fbpx

Připojování solárních a větrných elektráren zastaví také E.ON0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Energetická skupina E.ON podporuje i v roce 2010 připojování obnovitelných zdrojů energie do své distribuční soustavy, nemůže však s ohledem na zachování stability distribuční sítě vyhovět všem žádostem. E.ON tím reaguje na výzvu společnosti ČEPS o pozastavení udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení nových větrných a fotovoltaických elektráren, aplikované pro všechny požadované výkony. Pozastavení se netýká zdrojů, které byly již závazně odsouhlaseny naší společností k připojení.

V minulých dnech obdržela společnost E.ON Distribuce, a.s. žádost společnosti ČEPS o pozastavení udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení nových větrných a fotovoltaických elektráren (VTE a FVE). Důvodem této žádosti je dle společnosti ČEPS překročení bezpečného limitu výkonu instalovaných a již odsouhlasených k připojení výkonů těchto elektráren do elektrizační soustavy České republiky. Připojování dalších výrobních zdrojů, ještě neodsouhlasených distribučními společnostmi, může ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy. Překročení bezpečného limitu by si mohlo následně vyžádat odstavení i stávajících VTE a FVE. Odstavení těchto zdrojů hrozí jak v běžném provozu, tak zejména z důvodu předcházení stavu nouze v elektrizační soustavě.

Reklama

Společnost E.ON Distribuce v minulosti již několikrát deklarovala svou podporu připojování obnovitelných zdrojů. Hodlá tak přispět k závazku České republiky vůči směrnicím EU o navýšení podílu výroby energií z obnovitelných zdrojů do roku 2020 na 13 %. Jen za uplynulé dva roky narostl podíl celkového instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů v zásobovacím území společnosti E.ON Distribuce stonásobně ze 7 MW (v roce 2008) na očekávaných 750 MW (v roce 2010). Enormní zájem investorů o rychlé připojení těchto, ale i dalších nových obnovitelných zdrojů (především FVE) však v současnosti výrazně překračuje přepravní schopnosti distribuční soustavy společnosti E.ON a ohrožuje bezpečný a spolehlivý provoz soustavy. Vedení společnosti se tedy po provedené důkladné analýze stavu připojování FVE a VTE  rozhodlo, s okamžitou platností vyhovět požadavku společnosti ČEPS. „K tomuto rozhodnutí přispěla skutečnost, že již od května loňského roku jsme postupně museli zastavit udělování souhlasu k připojení těchto zdrojů na většině našeho distribučního území pro případy, kdy investor požadoval připojit zdroj o výkonu větším než 250 kW,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti, Vladimír Vácha.
 
Sdílíme tak názor společnosti ČEPS, že další připojování výše uvedených zařízení značně ohrožuje stabilitu a bezpečnost dodávek celé rozvodné sítě v České republice i distribuční sítě společnosti E.ON Distribuce, a. s.,“ doplnil Vladimír Vácha.

Další detaily budou zveřejňovány na internetových stránkách společnosti E.ON Distribuce, a. s. (www.eon-distribuce.cz)  a na stránkách společnosti ČEPS (www.ceps.cz).

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz