fbpx

Pozor na povinnou kontrolu kotlů na tuhá paliva. Je nutné ji zajistit ještě do konce roku!0

Každý majitel kotle na tuhá paliva o výkonu 10–300 kW připojeného na teplovodní otopnou soustavu je povinen do konce roku zajistit jeho odbornou kontrolu. Podle zákona 201/2012 Sb. jsou totiž majitelé kotle, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinni provádět jednou za dva roky kontrolu jeho technického stavu a provozu, přičemž první kontrola musí proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. Protokol o kontrole si následně může vyžádat obecní úřad. Pokud kontrola kotle do konce roku neproběhne, hrozí majitelům pokuta ve výši až 20 000 Kč.

Počínaje příštím rokem jsou kontroly kotlů na tuhá paliva povinné, a to v intervalu jednou za dva roky. Provádí je technik proškolený výrobcem nebo dovozcem kotlů, lidé se tak mohou obracet na firmu, od níž si kotel koupili. Ta by jim měla kontakt na příslušného technika poskytnout. To také doporučují odborníci. „Důležité je vědět, že povinnost kontrol se týká opravdu všech kotlů na tuhá paliva o výkonu 10 až 300 kW včetně. Tedy jak starých zařízení, tak i nových kotlů, které byly instalovány třeba letos. V případě, že výrobce kotle již neexistuje, nezajišťuje proškolení kontrolorů nebo není znám, může kontrolu provést technik jiného výrobce s proškolením na podobný typ kotle,“ uvedl Roman Švantner ze společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem a servisem otopné techniky.

Reklama

Cena revize se bude pohybovat okolo tisícovky

Technik při revizi zkontroluje nejen stav kotle, jeho připojení ke spalinovému systému a komín samotný, ale také používané palivo a jeho skladování. Kontrolou projdou rovněž regulační a bezpečnostní prvky kotle. V praxi půjde o úkon trvající asi jednu až dvě hodiny a domácnosti si na něj musejí připravit zhruba 800 až 1500 Kč. Protokol o kontrole kotle je nutné pečlivě uschovat, protože si jej následně může vyžádat příslušný obecní úřad. Před samotnou kontrolou je vhodné, aby byl kotel vyhaslý a vyčištěný.

Revize mají za cíl zajistit dobrý stav kotlů, jejich hospodárný provoz a správné provozování, protože jedině správně provozované kotle, v dobrém stavu a spalující vhodné palivo vypouštějí méně emisí a neobtěžují své okolí prachem, rakovinotvornými látkami a nadměrným kouřem.

Autor: Redakce Nazeleno.cz