fbpx

První pasivní cihlový dům HELUZ už roste v Českých Budějovicích0

Na českobudějovickém výstavišti právě vyrůstá unikátní stavba – první pasivní cihlový dům od firmy HELUZ. Po svém dokončení v dubnu 2013 poslouží jako „laboratoř“ pro měření spotřeby energie.

První pasivní dům z jednovrstvého cihelného zdiva bez dodatečné tepelné izolace roste v areálu českobudějovického výstaviště. Ojedinělá stavba, kterou provádí společnost HELUZ cihlářský průmysl, bude sloužit k testování tepelnětechnických vlastností cihelných materiálů v kombinaci s používanými technologiemi pro domy s nízkou energetickou náročností v praxi.

Projekt vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu

Po dokončení, naplánovaném na duben 2013, zde budou probíhat měření a zkoumání chování vnitřního prostředí a sledování spotřeby energie v objektu. Projekt vzniká za finanční podpory státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Na stavbě se budou podílet i další známé firmy jako Recifa, výrobce pěnového skla REFAGLASS, Cemix, SIKO, Atrea, Sulko, Schneider Electric či IQ Domy. Při výstavbě jsou využívány inovační stavební materiály a technologie.

Technické parametry unikátního domu

Železobetonová základová deska je od štěrkového podloží izolována tepelněizolační vrstvou zhutněného násypu pěnového skla REFAGLASS. Boční strany základové desky jsou opatřeny extrudovaným polystyrenem tloušťky 14 cm. Tato tepelná izolace překrývá i soklové zdivo z cihelných bloků s integrovanou tepelnou izolací HELUZ Family 38 2in1.

Obvodovou konstrukci tvoří jednovrstvá masivní stěna z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 2in1, které jsou vyzděné na celoplošnou tenkovrstvou maltu a dosahují hodnoty součinitele prostupu tepla 0,11 W/(m2 . K).

Nad prvním podlažím bude strop z nosníků a vložek HELUZ MIAKO. Pro eliminaci tepelného mostu v rovině stropu byl podél věncovek uložen polystyren tloušťky 20 cm a věncovky se pro zvýšení tepelněizolačních vlastností vysypaly polystyrenem. Strop nad druhým podlažím a zároveň nosnou konstrukci střechy tvoří keramobetonové stropní panely uložené ve spádu 7°.

Dům bude mít i speciální okna s tepelněizolačními skly

Masivní nosnou konstrukci střechy odborníci zvolili z důvodu vysoké schopnosti akumulace tepla a zamezení přehřívání místností ve druhém patře. Tepelnou izolaci střechy zajišťují desky z PIR pěny. Nechybí ani speciální okna pro pasivní domy s tepelněizolačními skly.

Na ohřevu vody se bude podílet fotovoltaika

Zdroj tepla a teplé vody bude tvořit integrovaný zásobník tepla v kombinaci se střešním fotovoltaickým systémem. Zásobník se osadí elektrickými topnými spirálami, které budou ohřívat pitnou vodu a vodu pro vytápění. Elektrická energie vyprodukovaná fotovoltaickými panely se primárně využije k ohřevu pitné vody a vody pro vytápění. V letním období bude přebytek energie uchováván v bateriích a využíván například pro zajištění osvětlení v objektu.

Pro zajištění hygienických limitů na větrání a optimálních mikroklimatických podmínek pro bydlení byla zvolena instalace rekuperační jednotky se střední účinností 85 %. Nucené větrání s rekuperací tepla je zároveň nutnou podmínkou pro dosažení nízké spotřeby tepla na vytápění.

Autor: Komerční sdělení