fbpx

Schiedel DUO je spojení kvality – ABSOLUT a AERA0

Správná výměna vzduchu v místnosti může být problém, zejména když se rozhodnete pořídit si do domu například krbová kamna. Proto je tu specializovaný systém Schiedel DUO, který spojuje přednosti kvalitního dvousložkového komínu a inteligentního systému větrání. Vhodný nejen pro nízkoenergetické domy!

V současných novostavbách a při rekonstrukcích se stále častěji uplatňují těsné obvodové konstrukce v kombinaci s těsnými výplněmi a při takovém řešení už nemohou být v budově spolehlivě provozovány spotřebiče paliv závislé na vzduchu v místnosti (kamna). Spalovací vzduch totiž už nemůže v dostatečném množství proudit infiltrací obvodovým pláštěm budovy. Důsledkem je potom nedostatek vzduchu pro spalování.

 „Schiedel DUO je komplexní řešení, které zabezpečí potřebnou hygienickou výměnu vzduchu v bytě a zároveň umožní bezproblémový provoz lokálních spotřebičů.“

Tradice řešení větrání a výměny vzduchu v našich rodinných domcích je velmi malá. Problém výměny vzduchu se většinou řeší u vícebytových domů, ale v objektech pro individuální bydlení je stále vnímán jako cosi výjimečného. Těmi výjimkami jsou především stavby, označované jako nízkoenergetické nebo pasivní domy.

Větrání je důležité nejen v nízkoenergetických domech

V běžných rodinných domcích o potřebě výměně vzduchu přemýšlí zatím málokdo. Obyvatelé novostaveb jsou potom často zaskočeni skutečností, že nová krbová kamna špatně hoří, na oknech se sráží vlhkost, při úklidu v koutech za nábytkem objevují plísně, vnímají pocit únavy v důsledku vysoké koncentrace CO2.

Když se rozhodneme použít systém Schiedel DUO, volíme komplexní řešení, které zabezpečí potřebnou hygienickou výměnu vzduchu v bytě a zároveň umožní bezproblémový provoz lokálních spotřebičů, jakými jsou dnes například oblíbená krbová kamna.

Schiedel DUO: spojuje systém větrání Schiedel AERA a komín Schiedel Absolut
Schiedel DUO: spojuje systém větrání Schiedel AERA a komín Schiedel Absolut

Prvním důležitým krokem systému DUO byl vývoj a zavedení komínového systému ABSOLUT, který vyniká mimořádnou těsností, odstraňuje tepelné mosty a současně zabezpečuje přívod spalovacího vzduchu přímo do spotřebiče. Vzduch pro spalování není tedy nutno přivádět do místnosti, a tak ji v zimním období ochlazovat.

Logicky navazujícím řešením je vývoj nového větracího systému, který spojuje energetické a hygienické priority: zabezpečit právě takovou výměnu vzduchu, která zaručí jeho kvalitu při minimálním nároku na energii. Výsledkem je systém řízeného větrání Schiedel AERA.

Nucené nebo řízené větrání bývá spojeno obecně s představou složitého komplexu zařízení, potrubních a elektrických rozvodů, ventilátorů, filtrů, klapek, servomechanismů, řídících jednotek. Ti, kteří se seznámili s konstrukcí a funkcí systému řízeného větrání Schiedel AERA, byli překvapení, jak nenáročným způsobem lze výměnu vzduchu v rodinném domě technicky zabezpečit, jak celé zařízení namontovat, a co je možná nejdůležitější, jak  systém efektivně provozovat a udržovat.

Z čeho se systém Schidedel DUO skládá?

Systém Schiedel ABSOLUT

Požadavky na konstrukci komínu s funkcí současného přívodu vzduchu a odvodu spalin pro všechny typy spotřebičů splňuje beze zbytku systém Schiedel ABSOLUT. Spalovací vzduch je přiváděn z komínového ústí prostorem mezi keramickou vložkou a komínovou tvárnicí nebo v případě spotřebičů na pevná paliva přidruženou šachtou. Všechny vzduchové cesty jsou navíc opatřeny integrovanou tepelnou izolací. Propojení šachty na spotřebič se provede tzv. LAS adaptérem.

Schiedel AERA  Schiedel ABSOLUT
Schiedel AERA * Schiedel ABSOLUT

Využití komínu Schiedel ABSOLUT s přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu a odvádění spalin v kombinaci s vhodnými spotřebiči představuje univerzální řešení pro většinu případů. Zjednodušuje výběr komínového systému, plánování, přípravu i realizaci a je zárukou pro spolehlivého provozu za všech podmínek.

Systém Schiedel AERA

Schiedel AERA je jednoduchý, ale vysoce efektivní systém bytového větrání. Přednostně je určen pro novostavby rodinných domů. Jde o systém řízený vlhkostními parametry, který je projektován jako součást hrubé stavby a v jejím rámci také jednoduše a rychle proveden. Díky němu by všechny místnosti po celý čas v závislosti na objektivních potřebách měly být komfortně větrány. Systém pracuje zcela automaticky.

Celková koncepce je velmi jednoduchá a přesto vysoce efektivní z hlediska dosažených parametrů i z pohledů realizačních a provozních nákladů.

Schiedel - komínové systémy

Veškeré informace získáte na zákaznické lince 326 999 011 nebo na stránkách www.schiedel.cz.

Autor: Komerční sdělení