fbpx

Partneři sekce

Proč zvolit centrální invertory Satcon?0

Rozhovor! Firma Satcon je světová jednička v oblasti centrálních invertorů pro síťové přípojky. Jaké jsou výhody centrálních invertorů? Proč si firma Satcon vybrala za své sídlo Prahu? Jaké projekty společnost Satcon realizuje? Mohou centrální invertory vyřešit situaci s připojováním do sítě?

Firma Satcon je světová jednička v oblasti centrálních invertorů pro síťové přípojky a v roce 2008 si otevřela pobočku také v Praze. Pana Petera Deege, který je generálním ředitelem společnosti Satcon Technology Corporation v Regionu EMEA (Evropa, střední východ a Afrika), jsme se ptali nejen na problematiku centrálních invertorů a solárních instalací.

Pane Deege, nejprve bych Vám rád poděkoval za Váš čas, který jste si udělal na rozhovor s www.nazaleno.cz.

Je mi potěšením.

Můžete nám říci něco málo o historii působení společnosti Satcon v Evropě a její nedávné expanzi v Regionu EMEA?

Před rokem 2008 měla Satcon malou, ale přesto významnou úlohu na evropském trhu, přičemž se účastnila takových projektů jako např. General Motors Zaragoza ve Španělsku, 12MW střešní instalace, největší na světě za poslední tři roky. Od roku 2008 byla naše firemní strategie zacílena na tři klíčové trhy: Severní Ameriku, kde v současné době máme 60% tržní podíl v oblasti instalačních projektů velkého rozsahu, čímž rozumíme instalace 100kW a více, region EMEA (Evropa, střední východ a Afrika), kde jsme od roku 2008 zaznamenali značný růst na trhu rozsáhlejších instalací. A v neposlední řadě Asie, zejména Čína, kde jsme v nedávné době provedli nejrozsáhlejší pozemní instalaci v zemi (24MW) a největší střešní instalaci (3MW).

V roce 2008 jsme jako součást naší expanse v rámci EMEA otevřeli pobočku v Praze, která slouží jako naše evropské ředitelství pro prodej, odbyt, zákaznický servis a oborový servis.


Centrální invertor Satcon 1MW PoerGate Plus Gen II Inverter

Proč jste si zvolili zrovna Prahu?

Máme pro to dva hlavní důvody: Zaprvé Česká republika a Slovensko jsou velmi atraktivní trhy a obrovským růstovým potenciálem a to zejména díky skvělé výkupní sazbě. Specializací společnosti Satcon jsou velké solární instalace a naše konkurenční výhoda je jak v technologii, tak i v odbornosti na úrovni systémového designu, který je velmi specifický pro energetické solární instalace. Zadruhé, klíčem k našemu úspěchu je poskytovat místní podporu našim zákazníkům po celou dobu životnosti instalace (20 a vice let).

V září roku 2008 jsme zajišťovali realizaci našich prvních rozsáhlejších projektů v České republice a jako součást našeho závazku k českému trhu jsme započali budování naší Organizace zákaznického servisu, což byl vlastně počátek vzniku naší pražské pobočky, která se posléze stala centrálou EMEA.

Vzhledem k tomu, že Satcon je světová jednička v oblasti centrálních invertorů pro síťové přípojky se domnívám, že hlavní otázkou, jež visí ve vzduchu a naši lektoři jistě budou vědět, o jakou otázku jde, je to jaké jsou výhody centrálních invertorů versus strignových (necentrálních) invertorů. V tomto ohledu jsme zaznamenali velký zájem, tedy v oblasti, která je kritická při návrhu a konstrukci PV závodu.

Centrální i stringové invertory mají určité výhody a i hodnotu v závislosti na charakteristice instalace.

Stringové invertory jsou obzvláště vhodné v menších rezidenčních instalačních projektech. Stringové invertory umožňují u menších projektů zvýšení účinnosti, jsou však spojeny s poruchovostí a náklady na instalaci několika stringových invertorů pomalu přesahují náklady na instalaci jednoho centrálního, pokud se instalace dostane nad 100kW. Centrální invertory jsou mnohem vhodnější u zařízení s výkonem nad 100kW. Rovněž instalační náklady na watt energie jsou nižší a účinnost a výtěžnost energie vyšší jelikož v okruhu je zapojeno méně zařízení.


Peter Deege, generální ředitel společnosti Satcon Technology Corporation v Regionu EMEA

Ale mnoho lidí si myslí, že v případě poruchy či selhání invertoru je lépe, když selže malý než velký invertor, který by měl dopad na celou instalaci.

A to je také pravda, ale pokud sečtete veškerý čas, po který jsou malé stringové invertory odstaveny v průběhu roku, náklady na výměnu těchto jednotek, logistické oddělení potřebné pro realizaci těchto transakcí a dobu, než jsou získány nové invertory a porovnáte to s průměrnou dobou mezi selháními (MTBF), pak čísla hovoří jasně. Máme evidence stovek milionů hodin síťového připojení, což nám umožňuje nabízet další služby jako např. Záruku po dobu provozuschopnosti, která jistí investorovi produkci z instalace po dobu 20 a více let. Záruka po dobu provozuschopnosti je na trhu tou nejdelší a my si ji můžeme dovolit nabídnout, protože dle naší evidence k poruchám našich invertorů dochází jen velmi zřídka.

Proč Satcon jakožto centrální invertor a ne jiný?

Od samotného počátku se Satcon zaměřuje pouze na velké energetické projekty. Začali jsme poskytováním řešení ve formě multimegawattových palivových článků a od té doby jsme naše portfolio energetických řešení rozšířili o dvanáct energetických výkonů počínaje 30kW a konče 1MW. Large Scale Solar je velice náročným projektem co se týče produkce vysokých energetických výkonů a výtěžnosti, celosystémového výkonu a doby bezporuchového stavu. Naším cílem je a vždy bylo poskytovat ta nejpokročilejší a nejvýkonnější řešení na trhu velkých energetických instalačních celků. Proto se zaměřujeme pouze na řešení problémů na trhu rozsáhlých instalačních projektů a k tomuto máme k dispozici síť technických a systémových odborníků. Takto jsme se stali důvěryhodným a odborně uznávaným poradcem pro naše odběratele, což o sobě může říci jen málokterý tradiční výrobce invertorů. Proto my ve společnosti Satcon říkáme, že nevyrábíme invertory, ale prodáváme řešení.

Čím je společnost Satcon tak jedinečná?

Rozsáhlá průmyslová řešení jsou určena specificky pro extrémní klimatické podmínky, kde je provozní rozsah průmyslu nejširší. To ve spojení s naší minulou praxí ve vývoji energetické elektroniky pro vojenské a státní odběratele nám umožňuje instalovat naše řešení přímo ve venkovním prostředí bez dalších externích nákladů, čímž dochází ke snížení nákladů jak materiálu, tak i instalace. A naše MPPT má nejvyšší rozsah na trhu, takže invertory mohou začít pracovat dříve ráno a vypínají se později večer.


Centrální invertor Satcon 500kW PowerGate Plus Gen II Inverter

Dalším populárním tématem zde v České republice je v současné době způsob připojení do sítě. Slyšel jsem, že Satcon v tomto ohledu jedná s energetickými společnostmi.

Centrální invertory mají velkou výhodu, pokud jde o zapojení do sítě. Energetické společnosti (ČEZ) požadují jediný instalační bod ve srovnání s více stringovými invertory zapojenými paralelně a dále požadují jediné zařízení, které dokáže monitorovat a řídit solární elektrárnu. Centrální invertory jsou rovněž schopny produkovat reaktivní energii, což dává elektrárně možnost podpory sítě pro případ narušení. Kromě toho nové požadavky platné v celé Evropě stanoví povinnou kontrolu dynamického účiníku instalace a tak činí invertor inteligentním zařízením (jediným inteligentním zařízením v celém řetězci zařízení v PV elektrárně) a energetické společnosti tak mohou dálkově upravovat účiník a reaktivní energii předávanou síti.

Jaká je vaše vize do budoucna? Vyvíjíte nové produkty nebo se hodláte zaměřit výlučně na centrální invertory.

Satcon neustále vyvíjí nova řešení. Naší silnou stránkou jsou znalosti oboru a naše odbornost nám umožňuje vidět jasně potřeby trhu. Proto vždy ze strany Satcon budou přicházet nové inovační produkty. Naší strategií je být nadále číslem jedna v oboru velkých solárních projektů tak jak tomu bylo v uplynulých osmi letech. Naší vizí je účinnější, výkonnější a spolehlivější výroba solární energie pomocí inovačních technologických řešení. To je klíč k efektivnímu a hodnoty produkujícímu trhu.

Jste členem České PV asociace a jste i aktivní na českých konferencích a veletrzích?

Rádi bychom na českém trhu splnili naše závazky, a proto jsme zakládajícím členem České asociace PV. To ve spojení s naší pravidelnou účastí na konferencích a veletrzích nám umožňuje šířit osvětu na trhu. Naší globální vizí je fotovoltaika a o tu bychom se rádi podělili. Věříme ve vzdělání a osvětu jako část úspěchu na PV trhu.

Velice důležitá otázka pro developery. Máte stále invertory?

Ano máme. Zdokonalili jsme naše výrobní zařízení a jsme nyní schopni dodávat invertory ve velmi rozumné lhůtě. Očekáváme však rovněž obrovský příliv objednávek a nárůst objemu prodeje, takže velice doporučuji našim zákazníkům a všem společnostem, které mají zájem o naše výrobky, aby kontaktovali náš tým a vyžádali si cenovou nabídku.

Díky, Petře, že sis udělal na nás čas a doufáme, že o společnosti Satcon budeme brzo opět číst na našich webových stránkách.

Rád bych tímto poděkoval stránkám Nazaleno.cz a panu Cyrilu Regnerovi, obchodnímu řediteli DEG Czech republic a.s., za umožnění tohoto rozhovoru a těším se brzy nashledanou.

Autor: Komerční sdělení