fbpx

Rekuperace: Úspora energií a zdravé vnitřní prostředí0

Jaké jsou hlavní cíle při snižování energetické náročnosti budov? Proč je povinná energetická certifikace? Jaké energetické požadavky musí dnes budovy splňovat? Proč se vyplatí řízené větrání s rekuperací a teplovzdušným vytápěním?

Hlavními cíli při snižování environmentálního zatížení v souvislosti s výstavbou a provozem budov jsou energetické souvislosti, nízká produkce škodlivin a kvalitní vnitřní prostředí. Nízké energetické náročnosti budov musí být dosaženo s co nejnižší investiční náročností a s minimální zátěží životního prostředí po celý životní cyklus budovy. Snižování energetické náročnosti budov a produkce CO2 je podle směrnic EU platné pro všechny členské státy EU. Ze zákona o energetické hospodárnosti budov je povinná i energetická certifikace při dokončení nové stavby, větší rekonstrukci stávající budovy, při prodeji nebo pronájmu budovy.

Systémy pro řízené větrání s rekuperací a teplovzdušným vytápěním šetří energii a starají se o příjemné prostředí v interiéru.

Aby budovy splňovaly energetické požadavky, jsou jejich obvodové konstrukce optimálně tepelně izolované. Výsledkem jsou vzduchotěsné budovy bez přirozeného provětrání a infiltrace. Aby se v takovýchto budovách dosáhlo optimálních podmínek vnitřního mikroklimatu, je nutné použití řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Systémy s rekuperací šetří energii

ED systémy pro řízené větrání s rekuperací (zpětným získáváním tepla) a systémy pro řízené větrání s rekuperací a teplovzdušným vytápěním neustále vyměňují vzduch a zároveň zpětným získáváním tepla šetří energii. Starají se o příjemné prostředí bez prachu, hluku, pylových alergenů při ideální vlhkosti vzduchu v interiéru.


Větrací jednotky s rekuperací tepla. Informační leták si můžete stáhnout zde (pdf)

V prostředí domova je stále čistý a zdravý vzduch. Vzduch znečištěný CO2, chemickými výpary, vlhkostí a pachy je odsávaný z kuchyně, koupelen a toalet přes rekuperační výměník, kde odevzdá teplo a je odveden do venkovního prostředí. Čerstvý venkovní filtrovaný vzduch získává teplo v rekuperačním výměníku s vysokou účinností a je řízeně přiváděn do obytných prostorů.

Úsporné řešení splňující požadavky EnEV

ED zařízení ELEKTRODESIGN – VENTILÁTORY s.r.o. jsou komfortním a úsporným řešením, které splňuje v plné míře požadavky EnEV (nařízení o energetické úspornosti) a zároveň se stará o příjemné a zdravé vnitřní prostředí a stabilitu stavebních materiálů.

Více informací na stránkách: www.elektrodesign.cz

Autory článku jsou Ing. Ivan Cifrinec, MBA a Ing. Michal Kubelka

Autor: Komerční sdělení