fbpx

Potvrzeno: Obnovitelné zdroje jsou v EU úspěšným nástrojem pro snižování emisí0

V únoru publikovaná studie Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) potvrzuje, že větrné, solární energetické zdroje spolu s využitím biomasy pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. Patří fosilní paliva minulosti?

Podíl všech obnovitelných zdrojů na celkové produkci energie v EU narostl v roce 2013 na 15 %. Evropská unie je tak na dobré cestě k naplnění závazku dosáhnout nejméně 20 % energie z obnovitelných zdrojů do konce tohoto desetiletí. Podle odborníků je tak Evropská unie na dobré cestě postupně vybudovat energetiku co nejméně závislou na fosilních palivech.

Asi netřeba připomínka, že celou věc mají hodně v rukou politici. Zejména v Česku se ale současná politická garnitura do podpory zelené energie příliš nehrne. Přitom důslednějším využíváním a chytrou podporou obnovitelných zdrojů by mohlo Česko významně zvýšit svou energetickou nezávislost. „České ministerstvo průmyslu na místo využití inovací stále vede domácí energetiku hlavně k rozšiřování těžby uhlí. Domácí ekonomika tak přichází o zajímavé investice, které by mohly podpořit tvorbu nových pracovních mít a snížit naši závislost na uhelných dolech i dovozu plynu z Ruska,“ uvedl například Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Reklama

Co zjistila EEA?

  • Bez růstu obnovitelných zdrojů by mohly být emise o 7 % vyšší v roce 2012,
  • nárůst podílu obnovitelných zdrojů od roku 2005 také pomohl posílit energetickou bezpečnost: bez využití šetrných zdrojů by byla spotřeba uhlí o 13 % vyšší a zemního plynu o 7 % v roce 2012,
  • nárůst obnovitelných zdrojů je dán především u solární a větrné energetiky trvalým poklesem cen těchto technologií,
  • státy s největším podílem obnovitelných zdrojů byly Švédsko, Lotyšsko, Finsko a Rakousko, kde tvořily více než třetinu na konečné spotřebě energie v roce 2013. Naopak nejmenšího podílu dosáhly na Maltě, v Lucembursku, Nizozemsku a Velké Británii, kde nedosáhly ani 5 %,
  • nejvíce obnovitelných zdrojů se stále využívá v produkci tepla, nejrychleji rostoucím podíl obnovitelných zdrojů je však ve výrobě elektřiny, naopak využití obnovitelných zdrojů v dopravě pokleslo.

Zelená energie na Nazeleno.cz:

  • Rozvoj domácích solárních elektráren je za dveřmi

  • Co jsou hybridní solární elektrárny?

  • Jak správně vybrat kotel na pelety

Autor: Redakce Nazeleno.cz