fbpx

Rekuperace: Srovnání s moderními technologiemi0

Argumenty proti větrání s rekuperací tepla často hovoří o tom, že tato technologie je drahá, že se investice do ní nikdy nevrátí a navíc je příliš složitá. Skutečně je tomu tak? Podívejte se, jak rekuperace vychází ze srovnání s dalšími moderními technologiemi!

V současné době jsme svědky jakéhosi „převratu“ ve stavebnictví.  Sehnat informace o pasivní výstavbě bylo ještě tak před čtyřmi lety nejen těžké, ale podávané informace byly mnohdy i zmatečné.

„Větráním okny přijdeme o draze zaplacené teplo.“

Reklama

Pojďme se tedy podívat na argumenty k technologii, kterou by měl být moderní pasivní, ale i nízkoenergetický dům vybaven.

Bez větrání s rekuperací tepla se pasivní ani nízkoenergetický dům neobejde

Často slyšíme, že větrání s rekuperací tepla je drahé, jeho pořízení i provoz se nikdy nevrátí. Navíc je to zařízení složité, které je potřeba stále ovládat a obstarávat.

Pasivní, ale i nízkoenergetický dům se bez rekuperace neobejde
Pasivní, ale i nízkoenergetický dům se bez rekuperace neobejde 

Řízené větrání s rekuperací tepla je zařízení, bez kterého se pasivní, ale i nízkoenergetický dům již neobejde. Jednoduše proto, že větráním okny přijdeme o draze zaplacené teplo a zvýšené požadavky na obálku domu tak přijdou vniveč.

Můžeme se pokusit srovnat moderní technologie, které nás běžně provázejí, z pohledu výše uvedených argumentů proti řízenému větrání.

SROVNÁNÍ: Moderní technologie vs. řízené větrání

 
Myčka
Mobilní telefon
Auto
Televize
Rekuperace
Pořizovací cena
4 000–25 000 Kč
1 000–15 000 Kč
5 000–5 000 000 Kč
3 000–30 000 Kč
80 000–250 000 Kč
Životnost
5–12 let
1–7 let
cca 15 let
7–15 let
20–30 let
Provozní náklady na rok
Tablety, přípravky, elektřina, voda
Dle tarifu a elektřina k nabíjení
Spotřeba, pojištění, náhradní pneu, díly
Elektrický proud, poplatky
Filtry, spotřeba el. proudu
Frekvence používání (dny v roce)
365
365
365
365
365
Složitost ovládání (počet kroků k základnímu spuštění)
Návod, 2–3
Návod, 2–3
Autoškola, návod,
Návod, 1
Návod, 1
Ekologický přínos používání
+,-
-,+ (méně cestování)
+,- jak kdy
– (jen spotřeba)
+ (větší úspora tepla než spotřeba el. proudu)
Pohodlí
+
+
+
+
+ (nemusím otvírat okna)*
Zdraví
+,-
+,- (nebyla prokázána škodlivost záření)
+,- (méně chodíme pěšky, více akcí stihneme)
+,-
+ (pylový filtr, dostatek čerstvého vzduchu, regulace vlhkosti atd.)
Co řeší
Čas u nádobí a rozmáčené ruce
Častější, ale méně osobní kontakt
Kontakty, přesuny, zásobování
Informace, relax, zábavu
Dostatek čerstvého vzduchu k dýchání
Úspora
Času a vody
Času
Času
Žádná
70–85 % tepla z větrání zpět

*Přibližná časová úspora: budeme-li počítat 6 oken po dvou minutách (otevřít, zavřít a přesun mezi nimi) krát každou hodinu přes den (doporučená hodnota je každou hodinu 5–10 min. větrat), dále budeme počítat 8 hodin krát 365 dní v roce, dostáváme se k výsledku:35 040 min., tj. 584 hodin – přes 24 dní svého života obcházíme dům a větráme, abychom měli čerstvý vzduch k dýchání. Když to neděláme, tvoří se v domě plísně ze zadržené vlhkosti.

Větrání se zpětným ziskem tepla pro zdravé bydlení

Na účelnost, úspory a další parametry uvedené v tabulce samozřejmě můžeme mít jiný názor. Cílem této tabulky není říci, pořiďte si řízené větrání s rekuperací tepla místo televize nebo myčky, ale spíše přimět nás k zamyšlení, jestli nám argumenty, které slýcháváme, a nedostatek času na zjištění informací nezabraňují v pochopení přínosu zařízení, které je sice na trhu relativně nové, ale pro moderní stavbu v úsporném standardu i nezbytné.

Když se totiž v domě nevětrá, začínají se v místnostech tvořit plísně, což těžce nesou nejenom alergici. Větrání s rekuperací tepla tedy přináší jak zpětný zisk tepla, tak i příjemné a zdravé prostředí, o dnech ušetřených běháním okolo oken nemluvě.

Když se v domě nevětrá, začínají se v místnostech tvořit plísně
Když se v domě nevětrá, začínají se v místnostech tvořit plísně 

Akceptace novinek a jejich zařazení na správné místo v žebříčku hodnot je téměř denním úkolem každého z nás. Snad vám dnešní zamyšlení pomohlo ve vašem rozhodování o zdravé budoucnosti ve vašem domě.

Více informací o větrání se zpětným ziskem tepla najdete na stránkách společnosti ThermWet.

Už jste slyšeli o větrátoru? Že ne? Pak se podívejte, co to větrátor je.

Autor: Jana Poncarová