fbpx

Růst emisí v roce 2008 zpomalil: co je příčinou a jak si vede ČR?0

O boji s globálními změnami klimatu a o snižování emisí se hodně píše a mluví. Jaké jsou ale skutečné výsledky těchto snah? Daří se snižovat emise oxidu uhličitého? Jak si stojí ve snižování emisí Evropská unie? Kolik tun oxidu uhličitého se ušetřilo v roce 2008?

Boj s globálními klimatickými změnami je jistě mediálně vděčným tématem. Měřeno prostorem, který je mu věnován v médiích všeho druhu, je to rozhodně boj, který není veden v ilegalitě politických kuloárů. Výrazy typu „emisní povolenka“ nebo „dotace na zateplení“ se už vcelku úspěšně zabydlely v povědomí široké veřejnosti. Avšak jak to vypadá se skutečnými výsledky snahy o zvrácení nepříznivých trendů ve vývoji globálního klimatu?

„Celosvětová produkce emisí zaznamenala v roce 2008 pokles růstu o 1,7 %.“ 

Reklama

Celosvětové emise stále rostou, ale pomaleji

Určitou odpověď na tuto jistě oprávněnou otázku podává zpráva, se kterou přichází Nizozemská agentura pro životní prostředí. Ta ve svých odhadech, které jsou prozatím předběžné, využívá aktuálních poznatků společnosti BP. Jak jsme si tedy vedli v loňském roce?

Podle odhadů nizozemské agentury zaznamenal růst celosvětových emisí oxidu uhličitého zpomalení o téměř polovinu ve srovnání s rokem 2007. Vyjádřeno čísly, v roce 2008 se zvýšil celosvětový objem emisí o 1,7 %, kdežto v roce 2007 činil růst produkce oxidu uhličitého 3,3 %. V letech předcházejících rostly emise dokonce o 4 %. V absolutních číslech pak bylo do atmosféry v roce 2008 vypuštěno cca 31,5 mld. tun oxidu uhličitého.

Problémy s emisemi na Nazeleno

   – Systém emisních povolenek

   – Nejnovější pravidla v EU (20:20:20)

   – Skleníkové plyny: Nejen CO2

   – Emisní povolenky pro ČEZ

   –Zdraží emisní limity automobily?

Co stojí za poklesem emisí?

Tento pokles je samozřejmě způsoben několika faktory, o nichž se také zpráva nizozemské  agentury zmiňuje. Předně se v loňském roce globálně snížila spotřeba ropy a to 0,6 % (jedná se o první pokles spotřeby ropy od roku 1992). Svoji roli také sehrálo intenzivnější využívaní biopaliv v dopravě.

Biopalivům, která se na celkové spotřebě paliv podílela 2,5 %, je ve zprávě připisována úspora asi 100 milionů tun oxidu uhličitého. Nezanedbatelný vliv na poklesu emisí mají také větrné elektrárny. V roce 2008 se jejich globální kapacita zvýšila o rovných 30 %. Celkově bylo z obnovitelných zdrojů získáno 4,4 % elektrické energie. Tím se ušetřilo 500 miliónů tun oxidu uhličitého.

Nezanedbatelný vliv na pokles emisí mají také větrné elektrárny
Nezanedbatelný vliv na pokles emisí mají také větrné elektrárny

Nelze také zapomínat na systém obchodování s emisními povolenkami v rámci Evropské unie. Zde je však nutné poznamenat, že zatímco v Evropské unii a v USA emise přece jen klesají, v rozvíjejících se ekonomikách, jejichž představiteli jsou především Čína a Indie, se emise neustále zvyšují, třebaže o něco pomaleji než v minulých letech.

Emise na obyvatele

Zajímavé jsou údaje o produkci skleníkových plynů na obyvatele. V této disciplíně jednoznačně vede USA s produkcí 18,5 tun emisí na obyvatele. V Evropské unii připadá na jednoho obyvatele 8,5 tun emisí oxidu uhličitého a v Číně prozatím 5,5 tun

Evropská unie na čele světového pelotonu, ČR kazí průměr

Vývojem produkce emisí skleníkových plynů v EU se zabývá také nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Tato zpráva uvádí, že oproti roku 1990 se produkce skleníkových plynů snížila o 9,3 %. V období 2006 – 2007 pak došlo k poklesu emisí o 1,2 %, což představuje 59 mil. tun ekvivalentu  oxidu uhličitého. I když tato zpráva vychází, na rozdíl od zprávy nizozemské, z dat za rok 2007, přináší i ona potvrzení trvalejšího poklesu objemu emisí v Evropské unii. Tento pokles připisuje EEA především nižšímu používání fosilních paliv v domácnostech a službách, což je ovšem oblast která nepodléhá systému obchodování s emisními povolenkami.

V ČR došlo k nárůstu emisí o 1,2 %. Podle MŽP jsou hlavními viníky doprava a domácnosti
V ČR došlo k nárůstu emisí o 1,2 %. Podle MŽP jsou hlavními viníky doprava a domácnosti

Ze zprávy vyplývá také to, že emise se podařilo snížit celkem sedmnácti členským zemí EU, mezi nimi ovšem Českou republiku nenajdeme. U nás došlo naopak k nárůstu emisí o 1,2 %. Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) jsou hlavním viníkem doprava a soukromý sektor – v něm pak hlavně vytápění domácností. Tyto emise jsou produkovány mimo systém obchodování  s emisními povolenkami. Podle MŽP naopak klesly emise v průmyslu a energetice o cca 8,5 %.

Celosvětová recese za poklesem emisí?

Jak tedy vyplývá z výše uvedených zpráv, cosi se na bitevním poli přece jen děje. V Evropské unii dochází ke zřetelnému poklesu produkce emisí, ve světovém měřítku dochází ke snížení růstu. Celosvětové snížení emisí skleníkových plynů zůstává však zatím spíše v rovině zbožných přání. V této souvislosti je také nutno vzít v úvahu světovou ekonomickou recesi, kterou všichni považují za dočasný jev a která se také nezanedbatelně podílela na snížení růstu emisí.

Otevřeným zůstává také problém rozvíjejících se ekonomik, u kterých v blízké budoucnosti  k většímu snížení emisí sotva dojde. Ačkoliv tedy v loňském roce došlo ke zpomalení růstu produkce emisí, těžko to lze označit za nějaký zásadní obrat. Boj s globálními klimatickými změnami je stále na svém začátku, i když první kroky byly již podniknuty. K nimi můžeme započítat například zateplování domů a bytů nebo přechody domácností na ekologičtější a efektivnější systémy vytápění.

Autor: Redakce Nazeleno.cz