fbpx

Partneři sekce

Regulace spalování Lambda Pro Control: stabilní hoření i při kolísavé kvalitě plynu0

Plyn v českých domácnostech již není pouze ruský – odebíráme jej nově také z Norska. Oba druhy plynů se však v mnoha ohledech liší a v případě jejich střídavé dodávky může dojít k výkyvům spalování při provozu plynových zařízení. Regulace Lambda Pro Control u kondenzačních kotlů Viessmann tento problém řeší.

Teprve nedávno přestala být Česká republika při dodávkách zemního plynu závislá téměř ze 100 % na Rusku, na tzv. typu E (výhřevnost 9,5 kWh/m3). Díky snaze vymanit se ze závislosti na ruských dodávkách a také s ohledem na zvýšené požadavky na spotřebu zemního plynu a vyváženost dodávek se u nás nově objevil i zemní plyn ze severní Evropy – z Norska, a to tzv. typ LL (výhřevnost 8,83 kWh/m3). Hlavní rozdíl mezi zemním plynem z Ruska a Norska  je právě v hodnotách jejich výhřevnosti a také v hodnotách spalného tepla: východní, ruský plyn má vyšší hodnoty než plyn norský. Vzhledem k možnosti střídavé dodávky těchto druhů plynu může dojít v některých lokalitách při provozu plynových zařízení k výkyvům během spalování.

Díky pokrokové integrované regulaci spalování Lambda Pro Control odpadá v celém spektru výrobního programu plynových kondenzačních kotlů Vitodens 200-W a 300-W nastavování (běžně dle druhu plynu pomocí clon). To umožňuje rychlejší uvedení kotle do provozu a při změně kvality plynu není třeba zařízení přenastavovat. Lambda Pro Control neustále kontroluje kvalitu hoření, a to přímo v plameni za pomoci ionizační elektrody. Pouze tam je totiž  možno naměřit nezkreslené hodnoty.

Nejsou zapotřebí žádné dodatečné součásti, protože ionizační elektroda neustále měří hodnotu elektrické vodivosti plamene. To umožňuje přizpůsobit okamžitou kvalitu spalování. Při odchylkách, které mohou být způsobeny například změnou kvality plynu, elektronická regulace sníží nebo zvýší množství plynu. Tak zůstává spalování dlouhodobě stabilní a ekologicky čisté při konstantně vysoké účinnosti – i u často diskutované možnosti přimíchávání bioplynu do zemního plynu, resp. použití zkapalněného plynu. S regulací spalování Lambda Pro Control jsou kondenzační kotle Vitodens 200-W300-W (včetně meziřad) nejlépe připraveny na požadavky budoucnosti: regulace firmy Viessmann se stará o to, aby kotle Vitodens i za nepříznivých podmínek vyráběly teplo spolehlivě, ekologicky a efektivně.

Autor: Komerční sdělení