fbpx

Pozvánka: Konference Bioenergie (Biomasa, Bioplyn) 20110

Již sedmý ročník konference Bioenergie (Biomasa, Bioplyn) 2011 se uskuteční 23.11.2011 v hotelu DUO v Praze, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na konferenci vystoupí mj.:

Reklama

 • Ing. Pavel Gebauer – ředitel sekce OZE, MPO – Co přinese nový zákon o podpoře energetických zdrojů provozovatelům a investorům do OZE? Bude podporováno vtláčení biometanu?
 • Ing. Jan Veleba – president Agrární komory ČR – Bioenergie a české zemědělství
 • Ing. Jan Palaščák – generální ředitel, Amper Market, a.s. – Obchodování s elektřinou, cesta k virtuální elektrárně. Jak se dá vyhnout záporným výkupním cenám v režimu zelených bonusů?
 • Ing. Pavlína Voláková – ředitelka, Žlutická teplárenská, a.s. - Lze zajistit trvale udržitelný rozvoj  „zelených “ komunálních výtopen? Lze nahradit dřevní štěpku?
 • Mgr. Luděk Šikola – partner, AK Šikola a partneři, s.r.o. – Vliv legislativních změn na podnikání v bioenergiích, slabá místa nového zákona
 • Ing. Jan Matějka – místopředseda České bioplynové asociace – Proč podporovat biometan?
 • Ing. Vladimír Stupavský – místopředseda CZ BIOM, Klastr česká peleta – Retailový trh s kotli na biomasu a vytápění peletami – současná situace, nabídka technologií a jaká jsou očekávání
 • Ing. Petr Laník, Mgr. Egon Čierny – Komerční banka, a.s. – Financování projektů bioplynových stanic Komerční bankou. Jde to i bez dotací
 • Ing. Richard Horký – ředitel TTS group -Vysoká účinnost využití biomasy = efektivní cesta k naplnění závazků EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny v ČR
 • Ing. Jiří Trnka – výkonný ředitel CZ Biom – Současný stav uplatnění kapalných biopaliv v ČR a jejich pozice na trhu
 • Marek Řebíček – jednatel, CDP.cz s.r.o. – Dřevěné pelety v ČR – výroba, distibuce, využití, ekonomika komunálních výtopen, spolupráce veřejného a soukromého sektoru

a další

Budou diskutována následující témata:

 • nový zákon o podpoře energetických zdrojů
 • dotace na výstavbu BPS, podpora vtláčení biometanu
 • komunální výtopny, problematika podpory výroby tepla z biomasy a bioplynu
 • dostupný potenciál výroby biomasy a bioplynu a jeho současné využití
 • aktuální zkušenosti se spalováním biomasy a výrobou elektřiny a tepla
 • zdroje biomasy – pěstovaná biomasa, dřevní odpad, štěpka, energetické plodiny a tržní situace
 • zdroje bioplynu – zemědělství, komunální odpad, průmyslový organický odpad
 • současná technologie a inovace využití biomasy a bioplynu, komunální bioplynové stanice, výroba pelet
 • kogenerace (společná výroba tepla a el. energie)
 • zajímavé a technicky inovativní domácí i zahraniční projekty

Aktuální program je dostupný na www.bids.cz/bio.

Účastníci předchozího ročníku konference Bioenergie a letošních konferencí společnosti B.I.D. services mají 10% slevu z účastnického poplatku (nutné zadat při registraci kód „BID2011S“).

Autor: Jana Poncarová