fbpx

Přichází nový odborný časopis Energeticky soběstačné budovy0

Česká rada pro šetrné budovy, společně s asociacemi ČKAIT, Centrum pasivního domu a vydavatelem EXPO DATA, zakládá nový odborný časopis Energeticky soběstačné budovy. Pilotní číslo je již hotovo a nyní ho předkládáme odborné i laické veřejnosti.

Je mi ctí, že Česká rada pro šetrné budovy stojí u zrodu tohoto nového odborného média, které myslím přichází ve velmi správnou chvíli,“ říká předseda Rady Petr Vogel a dodává: „Problematika energetiky budov totiž patří k nejžhavějším legislativním i technickým tématům této doby a je více než pravděpodobné, že – alespoň vzhledem k naší generaci – jím už také zůstane.“

Reklama

Cílem titulu Energeticky soběstačné budovy je vytvořit unikátní informační platformu sjednocující oblast energeticky šetrného stavění, tedy oblast, která je v současných odborných periodicích popisována buď chaoticky, nebo neodborně, nebo jednostranně. Česká rada pro šetrné budovy bude ovšem ve svých textech v časopisu zdůrazňovat nejen optimální energetiku budov, ale také jejich komplexní šetrnost k životnímu prostředí. Cílové skupiny titulu jsou investoři, developeři, projektanti, dodavatelé i uživatelé staveb. Jim by měl být časopis praktickým průvodcem po klíčových trendech současného i budoucího stavebnictví a užívání staveb.

Titul je unikátní svou univerzálností. Ke čtenářům se bude v prvním řádném ročníku 2012 dostávat jako elektronický interaktivní magazín, jako tištěný časopis, a také jako aplikace na „chytré“ telefony a tablety. Periodicita časopisu bude čtvrtletní.

Energeticky soběstačné budovy – z obsahu pilotního čísla:

  • Pasivní a nulové budovy na společné cestě
  • Stavba City Green Court v Praze a CO2
  • Požadavky na tepelné izolace podle ČSN 73 0540-2:2011
  • Skla s povlakem ve stavebnictví
  • Připravovaná novela zákona o hospodaření energií

Vybraní autoři publikující v pilotním čísle:

  • Ing. Václav Knor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze
  • Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  • Ing. arch. Jan Praisler, Aleš Brotánek, AB ateliér
  • Environmentální tým společnosti Skanska a tým společnosti AGC Glass Europe

Co je Česká rada pro šetrné budovy

Rada byla založena 15. září 2009. Jejím cílem je podnítit trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou zároveň ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí. Komplexní šetrnost budov zahrnuje zejména finanční úspory, rozumné využívání zdrojů, ohledy na životní prostředí a citlivý přístup k lidskému zdraví. V současné době Radu tvoří přes 90 firem z celého spektra stavebního byznysu. Statut Rady je neziskový. K zemím, kde již podobné instituce působí, patří například Velká Británie, Francie, Německo, Polsko, USA nebo Indie. Rady působí již ve více než 80 zemích světa.

Autor: Jana Poncarová