fbpx

Proč řízené větrání s rekuperací a solární kolektory?0

Současné stavby jsou sice energeticky úsporné a šetří stále se zdražující se energie, ale zároveň jsou těsné a nelze je řádně vyvětrat. Ano, mohou se otevřít okna nebo použít ventilátory, ale tím je drahé teplo vyfukováno ven. Proto se doporučuje využít řízeného větrání – a nejlépe s rekuperací.

Systémy řízeného větrání rekuperací pracují tak, že se z místností – jako jsou WC, koupelny, kuchyně –  odsává teplý, vydýchaný vzduch. Současně je do objektu z venkovního prostředí nasáván čerstvý vzduch. V rekuperačním výměníku se tyto dva proudy vzduchu míjí a předávají si vzájemně teplo.

Reklama

Co to je rekuperace?

REKUPERACE je v podstatě zpětné získávání tepla od primárního zdroje. V domě nebo bytě to je teplo z vytápění, teplo vydávané lidmi (z lidí), z vaření, solární zisky přes okno.

Rekuperace jen vrací část získaného tepla zpět do objektu, a tudíž sama netopí. Při instalaci větracích jednotek s rekuperací dochází jen k větrání a musí být provedeno vytápění – radiátorové, podlahové. Částečně lze čerstvý vzduch přiváděný do místností ohřívat pomocí elektroohřívačů  nebo teplovodních výměníků.

Jaké druhy rekuperace existují?

Rekuperaci rozlišujeme:

  • DECENTRÁLNÍ REKUPERACE = každá místnost má svoji malou rekuperační jednotku, obyčejně pod oknem.
  • CENTRÁLNÍ REKUPERACE = z rekuperační jednotky jsou vedeny rozvody po domě.
  • AKTIVNÍ REKUPERACE (v podstatě malé tepelné čerpadlo vzduch – vzduch) = přiváděný vzduch prochází kondenzátorem a ohřívá se na nastavenou teplotu. Vzduch z objektu prochází chladným výparníkem a předá své teplo do chladiva a vyfukuje se ven. Teplo předané do chladiva ohřívá přiváděný vzduch. V létě se funkce otočí a do místnosti je vháněn čerstvý vzduch přes výparník a tím dochází k chlazení místnosti. Účinnost se udává nad 100 %.
  • PASIVNÍ REKUPERACE = přes rekuperační výměník je nasáván čerstvý vzduch do objektu a zároveň je přes rekuperační výměník odsáván špatný a vydýchaný vzduch z objektu. V rekuperačním výměníku se tyto vzduchy MÍJÍ, nikoliv MÍSÍ a předávají si teplo. Účinnost je kolem 90 %.

Větrání a vytápění dohromady? Odpovědí je teplovzdušné vytápění

TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ je kombinací větrání a vytápění teplým vzduchem. V jednotkách se vzduch ohřívá pomocí teplovodního ohřívače. Zdrojem tepla pro teplovodní výměník je například elektrokotel nebo integrované zásobníky tepla (IZT) a podobně.

Pro provětrávání garáží, chat a chalup je (také) možno využít teplovzdušný solární kolektor s vestavěnou fotobuňkou, která vyrábí elektrickou energii a tím pohání ventilátorek k rozvodu vzduchu. TENTO SYSTÉM PRACUJE ZCELA NEZÁVISLE NA DODÁVCE ENERGIE.

Solární ohřev vody vám ušetří další náklady na energie

Solární ohřev vody je další možností, jak lze ušetřit náklady. Solární kolektory jsou montovány zpravidla na střechu se sklonem 45º a orientací na jižní stranu. Mírný odklon od jihu nemá podstatnější vliv na výkon kolektorů.

Přes kolektory protéká nemrznoucí kapalina, která se ohřívá a pomocí čerpadla proudí přes topného hada do zásobníku a tam ohřívá vodu. Malé zásobníky (do cca 300 litrů) mohou sloužit pouze k ohřevu vody na umývání. Zásobníky o objemu větším než 300 litrů se využívají i na přitápění.

Jaké druhy solárních kolektorů existují?

Solární kolektory se dělí:

  • plastové absorbéry – vhodné pro sezónní ohřev vody u bazénů,
  • ploché (deskové) kolektory,
  • ploché vakuové kolektory,
  • vakuové trubicové,
  • teplovzdušné kolektory.

Samostatnou kapitolou v solárních systémech je systém zapojení Drain Back. Tento systém je napuštěn pouze vodou. Pokud systém nepracuje, voda z kolektorů steče do nádržky o objemu cca 8 litrů, která je umístěna v technické místnosti. Voda tedy nemůže zamrznout. Systém zapojení Drain Back je levnější i jednodušší na montáž.

Všechny tyto solární systémy mají své výhody i nevýhody a je nutné vždy zvážit a zhodnotit konkrétní situaci na dané stavbě.

S úsporami nákladů na energie vám pomůže KTHERM

Veškeré toto zařízení vám dodá, namontuje, zprovozní a servisuje firma KTHERM-Lubomír KLVAŇ, Rýmařov. Samozřejmostí je spolupráce se zkušenými projektanty v oblasti vzduchotechniky i solárních systémů.

K našim službám patří i vyřizování dotace Zelená úsporám a poradenství v úsporách energií. Jsme obchodní zástupci dánské firmy DANTHERM pro Moravu na dodávku, montáže a servis větracích jednotek a dalších zařízení. Nově také dodáváme a montujeme bazénové odvlhčovače DANTHERM.

Spolupracujeme také s „Centrem solární energie“ na montážích solárních systémů.

Více informací o firmě KTHERM naleznete na www.ktherm.cz

Autor: Redakce Nazeleno.cz