fbpx

Rozhovor s firmou DEG o zastavení vydávání kladných stanovisek k připojování fotovoltaických elektráren0

Zdá se, že odpůrci solárních a větrných elektráren mohou jásat. Dvě největší tuzemské distribuční společnosti, ČEZ a E.ON, vyslyšely výzvu výhradního provozovatele české přenosové soustavy ČEPS a pozastavily vydávání kladných stanovisek k připojování nových fotovoltaických a větrných elektráren.  S fotovoltaikou se totiž roztrhl pytel a podle ČEPS by nové solární elektrárny mohly ohrozit českou přenosovou soustavu. Co o výzvě ČEPS a postoji ČEZ a E.ON soudí Martin Krejčí z firmy DEG, která se zabývá fotovoltaikou?

Jak hodnotíte výzvu ČEPS a rozhodnutí nepřipojovat další FTV elektrárny?          

Na trhu s obnovitelnými zdroji se vyskytuje mnoho spekulantů, kteří uměle navyšují požadavky sítě tím, že rezervují kapacitu na projekty, které nemají šanci dospět k realizaci. ČEPS (a s ním distributoři) však musí na takovéto spekulativní rezervace reagovat a uzpůsobovat podle nich své jednání. Pokud změny vyvolané zastavením vydávání „povolení o připojení“ povedou k odstranění těchto rezervací, myslím, že bude mnoho lidí překvapeno, jak moc je bublina s rezervacemi nafouknutá. Jako nešťastné však vidím odmítání malých projektů, na střechách domků a plochých střechách, o jejichž nezávadnosti snad nemůže pochybovat nikdo. Faktem zůstává, že ČEPS měl celou situaci řešit s větším předstihem. Pozitivum však vidím rozpoutání diskuze o budoucnosti obnovitelných zdrojů, která snad donutí lidi na odpovědných místech zabývat se tímto tématem v širších souvislostech – poslední zásadní legislativní rozhodnutí je z roku 2005. Je nasnadě, že potřebuje obměnit. Celá záležitost je bohužel uspěchaná a špatně mediálně vysvětlená. Lidé se bohužel po posledních zprávách dívají na obnovitelné zdroje a lidi s nimi spojenými, jako na smečku hladových psů, kteří z nich tahají peníze a ohrožují jejich dodávky energie.
 

Reklama

Myslím, že je nutné udělat několik kroků:

  • Je třeba upravit státní podporu způsobem, který bude výrazně upřednostňovat malé projekty nad velkými instalacemi, ale přitom adekvátně kompenzovat podnikatelská rizika a investice.
  • Je třeba pečlivě vysvětlit a vyvrátit polopravdy, které se kolem obnovitelných zdrojů stále vyskytují. Lidé často operují s informacemi, které jsou dvacet i více let staré, což negativné ovlivňuje možnosti věcné diskuze.
  • Nemluvit v souvislosti s obnovitelnými zdroji pouze v kontextu s ochranou životního prostředí, ale i v souvislosti s energetickou bezpečností ČR/Evropy.
  • V neposlední řadě je nutné připravit(a dodržovat!) koncepci trvale udržitelného rozvoje nestálých zdrojů(Fotovoltaické a větrné elektrárny), například plánem na vybudováním přečerpávacích elektráren, či jiných způsobů uchování energie. A vytvoření rozumného modelu spolufinancování těchto investic (prodej emisních povolenek, evropské fondy,  atd.).

Jaký to podle vás bude mít dopad na fotovoltaiku a firmy zabývající se solární energií v ČR?

Trh s velkými fotovoltaickými projekty ovlivněn není. Vzhledem k tomu, že zrealizovat takový projekt trvá kolem jednoho roku a rok 2010 je brán jako poslední rok, který bude podobným projektům nakloněn, od nového roku je všem jasné, že i kdyby připojení dostali, bylo by pro ně téměř nemožné stavbu realizovat. Výrazně se tak změnila situace pouze u malých a středních projektů, které sít paradoxně tolik nezatěžují, ale i přesto  byly hozeny do stejného „pytle“ s projekty velkých elektráren. 

Bude na výzvu ČEPS a kroky ČEZ a E.ON vaše společnost nějak reagovat?

Pro klienty naší společnosti s velkými projekty není problém připojení, ale financování, které znemožňuje výstavbu elektráren již od poloviny roku 2009. Díky tomu, že nabízíme vlastní finanční modely je pro nás situace neměnná. U malých projektů na střechách nezbývá než čekat, jak se situace vyvine v příštích měsících. Ale všem „domkařům“ držíme palce a doufáme, že zvítězí zdravý rozum.

Autor: Redakce Nazeleno.cz