*bbs.updateInterval+'&uul='+1*bbn.userLanguage+'&uwi='+1*bbs.width;
if(typeof(bburlparam)=='string') { bbh+='&'+bburlparam; }
if(typeof(bbkeywords)=='string') { bbh+='&keywords='+escape(bbkeywords); }
document.write("“);
/* ]]> */

Vápenopískové zdivo představuje pokrokový stavební materiál, jehož obliba především v posledních letech prudce stoupá. V růstu prodejů s přehledem překonává jednovrstvé pálené zdivo. Důvodem je především optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících tepelně a zvukově izolačních vlastností.

„Systém SENDWIX je velmi variabilní a nabízí celkem 64 různých řešení.“

To umožňuje navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou, čímž je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a práce při zdění, ale při stávající zastavěné ploše také úspory užitné plochy až ve výši 10 %. Nově získanou plochu lze využít třeba jako další pokoj navíc. 

Díky unikátním vlastnostem vápenopískového zdiva lze navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou
Díky unikátním vlastnostem vápenopískového zdiva lze navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou

Vápenopískové zdivo vyniká tepelně-izolačními parametry

Ukazatelem úrovně tepelně izolační kvality konstrukcí je součinitel prostupu tepla U a celkové hodnocení energetické náročnosti stavby, pro které se používá veličina měrná potřeba tepla na vytápění. Měrná potřeba tepla vyjadřuje množství tepla na jednotku plochy – kWh/(m2.rok). Součinitel prostupu tepla U udává tepelný tok konstrukcí při ustáleném teplotním stavu na jednotkovou plochu a při jednotkovém teplotním spádu.

Systém KMB SENDWIX je koncipován tak, aby tepelné vlastnosti zdiva vysoce překračovaly hodnoty doporučované normou. S tímto moderním sendvičovým systémem si tak místo nákladů na topení pořídíte třeba nový nábytek!

Volitelná tloušťka zateplení (ve standardu od 100 do 240 mm) určuje tepelně-technické vlastnosti obvodového zdiva a tudíž i celkový tepelný odpor stěn (volitelně tak součinitel prostupu tepla U dosahuje hodnot od 0,35 do 0,14 W/m²K). Uveďme příklad: obvodová stěna o celkové tloušťce 350 mm včetně omítek a zateplení vykazuje hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,22 W/m²K, což odpovídá běžné jednovrstvé konstrukci zdiva celkové tloušťky 500 mm (vč. omítek).

Schéma systému KMB SENDWIX
Schéma systému KMB SENDWIX

Projektant či investor si v závislosti na stavebním záměru může libovolně vybrat požadované výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla. Systém SENDWIX je totiž velmi variabilní a nabízí celkem 64 různých řešení, která se liší skladbou i tepelně-technickými parametry.

SENDWIX zkrátí topnou sezonu o měsíc!

Vzhledem ke své vysoké objemové hmotnosti (1 220–1 810 kg/m3) a hustotě má vápenopískový kvádr výbornou tepelnou akumulaci. Ta umožňuje pohodlně překlenout teplotní výkyvy mezi dnem, nocí a v přechodných obdobích (jaro, podzim) bez zapnutí topné soustavy, čímž se významně sníží spotřeba energií.

KMB SENDWIX navíc vyniká skvělým tlumením hluku (Rw až 56 dB – tzv. akustická pohoda), zdivo je bezpečné (kvádry jsou nehořlavé – třída A1) a má příznivé parametry příjmu a výdeje vlhkosti (vlhkostní mikroklima).

Vápenopískové zdivo má výbornou tepelnou akumulaci
Vápenopískové zdivo má výbornou tepelnou akumulaci

Minimalizace tepelných mostů

Tepelný most je místo v konstrukci, kde dochází ke zvýšenému tepelnému toku oproti ostatním místům v plášti budovy. V extrémních případech mohou tepelné mosty způsobovat ztrátu i více jak ¼ energie na vytápění.

Jak je ze stavební praxe obecně známo, úniky tepla přes tepelné mosty se efektivněji eliminují u konstrukcí sendvičových, jako je systém SENDWIX, než u jednoplášťového zdiva. Touto problematikou se podrobně zabývá příručka Tepelné mosty, kterou vydala společnost KM Beta a.s. Stáhnout si ji můžete na www.sendwix.cz.   

Žádné náročné řezání prvků

Kromě mimořádných parametrů vyniká vápenopískové zdivo i výhodami, které oceníte už při stavbě. Zdění s těmito prvky se totiž podobá skládání dětské stavebnice. Je rychlé a jednoduché, není třeba žádné složité řezání prvků. Jednoduchost skládání je zajištěna rozměry vápenopískových cihel SENDWIX, které tvoří jednotný délkový modul pro vodorovné i svislé konstrukce (250 mm).

Zdění se systémem KMB SENDWIX je rychlé a jednoduché
Zdění se systémem KMB SENDWIX je rychlé a jednoduché

Ve směru délky stěny mají cihly skladebné rozměry v délkovém modulu 250 mm (nebo 500 mm), případně 125 mm. Pro jednu vrstvu zdiva o délce 1 m jsou tedy potřeba čtyři (nebo dvě) vápenopískové cihly, každá o skladebné délce 250 mm (nebo 500 mm).

Pokud se tedy stěny navrhnou v půdorysném modulu 125 mm, již v rámci projektu se zcela eliminuje pracné řezání nebo sekání cihel na stavbě. Není pak už nic jednoduššího, než si při stavbě „pohrát“ a připomenout si dětské stavebnice z dětství. Vápenopískové kvádry a cihly SENDWIX se vyrábějí ve dvou jmenovitých výškách podle toho, zda se použije technologie zdění na maltu nebo na lepidlo.

Přesné rozměry umožňují využít technologii tenkovrstvého zdění

Vápenopískové cihly SENDWIX mají vzhledem ke specifické výrobní technologii velmi přesné rozměry. Díky tomu je lze přímo bez dodatečného broušení použít pro technologii tenkovrstvého zdění. Výhodou tenkovrstvého zdění je významná úspora malty a dále nižší pracnost.

Vápenopískové cihly SENDWIX lze použít pro technologii tenkovrstvého zdění
Vápenopískové cihly SENDWIX lze použít pro technologii tenkovrstvého zdění

Že je zdění se systémem SENDWIX jednoduché se můžete přesvědčit i z pracovních postupů KM BETA, umístěných na www.kmbeta.cz. Pokud si při stavbě nebudete něčím jistí, napište na dotazy@kmbeta.cz.

Více o systému na www.sendwix.cz.

Autor: Komerční sdělení