fbpx

Rakouský obchodní dům vyrobí víc energie, než spotřebuje0

Budova, která vyrobí více energie, než kolik jí spotřebuje? Zřejmě science-fiction, řeknete si. O tom, že něco takového je ale opravdu možné, vás právě teď přesvědčíme. Obchodní dům ve Štýrském Hradci tak totiž funguje. Nevěříte? Čtěte!

Obchodní centrum, do kterého chodíte nakupovat, asi není energeticky nijak zajímavou stavbou. Rozhodně ne tak zajímavou jako tenhle rakouský obchod ve Štýrském Hradci. Kdo by do něj byl řekl, že nejenže vyrobí dostatek energie pro své vlastní fungování, ale vyprodukuje jí dokonce ještě víc! Rakousko v tomhle projektu opravdu nezapře svůj šetrný přístup k životnímu prostředí. Ať žije ekologické stavění!

„Přebytky energie, které budova vyrobí, putují do místní sítě.“

Reklama


Při výstavbě byly v maximální míře užity netoxické materiály. Foto: Love-home.com/

Obchodní dům funguje promyšleně do všech detailů – už jenom tím, že tu nakoupíte jen ekologické a zdravé potraviny. První energeticky soběstačný obchod v Rakousku využívá celou řadu zajímavých systémů – základem je kvalitně izolovaná vnější obálka budovy. Stavba byla navržena tak, aby minimalizovala tepelné zisky a ztráty, čehož se podařilo dosáhnout použitím kvalitní izolace pokryté dřevem a fasádou z pozinkovaného ocelového plechu.


Budova obchodního domu byla oceněna v rámci udržitelného rozvoje. Foto: Love-home.com/

Nechybí energeticky efektivní osvětlení, které zajišťují úsporná LED svítidla řízená chytrými systémy, větrání zajišťuje větrací systém s rekuperací tepla a sekční základové desky pro chlazení a topení. Zelená střecha budovy je vybavena systémy pro sběr dešťové vody a jako žádné správně „zelené“ budově nechybí obchodnímu domu také fotovoltaická elektrárna umístěná na parkovišti. Instalována bude v přilehlém potoce dokonce malá vodní turbína. Díky těmto zdrojům energie jí budova vyrobí více, než spotřebuje. Zbytek pak putuje do místní sítě.

Baví vás ztřeštěné nápady architektů? Redakci Nazeleno.cz ANO!


Efektní fasáda tvořena pozinkovaným ocelovým plechem. Foto: Love-home.com/

Projekt nepředstavuje pouze prvoplánovou maximálně energeticky efektivní budovu. Projektanti se snažili i o šetrnost v oblasti materiálové – maximálně tu využili netoxické materiály bez obsahu rozpouštědel, které lze na konci jejich životnosti snadno recyklovat. Není divu, že tento revoluční projekt získal zlaté ocenění v rámci rakouské organizace pro trvale udržitelný rozvoj ÖGNI.

Autor: Jana Poncarová