fbpx

Partneři sekce

Proč plýtváme energií, když na to nemáme?0

KOMENTÁŘ. Ceny energií rostou a pesimistické scénáře hovoří o tom, že energetická krize je za dveřmi. Uvědoměle zhasínáme na chodbách, do lustrů si montujeme šetrné žárovky, ale v dopravě, energetice a průmyslu se přesto chováme, jako kdybychom měli energie nadbytek. Proč to děláme?

V době, kdy si začínáme uvědomovat, že naše spotřeba energie má nepříjemný vliv na další vývoj prostředí kolem nás, musí člověka zabolet zjištění, že se s energií nesmyslně plýtvá. Tři důvody nám brání chovat se zodpovědněji. Neuvědomujeme si je, přehlížíme je a také prostě neumíme neplýtvat. Nenapadá vás kde? Podívejte se na tři příklady:

Energie, kterou nevidíme

Podívejte, tady právě mizí výkon jedné elektrárny,“ říkával jistý profesor z ČVUT a na nepříliš složité rovnici ukazoval, co se vlastně děje. Šlo o zákon, který přikazuje řidičům mít zapnutá světla po celý den. Výsledek mu dával za pravdu.

Reklama

Elektrická energie na Nazeleno

    – Kdy spotřebováváme nejvíc energie

    – Šetřete doma elektřinou s elektroměrem

    – Kolik zelené elektřiny pojme česká síť?

    – Inteligentní měření elektřiny

Nejzajímavější na tomto příkladu bylo ale něco jiného. Energie, kterou spotřebovala rozsvícená světla automobilů, nefigurovala v žádných tabulkách produkce elektřiny, přestože o tu zde jednoznačně šlo. Neprošla však energetickou sítí a žádný elektroměr ji nezměřil. Ve statistikách se projevila jen zvýšením spotřeby paliva. Podobných případů, kdy nám energie jen tak bez povšimnutí uniká, je více.

Zapnutá světla přes den - plýtvání energií?
Zapnutá světla přes den – plýtvání energií?

Energetická náročnost průmyslu, těžba a ignorance

Mnohé druhy průmyslové výroby vyrábějí také velké množství tepla. Například bauxit se při zpracování na hliník musí tavit elektrickým obloukem. V podobných obloukových pecích se získává také křemík – klíčová surovina při výrobě fotovoltaických článků a počítačových procesorů. Množství koksu spalovaného při výrobě železa snad ani není nutné připomínat.

Většina firem, vyrábějících některou podobnou komoditu, se nikdy ani nepokusila využít vznikající odpadní teplo. Přitom současné odhady ukazují, že bychom byli schopni tradičním způsobem (pomocí parních turbín) vrátit do sítě asi jednu pětinu použité energie.

„Jednou se asi budou naši potomci dívat na současné používání elektrické energie se stejným podivem, jako my na zjištění, že starověký Řím používal domovní rozvody vody, ale nikoli vodovodní kohoutky.“

Jiným ale velmi podobným případem je naprosto trestuhodné chování těžebních společností, které plyn unikající při těžbě raději volně spalují, než aby se jej snažily využít. Je to zvyk tak rozšířený, že se nad ním ani nezamýšlíme. Trubky se šlehajícími plameny prostě k ropným vrtům patří.

Nejen že jde o plýtvání fosilním palivem, ale navíc spalování neprobíhá ani za příliš vhodných podmínek, takže zplodiny hoření zamořují blízké okolí. Podnikatelé o tom vědí a považují tento postup za normální.

Elektromobily jinak

Pro současné elektrické rozvodné sítě představuje možnost úspěšného nasazení elektromobilů noční můru. Není divu. I když nemáme problémy odebírat ze současné sítě proud „v malém“ třeba pro pohon počítačů, žehliček nebo elektromobilů, zásobovat z podobně malých zdrojů síť elektřinou v podstatě nelze. To by se ale mohlo změnit s nástupem „chytrých sítí“ SmartGrid. Připojené elektromobily a nabíjecí stanice by v nich mohly mít funkci (dnes neexistujících) akumulátorů. Elektrickou energii byste pak mohli sdílet podobně, jako dnes sdílíme informace na internetu.

Energie a bezmocnost

Možná se vám už někdy stalo, že jste pracovali dlouho do noci a pak jste si všimli, že v sousední místnosti svítí světlo. Šli jste a vypnuli jej s podvědomou snahou ušetřit. Ano, elektroměr zaznamenal sníženou spotřebu, ale opravdu jste ušetřili nějakou energii? Ne!

Jak to? Asi víte, že energie v rozvodné síti pochází z několika zdrojů. Tepelné nebo vodní elektrárny dokážou do určité míry reagovat na spotřebu energie a navyšovat množství energie v síti. V době, kdy je spotřeba elektřiny nejnižší, ale energie sítí v podstatě bez užitku protéká. Zatímco ve dne můžeme vypnutím, nebo nezapojením několika spotřebičů skutečně přispět k tomu že některá elektrárna nebude muset jet na plný výkon, v noci při minimální spotřebě se nestane vůbec nic.  

Jak přestat plýtvat energií? Řešením jsou chytré sítě nebo akumulace energie
Jak přestat plýtvat energií? Řešením jsou chytré sítě nebo akumulace energie

Elektrická síť bohužel není akumulátor ani baterie, aby v ní elektřina zůstávala, když některý spotřebič odpojíme. Vlastně je sama elektrickým spotřebičem. Část energie vyzáří v podobě elektromagnetických vln a v podobě tepla, jako každý vodič. Naše běžně používané technologie prostě nejsou na takové úrovni, abychom těmto ztrátám dokázali zabránit.

Plýtvání energií a řešení

Jednou se asi budou naši potomci dívat na současné používání elektrické energie se stejným podivem, jako my na zjištění, že starověký Řím používal domovní rozvody vody, ale nikoli vodovodní kohoutky. Nikoho tehdy prostě nenapadlo vodu v domě zastavit.

Každý z uvedených tří příkladů má jistě nějaké řešení, ale hledat se musí pokaždé jinde. Někdy by byla možná náprava prostě přehodnocením legislativy, jindy by pomohly zákony a postihy za poškozování životního prostředí nebo i (dnes zatracované) dotace.

Tipy, jak doma šetřit energií

    – Snižte svůj účet za elektřinu i vodu

    – Jak snížit spotřebu tepla v domácnosti

    – Úsporné spotřebiče: Kolik ušetří

    – Když spotřebiče „kradou“ elektřinu

Největší nadějí jsou ale energetická gramotnost nová technická řešení (Smart Grids, nové techniky akumulace energie). K tomu, aby se takové přístupy konečně začaly prosazovat, vede cesta přes vzdělávání. Kdysi rozvoj technických profesí tyto problémy vytvořil. Dnes potřebujeme technické profese znovu, abychom si s nimi dokázali poradit.
Nevyrábíme přece energii proto, abychom ji vyhazovali. Tedy vlastně, zatím spíše ano.

Autor: Redakce Nazeleno.cz