fbpx

Představení partnera: Soveko plast0

Logo SovekoZdroje pitné vody, která je jednou ze základních podmínek existence na Zemi, nejsou neomezené. Naše technologie obnovují a udržují přirozený koloběh vody v přírodě. Šetrně vracejí člověku zdroje, které by jinak zůstaly neužitečné pro něj i životní prostředí. Zabýváme se projekcí, montáží, servisem a provozováním čistíren odpadních vod, odlučovačů lehkých kapalin, septiků, zemních, biologických filtrů a atypických akumulačních nádrží pro čistou a špinavou vodu. Všechny naše výrobky jsou řádně certifikovány. Naši zákazníci mohou kromě spokojenosti pociťovat také hrdost, že nežijí podle hesla „po mně potopa“.

Nabízené slevy v rámci zelených úvěrů

V rámci programu Více domova nabízíme klientům následující slevy:

Reklama

  • Čistírny odpadních vod: sleva 15 %
  • Bezodtokové jímky (žumpy): sleva 15 %
  • Septiky: sleva 15 %
  • Zemní filtry pískové: sleva 15 %
  • Zemní filtry biologické: sleva 20 %

Kde najít více informací?

Kde využít slevovou kartu?

Autor: Redakce Nazeleno.cz