fbpx

Recyklace bioodpadu by zajistila energii pro téměř 70 tisíc českých domácností na celý rok0

Množství komunálního a obecně skládkovaného odpadu neustále stoupá. Podle průzkumů až třetinu obsahu nádob na směsný komunální odpad tvoří odpady rostlinného a živočišného původu neboli gastroodpady. Ty je přitom možné ekologicky a efektivně recyklovat na biometan, zelený plyn využitelný v plnicích stanicích i distribuční plynárenské síti, stejně jako ten zemní.

Ilustrační foto: Pixabay.com

Zásoby fosilního zemního plynu se ale oproti biometanu z odpadu jakožto obnovitelného zdroje energie postupně tenčí. Jeho získávání je navíc spojeno s produkcí emisí skleníkových plynů. Emisní faktor u běžného biometanu je dokonce až 4krát nižší než u fosilního zemního plynu a pětinový proti emisnímu faktoru benzínu nebo nafty.

Lidstvo vyprodukuje 105 miliard tun biologicky rozložitelného odpadu ročně, přičemž jeho recyklováním v bioplyno-vých stanicích by se snížily globální emise skleníkových plynů o 11 %. Jen v České republice vzniknou ročně až 2 miliony tun biologicky rozložitelného odpadu, z nichž by podle údajů skupiny EFG, která v Česku provozuje bioplynové stanice, bylo možné vyrobit cca 100 milionů m3 biometanu a ušetřit až 218 tisíc tun emisí CO2eq ročně. To představuje plyn pro 68 tisíc domácností na celý rok či palivo BioCNG pro 150 000 aut s nájezdem 10 000 km.

Reklama

Autor: Redakce Nazeleno.cz