fbpx

Senát změnil kontroverzní zákon o obnovitelných zdrojích0

Zákon o podporovaných zdrojích energie, který má nahradit stávající nevyhovující zákon o obnovitelných zdrojů, doznal změn. V parlamentu se podařilo prosadit návrhy asociací obnovitelných zdrojů energie. Přijato bylo celkem osm pozměňovacích návrhu, které podle asociací „zabraňují nejhoršímu.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo zákon šitý na míru ČEZu a dalším velkým energetickým společnostem na úkor malých decentralizovaných výrobců. Kdyby parlament schválil zákon v původní vládní verzi, přestaly by banky kvůli nedostatečným garancím v zákoně poskytovat úvěry pro nové instalace obnovitelných zdrojů,“ uvádí se v tiskové zprávě asociací.

Reklama

Jaké změny se v zákonu objeví?

  • uložení povinnosti povinně vykupujícímu vykoupit od výrobce zelenou elektřiny za cenu, která poskytne výrobci celkový výnos na úrovni pevné výkupní ceny (původní návrh zákona neposkytoval vyrobcům od 100 kW garanci žádnou, takže potenciální investor nebyl schopen předložit bance při žádosti o úvěr výpočet cash-flow a návratnosti investice),
  • možnost provozovatelů sítí omezovat výrobu z OZE pouze za náhradu (prosazeno po zkušenosti z Německa, kde distributoři zneužívali možnost regulace obnovitelných zdrojů bez povinnosti náhrady),
  • zachováni práv stávajících výrobců při uzavírání nových smluv o prodeji s povinně vykupujícím či obchodníkem (doposud mají uzavřeny smlouvy s provozovatelem distribuční či přenosové soustavy),
  • provozní podporu výroby tepla z biomasy a geotermální energie,
  • podpora pro stávající ostrovní systémy, které přispívají k energetické nezávislosti, 
  • možnost volby mezi pevnou výkupní cenou a zeleným bonusem pro malé vodní elektrárny až do výkonu 10 MW.

Podle asociací však zákon stále obsahuje řadu problematických principů, které nepovedou k rozvoji, ale k útlumu využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Jde například o to, že zákon znejišťuje podnikatelské prostředí tím, že stanovuje stropy pro roční celkovou výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (ty jsou uvedeny v Národním akčním plánu, jenž může vláda kdykoli změnit). 

Autor: Jana Poncarová