fbpx

Původní zelená úsporám byla navzdory těžkostem úspěšná, neuspělo jen 3,3 % žadatelů0

Původní program Zelená úsporám provázely zmatky s přijímáním žádostí, převis poptávky žadatelů nad finančními možnostmi programu a následné hledání viníka všech zmatků. Přesto nelze Zelenou úsporám považovat za neúspěšnou. Nový program v příštím roce by už podle vyjádření MŽP žádné těžkosti provázet neměly.

Nová zelená úsporám by se podle vyjádření Ministerstva životního prostředí měla vyhnout chybám a zmatkům, které provázely předchozí program hlavně v roce 2010. Tehdy se zjistilo, že počet žádostí převyšuje finanční možnosti programu a na uspokojení všech žadatelů chybí několik miliard. Přes tyto těžkosti však nelze původní Zelenou úsporám hodnotit negativně. Kvůli novému systému ale budou žadatelé muset být rychlejší a vytrvalejší.

Desítky tisíc úspěšných žádostí

V rámci původní Zelené úsporám bylo žadatelům vyplaceno téměř 19 miliard korun. Podle statistik Státního fondu životního prostředí bylo přijato 80 664 žádostí, přičemž úspěšných bylo 77 971 žadatelů. To znamená pouhou 3,3% neúspěšnost. „Nečastější chybou byl nesoulad mezi jednotlivými předloženými dokumenty, zejména rozpor mezi projektovou dokumentací, odborným posudkem a krycím listem technických parametrů. Na neúspěch měl často vliv i nekvalitně zpracovaný odborný posudek, například nezapočítaný vliv tepelných mostů,“ uvedla k příčinám neúspěchu žádostí Lenka Brandtová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR. Průměrná výše podpory činila 67 %.

Reklama

Nová zelená úsporám:

Přínosy původního programu budou vyhodnoceny až v příštím roce v závěrečné zprávě. Tehdy bychom měli znát i konkrétní data o vlivu programu na celou ekonomiku ČR. Podle vyjádření Státního fondu životního prostředí, by měla mít Zelená úsporám pozitivní vliv na zaměstnanost, HDP i příjmy státního rozpočtu. „Program však hodnotíme jako velmi úspěšný a příjemci dotace ho jistě ocení po zimě, až uvidí, kolik ušetřili na nákladech za teplo,“ sdělila k hodnocení programu Brandtová.

Nová zelená úsporám bude mít jiný systém

Na rozdíl od původního programu bude Nová zelená úsporám pracovat se systémem výzev, které budou v průběhu let vyhlašovány podle momentálně dostupných finančních prostředků. To by mělo napomoci pružnějšímu udělování dotací a eliminovat zmatky a nejistotu, které průvodní Zelenou úsporám provázely. Ministerstvo životního prostředí vždy žadatele vyzve, aby do určitého data předkládali žádosti a další dokumenty pro získání dotace.

„V rámci programu Nová zelená úsporám bude postupně do roku 2020 žadatelům poskytnuto cca 28 miliard korun.“

Každá výzva bude mít alokován přesně daný objem finančních prostředků. Pokud se tato částka vyčerpá, výzva se uzavře. První výzva by měla být zveřejněna v březnu 2013 s alokací 1,4 miliardy korun, přičemž příjem žádostí začne v srpnu. Výzva bude určena jen pro majitele rodinných domů. Důležité přitom je, že pokud žádost v jedné výzvě neuspěje, bude ji moci žadatel podat ve výzvách dalších.

Vzhledem k systému výzev s pevně daným termínem začátku příjmu žádostí budou muset žadatelé reagovat rychle, protože alokované prostředky mohou (ale nemusí) být brzy vyčerpány.

Kolik bude peněz v programu

V rámci programu Nová zelená úsporám bude postupně do roku 2020 žadatelům poskytnuto cca 28 miliard korun. Přesná výše celkové částky bude ale závislá na výnosech z prodeje emisních povolenek, může se tedy radikálně změnit. Aby program uspokojil více žadatelů, výše dotace bude menší – maximálně 50 %, a to jen v případě takových úprav, které budou mít největší efekt na úspory energií.

O příspěvek může požádat kdokoli, kdo příslušné stavební úpravy provede od 1. ledna 2013. Odborníci však doporučují zahájit úpravy až ve chvíli, kdy bude žadatelům dotace připsána. Žádosti se budou podávat elektronicky, jen tak se podle vyjádření MŽP zajistí největší objektivita při jejich zpracování. Ministr Chalupa v této souvislosti uvedl, že informační systém pro zadávání žádostí by měl být dostatečně robustní, a nápor žadatelů v kritickém období by tedy měl zvládnout.

Autor: Redakce Nazeleno.cz