fbpx

Partneři sekce

Regulus nabízí úsporné řešení pro vaše topení0

Máte zájem o solární systémy, tepelná čerpadla, ventilační systémy s rekuperací tepla? Navštivte www.regulus.cz. Po vyplnění dotazníku vám tým našich techniků zdarma vypracuje návrh systému včetně cenové nabídky.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám energií a k jejich předpokládanému růstu i do budoucna narůstá poptávka po obnovitelných zdrojích energie, především po solárních systémech. To je důvodem neustálého zdokonalování stávajících technologií a vývoje nových typů slunečních kolektorů. Snaha je o dosažení maximální účinnosti těchto kolektorů tak, aby celý solární systém pracoval co možná nejefektivněji a dosáhl co nejvyšších solárních zisků

„Solární systém může být i zajímavým architektonickým prvkem.“

V současné době a při trendu výstavby nízkoenergetických a energeticky pasivních objektů jsou obnovitelné zdroje téměř standardním řešením pro vytápění objektu a přípravu teplé vody. S těmito zdroji energie je počítáno již ve fázi projektu čímž je zajištěna kompatibilita celého systému a jeho správné funkce což vede k dosažení požadovaných energetických potažmo finančních úspor.

S vývojem těchto technologií došlo rovněž k zásadnímu posunu i v estetické stránce zařízení. Nový moderní design slunečních kolektorů dotváří celkový vzhled domu, může tvořit i zajímavý architektonický prvek. Například integrací slunečních kolektorů do střešní krytiny vzniká kompaktní celistvá plocha, která nijak nenarušuje vzhled objektu.

Designově velmi moderní vzhled má i příslušenství solárních soustav jako vnitřní tepelné centrály a kompaktní sety pro akumulaci sluneční energie. V elegantním nerezovém plášti se skrývá prakticky celá kotelna, vše co je zapotřebí pro vytápění a přípravu teplé vody v domě. Tyto kompakty je možné integrovat například do kuchyňských linek, koupelen, šaten a podobně.

Solární systém může ušetřit až 70 % peněz za ohřev vody

Instalace solárního systému je možná prakticky vždy. Z mnohaletých zkušeností měřených solárních systémů lze tvrdit, že v naší republice dokáže solární termický systém uspořit až 70% nákladů na přípravu teplé vody. Kromě ekonomických výhod má provozování solárních soustav také nezpochybnitelný ekologický přínos.


Sluneční kolektory integrované ve střešní krytině. Foto: Regulus.cz

Firma Regulus je dodavatelem jak jednotlivých komponent pro solární systémy, tak celých solárních termických soustav. Ty jsou s velkou výhodou využívány především pro rodinné domy, kdy je podle energetických potřeb domu a požadavků investora možné a velmi jednoduché zvolit celou funkční sestavu. Pak je eliminováno nebezpečí volby nevhodných komponentů a zákazník tak dostává záruku kompatibility a správné funkce celého zařízení.

Kompaktní jednotka Regulus Solartherm. 
In
tegrovaný plynový nebo elektrický kotel, zásobník TV,
regulace, pojistné a zabezpečovací zařízení.

Tepelná čerpadla

Velmi častým řešením pro vytápění objektu a přípravu teplé vody je využití tepelného čerpadla. To je možné využít ve variantě vzduch-voda nebo země-voda, podle možností objektu, lokality a požadavků investora, s velkou výhodou v kombinaci se solárním systémem. Oba systémy se vhodně doplňují a výsledkem je velmi efektivní kombinace obnovitelných zdrojů.

V topné sezoně objekt vytápí tepelné čerpadlo, které zároveň ohřívá vodu za přispění solárního systému, mimo topnou sezónu pak ohřívá vodu většinou solární systém. Výsledkem není pouze úspora elektrické energie, ale především snížení provozních hodin tepelného čerpadla během roku. Tím se významně prodlužuje jeho životnost.

Stejně jako je tomu u slunečních kolektorů i vývoj tepelných čerpadel jde kupředu. Zlepšují se výkonnostní parametry, především se zvyšuje topný faktor, u systému vzduch-voda se snižuje hlučnost jednotek. Velikost venkovních jednotek se zmenšuje čímž investor získává větší variabilitu v možnosti jejich umístění na pozemku.

Především do rodinných domů, kde velmi často chybí technický prostor, jsou navrhovány kompaktní jednotky, které v sobě obsahují celou domácí kotelnu. V domě tak zabírají minimální prostor a vzhledem k jejich modernímu designu je možné je integrovat do interiéru domu.

Tyto kompakty je možné připojit na tepelné čerpadlo vzduch-voda nebo země-voda, podle možností lokality a požadavků majitele domu. Pro rodinné domy firma Regulus nabízí sety, u kterých je možné volit kombinaci se solárním systémem, případně dalšími zdroji energie a jsou výkonnostně uzpůsobeny domům s tepelnými ztrátami cca od 3 do 15 kW. V případě požadavku na vytápění objektu s vyššími energetickými potřebami je možné uvedené jednotky zapojit do kaskády a adekvátně tak pokrývat aktuální energetickou potřebu objektu.


Vnitřní tepelná centrála Regulus EcoEl. Integrovaná
akumulační nádrž, příprava TV, bivalentní zdroj,
inteligentní regulátor

Větrání s rekuperací tepla 

Pro dosažení maximálních energetických úspor doporučujeme výše uvedené systémy kombinovat se systémem nuceného větrání s rekuperací tepla. Rekuperace využívá tepla obsaženého v odváděném znehodnoceném vzduchu pro předehřev venkovního čerstvého vzduchu přiváděného do interiéru budovy.

Tyto systémy tedy využívají teplo, které by při běžném větrání okny bylo bez užitku odvedeno z objektu a zdroj energie by pak musel tuto energetickou ztrátu pokrýt. Nízkoenergetické a pasivní domy jsou téměř vzduchotěsné z důvodu požadavku na co nejnižší prostup tepla obvodovými konstrukcemi. To zapříčiňuje tvorbu vlhkosti v domě, vznik plísní a hromadění mikrobů. V těchto utěsněných prostorech je tedy třeba zajistit dostatečnou výměnu vzduchu bez zbytečných ztrát energie.

Instalací nuceného větrání s využitím rekuperace tepla je v domě zajištěno trvalé větrání a zajištěna potřebná výměna vzduchu. V rekuperačních jednotkách jsou integrovány filtry, díky kterým je v domě vytvořeno zdravé životní prostředí i pro alergiky a osoby s dýchacími potížemi. Prostor domu je větrán automaticky, i v době kdy v něm nejsou lidé. Uživatel má možnost ventilační jednotku a její chod naprogramovat v souladu se svým časovým programem v domě a tak vhodně vybírat různou intenzitu větrání pro různou denní dobu. Oblast ventilačních systémů v poslední prochází velkým vývojem. Velký důraz je kladen především na výkon jednotek, jejich design a tedy i možnosti umístění v interiéru domu.

Firma Regulus nabízí kompletní rekuperační systémy, větrací jednotky o větrací, výkonu 77 – 380 m3/hod, vzduchotechnické potrubí hliníkové či plastové. Dále je možné využít různé distribuční elementy tak, aby korespondovaly s interiérem domu včetně regulačních armatur. Pro správný návrh ventilačního systému doporučujeme obrátit se na naše odborníky, kteří zpracují návrh na vhodný typ ventilační jednotky, optimální distribuci vzduchu v prostoru, zamezení vzniku průvanu a dostatečného provětrání prostoru.

Regulace systému

Zásadní roli ve správném fungování systému hraje jeho regulace a vhodné zapojení jednotlivých zdrojů. Každý zdroj vyžaduje pro svůj efektivní provoz jiné podmínky. Nevhodným zapojením jednotlivých zdrojů vůči sobě je možné celý systém úplně degradovat. Dodržením požadavků pro efektivní provoz každého z nich se pak jednotlivé, jak obnovitelné, tak i tradiční zdroje energie vhodně doplňují a tvoří tak jeden kompaktně fungující celek.

Navržená regulace musí odpovídat jednotlivým zapojeným zdrojům. Současné moderní inteligentní regulátory Regulus dokáží řídit celý systém s upřednostněním obnovitelných zdrojů, tak aby bylo dosaženo požadovaných energetických úspor. Spínají tyto zdroje a udržují jejich chod v optimálních podmínkách. Zajišťují bezpečností a havarijní funkce celého systému. Tyto regulace slouží uživateli i jako přehledný monitoring soustavy, ukládají a vyhodnocují naměřená data. Mohou být vybaveny elegantním tabletem pro jednoduchou obsluhu a parametrizaci nastavených dat. Uživatel pak může jednoduše pozorovat odezvu systému na jeho zásah. K tomuto zásahu není potřeba jeho přítomnost v objektu, správa systému je možná přes internet. Tyto regulátory se mohou stát základem pro inteligentní řízení zařízení v celém domě jako např. osvětlení, řízení zatahování žaluzií, zabezpečovacího zařízení apod..


Elegantní tablet a regulátor Regulus IR12

Regulus – historie a současnost

Firma Regulus je stabilní, ryze česká firma, založená v roce 1992. Původně byla zaměřená především na spolupráci s výrobci kotlů v ČR.  Postupným vývojem firma rozšiřovala sortiment o topenářské výrobky pro montáž a servis až výrobě vlastních produktů. V současné době je firma zaměřena především na využití obnovitelných zdrojů energie.

Specializuje se na solární systémy, tepelná čerpadla a systémy větrání s rekuperací tepla. V této oblasti je jednou z nejvýznamnějších  firem na českém trhu a významně se prosazuje i na zahraničních trzích.

Firma Regulus je dynamicky se rozvíjející firmou s moderním skladovým hospodářstvím, s vlastní zkušebnou výrobků, školícím centrem i vlastním projekčním oddělením zaměřeným na využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech i ve velkých objektech.

V případě Vašeho zájmu o solární systémy, tepelná čerpadla, ventilační systémy s rekuperací tepla neváhejte navštívit naše webové stránky www.regulus.cz. Po vyplnění dotazníku na webových stránkách Vám tým našich techniků zdarma vypracuje návrh systému včetně cenové nabídky.   

www.regulus.cz 

Autor: Komerční sdělení