fbpx

Rakousko koupilo dalších 3,5 milionu českých emisních kreditů0

Ve Vídni dnes podepsal ministr životního prostředí Ladislav Miko se svým rakouským spolkovým kolegou Nikolausem Berlakovichem dohodu o prodeji dalších 3,5 milionů českých jednotek AAU Rakousku.

„Další prostředky tak získal program Zelená úsporám, zaměřený na instalace obnovitelných zdrojů energie a investice do energetických úspor v domácnostech,“ říká ministr životního prostředí Ladislav Miko. „Zájem o program v posledních týdnech razantně roste. V září jsem podepsal rozhodnutí o dotaci pro prvních 107 žadatelů v celkové výši 15 milionů korun. V nejbližších dnech dostanu na stůl dalších zhruba 400 žádostí za celkem 50 milionů korun a další stovky žádostí zpracovává SFŽP,“ dodává ministr.

Reklama

Stejně jako v předchozích dvou případech uzavřených smluv, i v případě česko-rakouské dohody zůstává vyjednaná cena jednotky AAU i celkový finanční objem nadále důvěrné. Právo prodat jednotky AAU získala Česká republika díky tomu, že snížila své skleníkové emise k roku 2008 o zhruba 24 % vůči roku 1990, přičemž se v Kjótském protokolu zavázala k 8% snížení. Nevyužité právo vypouštět emise skleníkových plynů díky tomu může ve formě jednotek AAU prodat ostatním státům.

Prodej jednotek AAU má svá přísná pravidla. Výnosy za prodané kredity, které země získají od států, kterým se nedaří Kjótský protokol plnit, musí prodávající země využít výhradně na speciální programy, které snižují emise skleníkových plynů. Za vypuštěné emise v jedné zemi se tedy snižují emise skleníkových plynů v jiné zemi.

Podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nakládá s jednotkami AAU Ministerstvo životního prostředí a výnosy z prodeje jednotek AAU jsou příjmem Státního fondu životního prostředí, který je investuje výhradně do programu Zelená úsporám.

Autor: Redakce Nazeleno.cz