fbpx

Partneři sekce

Porovnání: Úsporné topné systémy Regulus0

Uvažujete nad pořízením úsporného topného systému? Vybírat můžete z několika alternativ – tepelné čerpadlo, sluneční kolektory, krbové vložky s teplovodními výměníky či kondenzační plynový kotel. Jak tyto systémy vytápění fungují? Jaké jsou výhody jednotlivých systémů?

Udělat správné rozhodnutí vzhledem k volbě topného systému v domě není vůbec jednoduché. Tepelná technika je často velice nákladná, stejně jako pořízení otopného systému, který distribuuje teplo v domě. Špatné rozhodnutí při volbě nekvalitních komponent a zařízení se může projevit v lepším případě okamžitě a někdy až za pár topných sezón, když uživatel zjistí, že náklady na vytápění neodpovídají možnostem moderních úsporných zdrojů.

„Moderní krby s několika stupni spalování mají špičkovou účinnost až 86 %.“

Pojďme si tedy společně probrat a porovnat některé vybrané alternativy vytápění z pohledu úsporných zdrojů tepla a zaměřme se na efektivní, úsporné a ekologické systémy vytápění. První z možností je tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo: Ekologická energie z okolní přírody

Jednotlivé typy tepelných čerpadel se liší zejména tím, odkud „odčerpávají“ energii. Jednoduché a již vžité základní rozdělení je na tepelná čerpadla vzduchová, zemní a vodní. Vesměs všechna instalovaná tepelná čerpadla jsou zapojena do teplovodního otopného systému, proto se u názvu typu tepelných čerpadel za pomlčku udává „voda“.

Na našem trhu se uplatňují zejména 2 typy tepelných čerpadel: vzduch-voda a země-voda. Jen sporadicky se objevuje typ voda-voda. Je to tak trochu z důvodů složitého vyřizování povolení s vodoprávním úřadem a také díky malým vydatnostem studní. Málokdo si totiž uvědomí, že pro běžné tepelné čerpadlo je třeba zajistit trvalou vydatnost studny i 30 m3/den po několik měsíců – a běžné studny s takovouto vydatností se na našem území vyskytují jen vzácně.

Tepelné čerpadlo nejčastěji seženete v provedení vzduch-voda nebo země-voda
Tepelné čerpadlo nejčastěji seženete v provedení vzduch-voda nebo země-voda

Na tepelné čerpadlo lze získat dotace

Tepelné čerpadlo je v povědomí lidí dobře známý pojem. Stále však mezi lidmi panuje určitý neoprávněný skepticismus vůči pořízení systému s tepelným čerpadlem. Cena čerpadla se pohybuje mezi 120–150 000 Kč. Samotné čerpadlo k dobře fungujícímu systému vytápění nestačí. Spíše se mluví o „úsporných systémech topení s tepelnými čerpadly“, kde se cena setu pohybuje okolo 200 – 250 000 Kč a zahrnuje vše co je zapotřebí k vytápění rodinných domů.

Díky programu Zelená úsporám je možné získat dotace, která snižuje pořizovací cenu na tepelná čerpadla a staví je mezi velmi výhodné zdroje tepla pro rodinné domy i jiné objekty. Vždy je však zapotřebí, aby systém navrhoval odborník, tak jako to děláme ve firmě Regulus, protože dobře fungovat může jen správně navržený celý topný systém.

Solární kolektory: Využijte slunečního svitu

K přitápění lze také využít energii ze slunce díky plochým nebo trubicovým slunečním kolektorům Regulus (správně fototermických slunečních kolektorů). Ploché sluneční kolektory mají oproti trubicovým kolektorům v zimním období nižší energetický zisk. Proto se používají spíše k přípravě teplé vody, k přitápění se pak používají buď trubicové sluneční kolektory, které mají absorpční povrch oddělen od okolí vakuem, nebo špičkové ploché kolektory, které se svými parametry trubicovým kolektorům přibližují.

Sluneční kolektory slouží spíše k přitápění či ohřevu teplé vody
Sluneční kolektory slouží spíše k přitápění či ohřevu teplé vody

Tyto „podpůrné“ systémy vytápění či ohřevu teplé vody se dají velmi dobře zkombinovat právě s tepelným čerpadlem, teplovodní krbovou vložkou nebo například s kondenzačním kotlem.

Krbové vložky s teplovodními výměníky: Efektivita a elegance

Krbové vložky s teplovodními výměníky mají výhodnou pořizovací cenu a jedinečným způsobem kombinují efektivitu a eleganci dohromady. I na krbové vložky lze získat dotaci až 50 000 Kč, pořizovací cena je okolo 60 000 Kč.

V objektu je tak instalovaný nejen levný zdroj tepla – vytápění dřevem je stále jednou z nejlevnějších variant vytápění, ale také výrazný dekorační a designový prvek, který dokáže posunout vzhled interiéru na velmi vysokou úroveň. Moderní krby Romotop s několika stupni spalování mají špičkovou účinnost až 86 %, palivo odhořívá pomaleji a vzniká minimum zbytků odhořeného paliva (popel).    

Krbové vložky s teplovodními výměníky jsou nejen efektivní, ale i velmi elegantní
Krbové vložky s teplovodními výměníky jsou nejen efektivní, ale i velmi elegantní

Kondenzační plynový kotel: Maximálně účinný

Posledním typem úsporného vytápění, o kterém je nutné se zmínit, je kondenzační plynový kotel. Mezi největší výhody kondenzačního kotle patří jeho vysoká účinnost, s jakou je kotel schopen předat teplo z plynu do otopné vody. Plyn se spaluje s maximální možnou účinností a vy platíte pouze za to, co skutečně v topení využijete.

Mezi další výhody kondenzačních kotlů patří jejich vysoká modulovatelnost, tedy schopnost rychle se přizpůsobit aktuální potřebě výkonu vytápění bez zbytečného přetápění nebo cyklování (časté spínání kotle). Rozsah modulovatelnosti výkonu těchto kotlů bývá velmi vysoký a běžně se pohybuje mezi 20–100 % maximálního výkonu kotle.

Kotle tak pracují se špičkovou účinností i v době, kdy je potřeba pouze mírně přitápět (podzim, jaro). Při kombinaci kondenzačního kotle se solárním systémem se pak jedná o skutečně úsporný a ekologicky přínosný systém, který je taktéž podporován z programu Zelená úsporám. Například sestava Solartherm set od firmy Regulus, kde celková cena včetně montáže vyjde na 132 000 Kč s DPH.

Pro více informací o tepelných čerpadlech a alternativních zdrojích energie navrhujeme navštívit stránky společnosti Regulus.

Regulus – Úsporné řešení pro vaše topení.

Autory článku jsou Bc. Stanislav Němec a  Ing. Michal Pavelec

Autor: Komerční sdělení