fbpx

Schlieger vyvíjí AI software, který návratnost investic do fotovoltaiky zrychlí až o třetinu0

Zájem o fotovoltaické elektrárny neustává. Jejich současní i budoucí majitelé hledají cesty, jak získanou energii zužitkovat co nejlépe, jak zrychlit návratnost vložených investic. Efektivnímu využívání obnovitelných zdrojů energie v budoucnu napomůže i umělá inteligence (AI). Na jejím principu společnost Schlieger již nyní vyvíjí software, který v roce 2024 urychlí návratnost investic do solárních elektráren až o 30 %.

Umělá inteligence (AI) je pro svou schopnost analyzovat obrovské množství dat a zrychlovat procesy využívána v celé řadě odvětví. Má významnou úlohu v logistice, zdravotnictví či kyberbezpečnosti. Ve společnosti Schlieger již nyní zlepšuje interní procesy – plánování, komunikaci, využívání dopravních prostředků, plynulejší zásobování i koordinaci jednotlivých pracovních týmů.

Tím však využití AI ve fotovoltaice rozhodně nekončí.  IT oddělení značky Schlieger již několik měsíců vyvíjí software, který bude umět zohledňovat energetické potřeby i preference zákazníka.

„Vyvíjený software bude sledovat vzorce chování v domácnostech vlastnících FVE, vyhodnocovat jejich nejnižší a nejvyšší energetické nároky během jednotlivých dnů. Na základě zjištěných informací pak bude nabíjet a prodávat elektřinu na spotovém trhu s energiemi tak, aby pokryl energetické nároky zákazníka co nejvýhodněji,“ uvádí Petr Němeček, CPO & CTO společnosti Schlieger, která v tuzemsku již instalovala téměř 13 000 fotovoltaických elektráren, kolektorů a tepelných čerpadel a patří mezi nejvýznamnější dodavatele řešení OZE v ČR.

AI software bude propojen s předpovědí počasí a v případě příznivé situace umožní uloženou energii výhodně prodat na spotovém trhu s tím, že elektřinu nutnou k provozu domácnosti získá zadarmo ze slunce následující den. „Umělá inteligence bude brát v úvahu energetické požadavky domácnosti a neprodá veškerou energii dostupnou v bateriovém úložišti. Zachová dostatečnou rezervu pro pokrytí nároků domácnosti v brzkých ranních hodinách, než obnovitelné zdroje energie začnou opět generovat elektřinu. Předpokládáme, že tento software urychlí návratnost investice do fotovoltaických elektráren až o 30 %,“ prozrazuje Němeček.

Celé řešení Schlieger oficiálně představí v druhé polovině roku 2023 a pro zákazníky společnosti bude k dispozici v příštím roce. Parametry fungování softwaru budou přizpůsobeny legislativnímu rámci, který určí zákonodárci ve spojitosti s komunitní energetikou a jejím fungováním v ČR.

O společnosti Schlieger

Po třináctiletém působení na českém trhu se společnost Schlieger může pyšnit téměř třinácti tisíci instalací. S rapidním nárůstem zájmu o fotovoltaiku predikuje více než 200procentní nárůst obratu z 980 milionů v roce 2022 na dvě miliardy v roce 2023. Jen v rámci Schlieger instalací byly navíc od roku 2010 sníženy emise o více než 11 tisíc tun oxidu uhličitého*. Obnovitelné zdroje zajišťují v tuto chvíli téměř 30 % celosvětové výroby elektřiny. Z té solární by teoreticky bylo možné uspokojit spotřebu všech obyvatel Země.

*Přepočet podle zdroje: European Environment Agency, 2021, Greenhouse gas emission intensity of electricity generation.

Autor: Komerční sdělení