fbpx

Pozvánka: Mezinárodní konference HYDRO 20110

Ještě šest týdnů zbývá do zahájení největší hydroenergetické akce konané letos v Evropě. Konference a veletrh „HYDRO 2011: Practical Solutions for a Sustainable Future“ totiž zavítá od 17. do 19. října do pražského Kongresového centra. Akce, jejímž národním partnerem je společnost ČEZ, nabízí zároveň domácím výrobcům a provozovatelům z oblasti vodní energetiky jedinečnou šanci poznat nové světové trendy a navázat zajímavé kontakty.

Akce zahrnuje mezinárodní konferenci a veletrh, která každoročně přiláká špičkové výrobce a vývojáře z oblasti vodní energetiky, finančníky, politiky a managery s vysokými rozhodovacími kompetencemi. Více než 1 400 expertů z více než 85 zemí se sejde pod jednou střechou od 17. do 19. října v pražském Kongresovém centru.

Reklama

Hlavními body agendy budou bezpečnost, technologické inovace, ekonomika a aspekty šetrného vztahu k životnímu prostředí v oboru využití energie vody. Součástí programu budou také témata týkající se spolupráce s rozvojovými zeměmi, panelová diskuze o největším hydro projektu Inga, který bude realizován v Kongu a bude dodávat elektřinu velké části afrického kontinentu. Mezi další stěžejní témata budou patřit také technologie přečerpávacích stanic, emise CO2 z nádrží při rozkládání organických materiálů a srovnání bezpečnosti přehrad, nukleárních elektráren a těžebních plošin. Konference se bude dále zabývat možnostmi jak zvýšit výnosy z již dokončených hydro projektů.

Do Prahy přijedou experti z celého světa

Konferenci a veletrh pořádá The International Journal on Hydropower & Dams. Akci podporují také Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a celá řada domáchích organizací, firem a expertů. Mezi další partnerské organizace patří European Small Hydro Association, International Energy Agency, International Commission on Large Dams a International Water Resources Association. Česká republika jako taková bude značně zviditelněna v oboru na mezinárodním měřítku, nejen behem konference a výstavy, ale zejména také díky propagaci celé akce organizátorem za posledních dvanáct měsíců. Akce je jedinečnou příležitostí pro domácí exportéry, kteří budou mít příležitost prezentovat své produkty a služby ve světovém měřítku na domácí půdě. Mezi české vystavovatele a sponzory patří Mavel, Hydropol, Povodí Vltavy, CNC Tvar, TES Vsetín, CREA, GESS-CZ, Hydrohrom, Hydroprojekt a Wikov, zatímco mnoho dalších českých firem se účastní konference a doprovodného společenského programu.

Do Prahy se chystají špičky v oboru evropské a světové hydroenergetiky a přehradního stavitelství, na etablovanou událost, která byla v minulosti zorganizována například ve Francii, Španělsku, Slovinsku, Řecku či Portugalsku. „Jsme potěšeni, že můžeme zorganizovat letošní konferenci HYDRO 2011 v Praze a už v tuto chvíli slíbit opravdové celebrity z plejády významných delegátů. Do Prahy dorazí například M. De Vivo, generální tajemník ICOLD; Dr. Jia Jinsheng, ředitelka ICOLD, Alessandro Palmieri, specialista Svétové Banky, D. A. Williams, ředitel britské hydro associace a dále několik ministerských delegací zjména z Afriky. Přítomni budout také další zastupitelé Evropské Investiční Banky, KfW, Africké Rozvojové Banky a Světové Banky, stejně jako další experti z více než 85 zemí.” potvrzuje Alison Bartle, ředitelka vydavatelství Aqua-Media International, které akci pořádá.

Více o zaměření a historii konference v aktuálním čísle bulletinu.

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz