fbpx

Řešením alergie na chemikálie se stal miniaturní dům postavený bez toxických látek0

Miniaturní domy na kolech jsou pro jednoho výrazem svobodného životního stylu a dostupného bydlení. Pro osoby trpící zvýšenou senzitivitou či chorobami v důsledku kontaktu s chemikáliemi může být vybudování vlastního skromného obydlí z prověřených materiálů šancí na normální život.

Přecitlivělost na chemické látky všeho druhu, alergie nebo astma trápí stále více lidí. V nábytku, pracích a čisticích prostředcích, domácí elektronice, nátěrech i stavebních materiálech se často ukrývají látky, které mohou být velmi škodlivé. Pro citlivé jedince, kteří už v prostředí běžné domácnosti nemohou dál žít, se nabízí řešení, ke kterému došla i Kanaďanka Corinne Segura, jejíž zdravotní problémy vyústily až ve stavbu vlastního netoxického obydlí.

Reklama

V interiéru převažuje dřevo. (Zdroj: mychemicalfreehouse.blogspot.ca)

Při výstavbě svého miniaturního domku s půdorysem cca 6 x 2,5 m se důsledně vyhýbala jakýmkoli materiálům, které by mohly obsahovat zpomalovače hoření, formaldehyd, těkavé organické sloučeniny a další problematické látky. Všechny materiály použité během stavby pečlivě vybírala a použity byly jen produkty z ekologických zdrojů testované na škodliviny. Celý průběh realizace domku průběžně popsala ve svém blogu My Chemical Free House – od výběru projektu, přes hledání materiálů, až po dokončení.

Půdorys domku. (Zdroj: mychemicalfreehouse.blogspot.ca)

Kuchyňka je pro jednočlennou domácnost dostatečně vybavená i prostorná. (Zdroj: mychemicalfreehouse.blogspot.ca)

Místo pro postel vzniklo jako vestavěné patro ve zvýšené části střechy. (Zdroj: mychemicalfreehouse.blogspot.ca)

Autor: Jarmila Bajerova