fbpx

Sádrovláknité desky FERMACELL greenline čistí vzduch0

ROZHOVOR! Elektrosmog, problémy s plísněmi, plyny ze stavebních hmot: v našich domech jsme vystaveni silnému zatížení škodlivinami. Poptávka po zdravotně nezávadných materiálech proto roste. Na trhu se objevují i materiály, které zlepšují vzduch v místnosti. Přinášíme rozhovor o zdravém bydlení s produkty Fermacell a o jejich certifikaci.

Rozhovor s Jaroslavem Benákem: Zdravé bydlení s Fermacell

  • Jaké místo zaujímá ekologická a zdravotní únosnost stavebních hmot při vývoji nových produktů Fermacell?

„Zdravé bydlení pro nás hraje velikou roli. Důkazem jsou různé certifikáty, které jsme získali jak pro hotové výrobky, tak i pro jejich výrobu. Je to např. systém managementu životního prostředí podle DIN EN ISO 14001, Ekologická deklarace produktu podle DIN EN ISO 14025 nebo certifikáty kolínského eco-INSTITUT. Navíc naše sádrovláknité desky a desky Powerpanel vyrábíme za použití přírodních a minerálních základních surovin jako je sádra a cement. Neobsahují žádná přídavná pojiva nebo lepidla, která by mohla způsobit emise škodlivin.“

„Deska Fermacell greenline využívá přirozené vlastnosti ovčí vlny, která může dlouhodobě přijímat škodlivé látky a trvale je vázat.“

  • Jak se klima ve vnitřním prostoru projevuje na zdraví uživatelů?

„Existují četné statistiky, kolik času uživatel skutečně stráví mezi vlastními čtyřmi stěnami. Skutečností však je: je to většina jeho života! Do té míry je kvalita klimatu vnitřního prostoru nejdůležitějším předpokladem pro zdraví obyvatel.“

  • Existuje podle Vašeho názoru souvislost mezi vysoce izolovanými, těsnými plášti budov a zvýšenou koncentrací „bytových jedů“ ve vnitřních prostorách?

„Ano a ne! Moderní pláště budov a přání spotřebovat co možná nejméně energie samozřejmě zvyšují riziko, že koncentrace škodlivin ve vzduchu v prostoru vzroste, pokud nebude dostatečně nebo správně větrán. Naskýtá se ale otázka: co přesně jsou „bytové jedy“? Jsou to emise z okolních stavebních hmot? Pocházejí z barev, tapet, koberců, jiných krytin nebo z nábytku? Nebo jsou to škodliviny, které sebou přináší „normální život“ při vaření, kouření atd.? V konečném efektu je to součet všech.“

  • Co pro Vás bylo zvláště naléhavým úkolem při vývoji sádrovláknitých desek Fermacell greenline?

„O správné větrání se musí postarat sami obyvatelé, ve zbývající části je můžeme podpořit. Fermacell greenline může rozvinout svůj účinek zlepšující vzduch v prostoru jak v novostavbách, tak i v modernizovaných starších objektech. Právě ve stavu budovy se skrývají značná rizika, vyvolaná emisemi ze stavebních materiálů, které byly kdysi považovány za neškodné a které nelze vždy kompletně odstranit.“

  • Nakolik lze pomocí sádrovláknitých desek Fermacell greenline zlepšit zdravé bydlení?

„Deska Fermacell greenline je na povrchu opatřena speciální účinnou látkou. Účinný princip spočívá v přirozené vlastnosti ovčí vlny, dlouhodobě přijímat různé škodlivé a pachové látky a trvale je vázat. Tato vlastnost je známa již dlouho a je i vědecky doložena. Proto je deska Fermacell greenline schopna přijímat často se vyskytující škodliviny jako jsou ketony a aldehydy během několika málo hodin, a to i ve vysokých koncentracích a trvale je integrovat do molekulární struktury účinné látky. Tato vlastnost je k dispozici již v průběhu výstavby a navíc zajišťuje zdravé bydlení i ve fázi užívání.“

Sádrovláknité desky Fermacell čistí vzduch v místnosti
Sádrovláknité desky Fermacell čistí vzduch v místnosti. Zdroj: www.fermacell.cz

Rozhovor s Dr. Hans-Ulrichem Kriegem o certifikaci desky Fermacell greenline

Z hlediska narůstajícího množství jedů v bytech a životním prostředí představuje Fermacell možnost nabízet ekologické a zdravotně nezávadné stavební hmoty. Proto nechává firma ekologickou únosnost svých produktů pravidelně testovat nezávislými zkušebnami, např. Institutem pro stavební biologii nebo kolínským ústavem eco-Institut. O nedávné certifikaci sádrovláknité desky Fermacell greenline je i rozhovor s panem Dr. Kriegem, jednatelem a technickým vedoucím eco-Institut Kolín.

  • Jaké testy byly na nové sádrovláknité desce Fermacell greenline provedeny a jaké výsledky byly dosaženy?

„V prvním kroku byla zkušební komora dotována formaldehydem, aby se otestovalo pohltivé chování sádrovláknité desky Fermacell greenline. Jako srovnávací vzorek sloužila nemodifikovaná sádrovláknitá deska. Poté jsme zjišťovali, nakolik konkrétní desky zachycený formaldehyd opět uvolní. Ve druhém kroku jsme ve zkušební komoře vystavili sádrovláknitou desku Fermacell greenline natřenou barvou, formaldehydové atmosféře a rovněž jsme měřili její chování z hlediska příjmu a výdeje. Na závěr jsme testovali barevným nátěrem opatřenou desku Fermacell greenline směsí různých aldehydů a ketonů. Při všech experimentech se ukázalo, že sádrovláknitá deska Fermacell greenline přijímá více přítomných škodlivin než nemodifikovaná deska. Kromě toho následně předávala do vzduchu méně těchto škodlivin než referenční produkt. Nejvíce nás přitom přesvědčilo chování desky vůči formaldehydu a jiným aldehydům.“

  • O čem přesně vypovídá „eco-Institut-Label“?

„Produkty, které nesou etiketu „eco-Institut-Label“ (stavební produkty, nábytek, matrace a ložní prádlo) jsou toxikologicky nezávadné a do značné míry ekologicky únosné. Těžiště zkoušek přitom spočívalo v měření emisí podle ISO 16000 v laboratorní zkušební komoře. Tam simulujeme pomocí „normovaného prostoru“ běžný den, vlhkost vzduchu a výměna vzduchu tak odpovídají obvyklé situaci v bytě. Dále se provádějí – podle skupiny produktů – analýzy obsažených látek z hlediska vybraných parametrů (např. těžké kovy, pesticidy, halogenorganické sloučeniny). Jestliže produkt ve zkouškách obstojí, je po dva roky označen etiketou eco-Institut-Label. eco-Institut zpracovává zkušební kriteria a stanovuje podle aktuálního stavu výzkumu mezní hodnoty, které je nutno dodržet.“

  • Proč je dnes tak důležitá certifikace ekologicky a zdravotně nezávadných stavebních produktů?

„Bydlení, práce, spánek – člověk stráví ve vnitřních prostorách asi 90 % svého života. To je dostatečný důvod, proč dbát na dobrou kvalitu vzduchu v těchto místech. Emise plynů ze stavebních produktů představují možný hlavní zdroj znečištění vzduchu ve vnitřních prostorách. Tento problém navíc zhoršují energeticky úsporné, vzduchotěsné metody stavění. Protože škodlivé emise často mívají neutrální zápach, spotřebitel „necítí“, zda si s parketami, malířskou barvou atd. přináší domů i tzv. „bytové jedy“. Nezávislou zkouškou a certifikací stavebních hmot tak výrobce nabízí svým zákazníkům cennou pomůcku pro rozhodování.“

Za rozhovory poděkoval Peter Šovčík

Autor: Komerční sdělení