fbpx

Pravidla soutěže o komín0

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem soutěže je xBizon, s.r.o., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59299, sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, (dále jen „pořadatel“).

2. Účastníkem soutěže se může stát každý uživatel, který souhlasí s níže uvedenými podmínkami, je starší 18-ti let, zodpoví všechny soutěžení otázky a odešle je prostřednictvím k tomuto určeného formuláře spolu se svými kontaktními údaji.

Reklama

3. Při přihlášení se k účasti v soutěži je účastník povinen uvést svou skutečnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu. Účastníci s neplatnou emailovou adresou jsou ze soutěže automaticky vyloučeni.

4. O výhercích soutěže se rozhodne losováním. Výherci budou o výhře informování do nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže e-mailem zaslaným na adresu uvedenou účastníkem.

5. Výhry budou výhercům předány poštou a to do 30 dnů od ukončení soutěže. Výhry, které nebudou doručeny a vrátí se zpět pořadateli, propadají ve prospěch pořadatele. Pořadatel neodpovídá za vady na výhře.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo soutěž ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Poskytnutí finanční náhrady namísto výher a právní vymáhání výher či právní vymáhání účasti v soutěži není možné.

7. Účastník soutěže uděluje odesláním soutěžního formuláře a svých kontaktních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu tohoto souhlasu po dobu nezbytně nutnou provozovatelem za účelem vyhodnocení soutěže a dalších marketingových činností. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele uvedeného v odst. 1 těchto pravidel, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovené v § 11,12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu zaniká registrace účastníka s tím, že je-li odvolání doručeno před předáním výher, je účastník vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

8. Účastník vyjadřuje odesláním soutěžního formuláře a svých kontaktních údajů souhlas se zasíláním obchodních nabídek partnerů společnosti provozovatele nebo marketingových novinek provozovatele (tzv. direct mail – obchodní sdělení) na uvedený e-mail. Současně vyjadřuje souhlas k poskytnutí uvedených kontaktů partnerům provozovatele. Účastník je oprávněn svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu kdykoliv odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele uvedeného v odst. 1 těchto pravidel. Odvoláním souhlasu zaniká registrace uživatele s tím, že je-li odvolání doručeno před předáním výher, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na případnou výhru.

9. Provozovatel je oprávněn vyloučit z účasti na soutěží takového účastníka, který poruší tyto podmínky, a vyhrazuje si dále právo i na vyloučení účastníka bez udání důvodu.

Autor: Redakce Nazeleno.cz