fbpx

První nulová dřevostavba v ČR z plně ekologických materiálů0

V říjnu 2010 se začala stavět na Vysočině nulová dřevostavba s krytým bazénem z plně ekologických materiálů. Tento u nás zatím ojedinělý projekt pochází z dílny brněnské společnosti Vize Ateliér, s.r.o., a představí nám ho hlavní stavební inženýr Rostislav Kubíček.

Zadáním od investora bylo navrhnout stavbu rodinného domu pro 5 osob v pasivním standardu s celoročně provozovaným krytým bazénem a s vysokým nárokem na kvalitu použitých materiálů a vnitřního mikroklimatu. Úkolem pro architekta a projektanta bylo navrhnout moderní a atraktivní dům, který je založen na ekologických materiálech a správně nadimenzovat a zesynchronizovat zdroje a využití energie z obnovitelných zdrojů pro rozdílné provozy domu a bazénu.

„Měrná spotřeba tepla na vytápění je v nulovém domě eA < 5 kWh/m2 ročně.“

Hlavními nosnými myšlenkami projektu se staly EKOLOGIE, ENERGIE a MIKROKLIMA, tedy využití ekologických materiálů, úspora energií a dosažení co nejpříjemnějšího vnitřního prostředí

EKOLOGIE: Využití jak přírodních, tak i recyklovaných materiálů

 • Dřevo: celý nosný konstrukční systém stěn, stropů a střechy je z masivních smrkových panelů NOVATOP, dřevo konstrukce zůstává v interiéru částečně přiznané.
 • Dřevovlákno: tepelná izolace stěn a stropů jsou z dřevovláknitých desek, jedná se o rozvlákněné dřevo v tloušťkách větších než 300 mm.
 • Hliněné omítky: na vnitřní povrchy budou použity hliněné systémové omítky v tl. 25 mm, jejichž pojivem není vápno ani cement, ale hliněný jíl.
 • Nepálené hliněné cihly: součástí interiéru obývacího pokoje a pracovny budou plné cihly bez vypálení v tl. 140 mm, jejichž hlavní složkou je hliněný jíl.
 • Ovčí vlna: do podhledů je vložena čistá ovčí vlna tl. 40 mm, která je ošetřena proti hmyzu, molům a plísním.
 • Recyklované sklo: tepelná izolace základů je z granulátu pěnového skla. Jde vlastně o štěrk, jehož kamínky jsou ze zpěněného recyklovaného skla, nasypané do výkopu v tl. 500 mm.

 První nulová dřevostavba v ČR využívá ekologické materiály, ať už přírodní nebo recyklované
První nulová dřevostavba v ČR využívá ekologické materiály, ať už přírodní nebo recyklované

Hlavní roli dostalo dřevo a dům je skutečnou dřevostavbou!

Těžko bychom hledali všestrannější materiál. Dřevo je jedinou masově použitelnou obnovitelnou surovinou a je to jediný stavební materiál, který má pasivní bilanci CO2, v celém životním cyklu od pěstování až po recyklaci více CO2 pohltí, než vyprodukuje. Jeden metr krychlový dřeva dokáže vázat až 250 kg CO2! Tato užitečná vlastnost dřeva nevyprchá ani poté, co se promění v konstrukční materiál.

Základním konstrukčním materiálem v tomto domě je NOVATOP, ojedinělá technologie celodřevěných velkoformátových panelů, která odpovídá přísným kritériím pro stavění pasivních a energeticky úsporných staveb. Navíc všechny komponenty jsou vyráběny u nás v České republice, a to převážně z českých jehličnanů, a výrobní proces splňuje přísná kritéria pro celou řadu certifikací včetně „Natureplus“, které je nejvyšší mezinárodní známkou ochrany přírody.

Základ konstrukce domu: Celodřevěné velkoformátové panely NOVATOP

NOVATOP je jedinečný v tom, že odhalená nosná konstrukce v podobě smrkového dřeva může být finálním řešením interiéru. Uvnitř takového domu dřevo krásně voní a dodává mu nezaměnitelné kouzlo. Zateplení celého domu bylo navrženo z dřevovláknitých desek Steico, které ve spojení s panely NOVATOP vytváří difúzně otevřenou konstrukci.

Navíc tato izolace nejen brání rychlému vychladnutí v zimě, ale velmi spolehlivě chrání interiér v létě proti přehřívání díky dlouhému fázovému posunu. K odizolování základů bylo použito již ověřené recyklované pěnové sklo, které minimalizuje veškeré tepelné mosty k základům. Bazénová hala je navržena z vápenopískových cihel.

 Při stavbě nulové dřevostavby byly využity materiály jako recyklované pěnové sklo nebo nepálené hliněné cihly
Při stavbě nulové dřevostavby byly využity materiály jako recyklované pěnové sklo nebo dřevovláknitá izolace

ENERGIE: Jedná se o nulový dům!

K nulovému domu vede cesta vždy přes dům pasivní. Nejdříve je nutné minimalizovat potřebu tepla na vytápění (na hodnoty pasivního domu) a poté pomocí technologií získat další energie (obnovitelné) ze slunce, země nebo větru. Tento projekt se skládá ze dvou objektů, rodinného domu a bazénu, které jsou od sebe tepelně odděleny, ale sousedí spolu a jsou propojeny dveřmi. Lze je tedy posuzovat společně nebo i samostatně.

Pokud posuzujeme objekt rodinného domu a bazénu současně, pak lze říci, že se jedná o nulový dům. Nulové domy jsou domy, jejichž spotřeba „placené“ energie se blíží nule, přesněji měrná potřeba tepla na vytápění eA < 5 kWh/m2 rok (zdroj: „Stavební tepelná technika a energetika budov“, Jiří Vaverka a kolektiv).

Zdroj energie pro vytápění: Tepelné čerpadlo

Neméně podstatné posouzení je i samostatné. Pokud budeme posuzovat pouze rodinný dům a nebudeme počítat se zisky z obnovitelných zdrojů (tedy jako by stál dům o samotě bez bazénu a neměl ani fotovoltaické panely ani tepelné čerpadlo), pak se jedná o dům pasivní s měrnou potřebou tepla na vytápění 15 kWh/m2 rok. Pro dosažení těchto výsledků bylo nutné dům optimalizovat v dimenzačním programu PHPP (Passive House Planning Package).

V domě je použit systém rekuperace vzduchu pro dva oddělené provozy (dům a bazén) a zdrojem energie pro vytápění je tepelné čerpadlo se zemním vrtem. Z integrovaného zásobníku tepla je vyvedeno teplovodní topení, které je zabudováno ve stěnách.

 Pro konstrukci domu se použily celodřevěné velkoformátové panely NOVATOP
Pro konstrukci domu se použily celodřevěné velkoformátové panely NOVATOP

Vzájemné energetické skloubení dvou rozdílných provozů, které mají různé vnitřní klima a využití, není pro projektanta jednoduché. Správné řešení klade velký důraz na znalosti o využití TZB systémů a na koordinace všech specialistů, kteří se na něm podílí. Při řešení se kladl velký důraz také na snížení nákladů na provoz bazénové části.

MIKROKLIMA: Co nejpříjemnější prostředí po jeho obyvatele!

Vnitřní prostředí domu a pocity člověka uvnitř jsou ovlivněny spoustou faktorů. To, jak se v domě cítíme, je převážně ovlivněno teplotou, vlhkostí, čistotou vzduchu a teplotou okolních povrchů. Na tyto vlastnosti mají vliv jak použité materiály pro stavbu, tak technické zařízení.

 • Rekuperace: pro větrání prostor rodinného domu je použita vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a vlhkosti (zpětným získáváním tepla a vlhkosti) s účinností 93 % pro teplo a 65 % pro vlhkost. Prostory jsou proto 24 hodin denně větrány čerstvým vzduchem tak, že v průměru jednou za 3 hodiny dojde k výměně veškerého vzduchu v domě. Rekuperace vlhkosti napomáhá především v zimě, kdy je vlhkosti nejméně.
 • Regulace vlhkosti vzduchu a pohlcování nečistot: pro člověka je přijatelná relativní vlhkost vzduchu mezi 35 až 65 %. Abychom docílili těchto hodnot v průběhu celého roku, jsou v domě použity materiály jako hliněné nepálené cihly, hliněné omítky, ovčí vlna a sádrovláknité desky Fermacell greenline s látkou na bázi kreatinu. Tyto materiály dokáží vlhkost rychle akumulovat, když je jí nadbytek (při koupání, vaření, sušení prádla atp.), a poté pozvolna vydávat, když je jí v místnostech nedostatek. Dále v sobě tyto materiály obsahují kreatin nebo látky na bázi kreatinu, který je schopen pohlcovat nečistoty z ovzduší (formaldehyd, ozon, apod.).
 • Stěnové teplovodní vytápění: k vytápění je použito stěnové topení ukryté v hliněných omítkách. Tento druh topení je ve srovnání s jinými, jako například podlahové topení, hodnocen jako nejpříjemnější díky rovnoměrnému ohřevu vzduchu po celé výšce místnosti. Teploty v místnostech jsou velmi vyrovnané jak u stropu, tak u podlahy.

 Stěnové teplovodní vytápění rovnoměrně rozvádí teplo po celé místnosti
Stěnové teplovodní vytápění rovnoměrně rozvádí teplo po celé místnosti

 • Akumulace tepla: pro příjemný pocit obyvatel domu je nezbytné, aby teplota v místnostech příliš nekolísala. Proto je důležité mít v domě materiály, které umí akumulovat teplo. Přímo uvnitř tepelné obálky domu je umístěna železobetonová základová deska, která dokáže akumulovat energii sezónně. V létě, když jsou okolní teploty vyšší, deska chladí a přitom se ohřívá, a naopak v zimě, když jsou okolní teploty nižší, deska teplo vydává a přitom chladne. Další materiály jako masivní dřevo, anhydrit a hlína dokážou akumulovat teplo daleko rychleji, a proto regulují teploty při náhlých změnách počasí (slunce svítí/zataženo, den/noc atp.).
 • Teploty povrchů: aby člověk cítil tepelnou pohodu, je důležité, aby teploty okolních povrchů byly co nejvíce vyrovnané a jejich rozdíl byl maximálně 3 °C. Pokud jsou teploty v nerovnováze a jejich rozdíl je vyšší, člověk se snaží dorovnat tento diskomfort teplotou vzduchu a topí na více než 22 °C. V tomto domě jsou povrchové teploty obvodových konstrukcí stěn, stropů a podlah okolo 19,5 °C (u běžných domů bývají kolem 15 °C) a u oken okolo 16,5 °C (u běžných oken bývají kolem 9 °C). Pro docílení těchto teplot jsou obvodové konstrukce zatepleny více než 30 cm tepelné izolace (Um=0,167 W/m2K), pro okna jsou použita trojskla s argonem (Ug=0,5 W/m2K) a veškeré konstrukce jsou na sebe napojeny bez tepelných mostů.

Na závěr pár otázek pro projektanta Ing. Rostislava Kubíčka a Ing. Arch. Martina Krče:

Z vašich realizací je patrné, že dřevo vnímáte pozitivně, jsou pro vás dřevostavby výzvou?
Určitě, dřevo je úžasný materiál s velkým potenciálem do budoucna, vždyť se podívejme třeba do Švýcarska nebo Rakouska, tam jsou k vidění úžasné stavby a technický a konstrukční vývoj tam jde velmi rychle vpřed. U nás se na školách dřevostavbám (kromě krovů) věnuje jen velmi málo času. Ale na druhou stranu je tady cítit zřetelný trend, který vede k nárůstu realizovaných dřevostaveb.

 Dřevostavby se v ČR stávají stále oblíbenějším způsobem bydlení
Dřevostavby se v ČR stávají stále oblíbenějším způsobem bydlení

Je obtížné skloubit požadavky designu, pasivního standardu a současně ekologického charakteru stavby?
Dle našeho názoru pojmy pasivní standard a ekologie jsou si velmi blízko, ale co se týká designu, tak máme ještě hodně co dohánět, pokud bychom se měli srovnávat se západní Evropou. Klíč je v tom, že existuje vazba (takový trojúhelník) mezi autorem návrhu, investorem a stavební firmou. A pokud jeden z těchto článků neodvede perfektní práci, tak to bude na výsledku zcela jistě vidět a vlastní realizace nebude uspokojivá. Není to jen otázka pěkného designu při studii, protože existuje dlouhá cesta od studie až po dokončení stavby.

Váš ateliér upřednostňuje stavby energeticky pasivního typu. Přicházejí k vám klienti, kteří už jsou o filosofii pasivních domů přesvědčeni, anebo to čeká vás?
Část klientů už nějaké základní povědomí o pasivních domech má, všichni se ale shodnou na jednom: že chtějí uspořit energie.

Dáváte přednost vlastní volbě materiálů pro konstrukce domu, nebo v těchto záležitostech rozhodují výhradně vaši klienti?
Volba materiálů není vždy jednoznačná. Pokud investor nemá jasno v tom, z jakého materiálu by měl jeho budoucí dům být, tak nad tímto rozvedeme debatu a zvážíme plusy a mínusy jednotlivých materiálů, které připadají v úvahu.

 Velkoformátové panely NOVATOP jsou vyrobeny zejména z českého dřeva
Velkoformátové panely NOVATOP jsou vyrobeny zejména z českého dřeva

Pokud klient bude spoléhat na vaše doporučení, které materiály upřednostňujete? Je na prvním místě ekologie, design nebo energetická úspora?
Všechny tyto aspekty jsou velmi důležité. Nemyslím si, že bychom výhradně preferovali jeden druh materiálu, jsme přece jen mladý otevřený tým, který se nebrání využívání nových materiálů a technologií.

Na tomto projektu se potkali 3 členové sdružení Centrum pasivního domu:

 • Projekt: Vize ateliér, s.r.o.
 • Konstrukce: NOVATOP
 • Realizace: Dřevostavby Biskup, Certifikovaný NOVATOP partner

Tento materiál připravili: www.novatop-system.czwww.vizeatelier.eu

Autor: Komerční sdělení