fbpx

První ročník Biomas-ligy ČR zná vítěze – Roštín. Jde ale o víc než o body0

První ročník Biomas-ligy ČR, soutěže obcí a měst ve vytápění biomasou, zná své vítěze. Vyhlásilo je dnes v plzeňském hotelu Victoria, v čase celostátních Teplárenských dnů, občanské sdružení Liga ekologických alternativ, pořadatel tohoto zápolení (a obdobného v podobě Solární ligy ČR). Pořadí české soutěže, jež probíhala jako součást Evropské ligy obnovitelné energie (RES-league),  bylo na základě dohody pořádajících organizací v šesti evropských zemích uzavřeno k 31. březnu. Lídři soutěže se následně ocitli v osudí vyřazovacího semifinálového kola celé EU-ligy.

Úvodního ročníku domácího klání se zúčastnilo celkem jedenáct českých sídel s obecními výtopnami na biomasu. Jejich zkušenosti byly inspirací i na evropské scéně, což je jedním ze smyslů ligy. V průběžném pořadí byly na portálu této mezinárodní soutěže  naše obce pořádně vidět – do posledního měsíce kralovaly nejen na prvních místech, ale hrály přesilovku i v první desítce. (S přistoupením Itálie v samém závěru bylo ale vše jinak.)

Reklama

Tuzemská sídla na stupních vítězů biomas-ligy přesto stojí za pozornost už proto, že naši „šampióni“ přenášejí cenné zkušenosti a koncepční řešení případným následovníkům na cestě udržitelné komunální energetiky.

Vítězen biomas-ligy se stal Roštín

Vítězem domácí ligy se stal Roštín z Kroměřížska (výtopna o výkonu 4 MW, 720 obyvatel, tj. 556 bodů)  následovaný Starým Městem pod Landštejnem z Jindřichohradecka  (2,8 MW, 545 obyv., 514 bodů) a mediálně známými Měňany z Berounska (1,1 MW, 292 obyv., 384 bodů). V kategorii měst patří pozornost  Bystřici nad Pernštejnem (9 MW, 9 000 obyv., 101 bodů) na prvním a Třebíči (13 MW, 38 000 obyv., 72 bodů) na druhém místě.

Body v soutěži se přidělují podle poměru výkonu kotle a počtu obyvatel (za každý kilowat na 1 obyvatele 100 bodů). Do úvahy jsou ale, zejména při publicitě a propagaci kolem soutěže,  brány i další faktory, především ekologické a sociální souvislosti projektu, původ  paliva, kontext celkového energetického konceptu sídla, tématické informační a vzdělávací aktivity v místě, vztah radnice k využití dalších obnovitelných zdrojů energie (OZE) apod.

Soutěž je od počátku vnímána jako klání spíše v uvozovkách. Více než o body v ní totiž jde především o rozvíjení šetrné energetiky na obecní úrovni, o výměnu praktických zkušeností, o schopnost vyvarovat se chyb druhých, o oborové kontakty i o propagaci energetických zdrojů šetrných k životnímu prostředí.

V tomto smyslu je „zlatý“ Roštín inspirativní zejména tím, že jako jeden z prvních vsadil při výběru paliva namísto dřevní štěpky na místní zdroje slámy, využití ve své době špičkové dánské technologie i skutečností, že teplo domácnostem poskytuje (podobně jako většina výtopen na biomasu) levněji oproti ceně tepla z plynu či uhlí.

Staré Město zase představuje ukázku úspěšného využití dřevní štěpky z okolních lesů při teplárenském pokrytí takřka celé obce. Měňany široce inspirovaly i díky ocenění v mezinárodní soutěži Energy Globe Award, jejíž finále se konalo v roce 2009 v Praze. Obec však může přispět svou zkušeností i pokud jde o méně radostné souvislosti ekologického vytápění. Starostka Měňan Stanislava Sotlová se totiž netají tím, že splátky úvěru, poskytnutých vedle dotace ze SFŽP, pro uskutečnění záměru představují v této fázi těžkou „kouli na noze“ při realizaci dalších obecních rozvojových plánů.

Přestože domácím šampiónem v kategorii středně velkých měst se stala díky bodovému klíči Bystřice nad Pernštejnem, bezkonkurenční jedničku v předávání zkušeností zejména městům již několik let představuje, v dané kategorii druhá, Třebíč, jíž lze díky aktivitám místní teplárenské firmy TTS, a.s. a jejího ředitele Rudolfa Horkého označit za „naditou učebnici“ náhrady fosilních zdrojů palivy z biomasy. Pokrytí městských potřeb tepla z 86 % právě teplem z biomasy představuje u města s takřka 40 000 obyvateli výjimečný příklad inspirativní nejen v domácím, ale i evropském měřítku.  

V samotných západních Čechách, místě vyhlášení vítězů biomas-ligy, stojí za pozornost již devítileté úspěšné provozování výtopny ve Žluticích, které se rovněž účastní soutěže. Za zdůraznění stojí ale i skutečnost, že její ředitelka Pavlína Voláková, patrně jediná žena velící obecní výtopně v ČR, spolu s „motorem“ proměny Třebíče v unikátní baštu CZT na bázi biomasy R. Horkým na celostátní úrovni zvučně upozorňují na sílící hrozbu elektráren spalujících biomasu za dotační podpory i při nedostatečné účinnosti spalovacího procesu.

„Garantované výkupní ceny zelené elektřiny umožňují ekonomicky výhodně spalovat biomasu v kondenzačních elektrárnách, aniž by bylo využito takto vzniklé teplo. To znamená, že celková účinnost zařízení je nízká (i jen kolem 30 %, pozn. red.) a o nějaké ekologii nemůže být řeč,“ upozorňuje P. Voláková na problém, který se již místy projevuje v nedostatku paliva a navyšování jeho ceny pro menší obecní zdroje a do budoucna ohrožuje ekonomiku provozu nejedné právě komunální výtopny. Oba jmenovaní se shodují, že garantované výkupní ceny by měly být vypláceny jen zdrojům s vysokou, tj. min. 75 % účinností, jak to požadují aktuální evropské směrnice.

Taková obava panuje u části veřejnosti také v souvislosti s plánovaným novým biomasovým projektem v Dlouhé Vsi u Nepomuku, kde by kapacita stávajících zdrojů měla být zásadně navýšena z nynějších 4,7 MW + 700kW na maximálních celkem 23 – 27 MW. Projekt přitom dle kritiků zjevně nemůže mít šanci  na smysluplný odbyt vyrobeného tepla v okolí a místní občané se proto spíše obávají, že tu je vše  připravováno spíše k dotovanému spalování dovážených odpadů. I k diskusi takto aktuálních témat může sloužit platforma subjektů kolem české biomas-ligy. Mj. i proto byly také obě strany „nepomuckého“ sporu přizvány na plzeňské diskusní setkání LEA…

Někteří z vítězů domácích soutěží se společně s francouzskými, polskými, německými, italskými, maďarskými a bulharskými kolegy setkají 19. května ve francouzském Dunkerque na slavnostním vyhlášení šampiónů Evropské ligy obnovitelných energií, RES-league. Kromě sídel aktivních v energetickém využití biomasy obdrží ceny i obce a města s největším zastoupením solárních instalací. Pořadí na evropském hřišti ale už neurčuje pouze počet bodů, nýbrž celkový přínos obce k rozvoji a propagaci obnovitelných energií. O konečných výsledcích (ty zůstávají až do slavnostního večera nezveřejněny) tak rozhodovala až porada organizátorů soutěže v minulých dnech v polském Krakově. Již nyní však lze říci, že na rozdíl od českého vítěze biomas-ligy Roštína, který se na evropském kolbišti neobjeví vinou toho, že v EU-lize nejsou zahrnuty zdroje energeticky využívající jako palivo slámu, právě Plzeň (spolu s Litoměřicemi a Hostětínem) pozvánku mezi oceněné evropské šampióny obdržela  – byť primárně převáženě za minulé aktivity při podpoře energetiky solární a dalších OZE.

Autor: Redakce Nazeleno.cz