fbpx

Problém bytových domů: Pouhé zateplení k úsporám nestačí, je potřeba ještě regulovat topení0

Zateplení bytového domu je výrazným krokem k úsporám energie. Po stavebních opatřeních však musí následovat také regulace a nové nastavení celé otopné soustavy, aby se nepřetápělo a celková úspora nákladů na energii byla ještě vyšší. Realizační firmy to však nenabízí a neprovádějí.

Zateplení fasády a výměna oken je v současnosti již standardním opatřením, jak snížit energetickou náročnost domů. Mnoho jejich majitelů však zapomíná na následnou úpravu a regulaci otopné soustavy. Celková úspora energie je tak menší, než by mohla v ideálním případě být. Zateplením fasády domu a výměnou oken se totiž změní tepelně-fyzikální parametry celé stavby. Otopnou soustavu je proto nutné dobře nastavit, aby v bytech nedocházelo ke zbytečnému přetápění.

Firmy se snaží o nízké ceny – odnáší to kvalita díla

Změna nastavení nebo přizpůsobení otopné soustavy dle našich zkušeností zpravidla není součástí nabídek firem provádějících zateplení či výměnu oken. Je to dáno tím, že tato opatření zvyšují nabídkovou cenu. Projekt a nastavení regulace topení je totiž odbornou prací, což s sebou nese další náklady,“ popisuje například snahu firem o co nejnižší cenu nabídky Ivo Winkler, vedoucí technického oddělení společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, montáží a servisem otopné techniky. Tato praxe znevýhodňuje zodpovědné firmy, které se snaží nabídnout komplexní a funkční dílo jako celek. V konečném důsledku tratí také majitelé domů. Zákazník dům totiž zateplí či vymění okna, ale v mnoha případech není ani informován o tom, že by bylo vhodné v rámci maximalizace úspor vyřešit též vyregulování otopné soustavy.

Reklama

Pouhá pětina zateplených domů má dobře nastavené topení

Regulace a přizpůsobení vytápění novým podmínkám zatepleného domu spočívá ve snížení výkonu celé otopné soustavy. Toho se dosahuje buď snížením průtoku či teploty topného média. Složitost a finanční náročnost celého procesu přitom závisí na technické pokročilosti jednotlivých komponent soustavy. V praxi bývá často nutná výměna regulačních prvků za nové a kvalitnější, případně i modernizace dalších armatur tak, aby umožňovaly nastavení parametrů vytápění podle vypočtených hodnot. A to i po několika letech povozu. Kvalitní armatury totiž musí umožňovat i případné změny nastavení i v dalších letech, kdy dojde k změnám parametrů systému či novým úpravám budovy.

Pro dobrou regulaci topení bývá v praxi často nutná výměna regulačních prvků a armatur za nové. (Foto: 123rf.com)

Téměř o 20 % vyšší úspora – teoreticky

Podle odborníků proces regulace moderní otopné soustavy zvýší celkové náklady na zateplení pouze o několik desítek tisíc korun, což je v kontextu celé úpravy domu poměrně malá částka. Pokud je však otopná soustava zcela bez regulačních prvků, může se cena za její úpravu pohybovat na úrovni stovek tisíc korun. Podmínkou bezproblémového nastavení topení je také správné provedení projektu. Ten je totiž pro regulaci otopné soustavy hlavním podkladem. Je proto vhodné obrátit se na takovou projekční kancelář, která má s tímto typem prací zkušenosti.

Podle zkušeností odborníků lze kvalitní regulací otopné soustavy v domě zvýšit úsporu energií po zateplení ještě o dalších zhruba 17 %. Tohoto potenciálu úspor však kvůli snaze dodavatelských firem o co nejnižší cenu zateplení mnoho majitelů nevyužije. Podle odborníků proběhne regulace otopné soustavy jen v pouhé pětině všech nově zateplených bytových domů.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi