fbpx

Partneři sekce

Poplatek za rezervaci výkonu solární elektrárny: Kdy a za kolik?0

Jak zatočit se spekulanty, kteří navyšují rezervovaný výkon fotovoltaických elektráren? Pomoci má poplatek za rezervaci výkonu a harmonogram výstavby elektrárny. Kolik se za rezervaci výkonu platí? Kdo bude určovat a kontrolovat harmonogram výstavby?

Krize ve fotovoltaice, kterou rozpoutal stop-stav novým solárním a větrným elektrárnám, se prozatím nevyřešila, i když nápadů se v této souvislosti objevilo víc než dost. Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, která Energetickému regulačnímu úřadu od roku 2011 umožní snížit výkupní ceny elektřiny o více než 5 %. Stop-stav novým solárním a větrným elektrárnám ale stále trvá a zdá se, že ještě nějakou dobu bude.

„Harmonogram výstavby nové elektrárny navrhne sám žadatel a jeho dodržení bude kontrolovat distributor, v jehož kompetenci bude zrušení rezervace.“

Reklama

Za hlavní viníky fotovoltaické krize bývají označování spekulanti, kteří si dopředu rezervují obrovské množství vyrobené energie, aniž by reálně uvažovali o stavbě solárních elektráren. K oddělení těchto spekulantů od skutečných zájemců o výstavbu elektráren má přispět novela vyhlášky č. 51/2006 Sb, která vstoupila v platnost 1. dubna.

Fotovoltaika na Nazeleno.cz

   – Konec solárních elektráren v Česku!

   – Nové výkupní ceny 2011. O kolik klesnou?

   – Fotovoltaika: Rezervace neznamená realizaci

   – Výkupní ceny klesnou. Ohrozí to fotovoltaiku?

   – Proč ve fotovoltaice nenásledujeme Německo?

Předpokládáme, že vzhledem k nutnosti zaplacení zálohy podílu na oprávněných nákladech a nutnosti plnění harmonogramu výstavby zdroje, dojde k poklesu zájmu spekulativních žadatelů o připojení,“ uvedla Jarmila Lehnerová, tisková mluvčí ERÚ.

Poplatek za rezervaci výkonu fotovoltaické elektrárny

Co se skrývá za pojmem oprávněné náklady? Jedná se o náklady provozovatele soustavy spojené s připojením elektrárny. Výše těchto nákladů je určována individuálně podle přílohy č. 6 novelizované vyhlášky a odvíjí se od podmínek v místě připojení a výše výkonu, resp. příkonu nového zdroje. Konkrétní poplatky za rezervaci výkonu ukazuje následující tabulka.

Místo připojení k napěťové
hladině
Způsob připojení
Měrný podíl
žadatele
přenosová soustava
v místě připojení podle
stanoviska provozovatele
přenosové soustavy
500 000 Kč/MW
distribuční soustava VVN
Typ A
1 200 000 Kč/MW
distribuční soustava VVN
Typ B
150 000 Kč/MW
distribuční soustava VVN
Typ A
640 000 Kč/MW
distribuční soustava VVN
Typ B
150 000 Kč/MW
distribuční soustava VVN
3 fázové připojení
500 Kč/A
distribuční soustava VVN
1 fázové připojení
200 Kč/A

Zdroj:Novela vyhlášky č. 51/2006
Pozn.: Připojení Typu A je takové připojení, kdy provozovatel distribuční soustavy rozšíří distribuční soustavu až do předávacího místa, kterým je např. trafostanice nebo rozvodna žadatele o připojení. Připojení Typu B je takové připojení, které nesplňuje podmínky připojení typu A.

Zálohu ve výši 50 % z celkových nákladů spojených s připojením nového zdroje, musí žadatel uhradit do 15 dnů od podpisu smlouvy s provozovatelem soustavy (viz graf postupu o připojení). Maximální částka, kterou může provozovatel soustavy za připojení požadovat, je 50 milionů korun. 

Schéma postupu o připojení fotovoltaické elektrárny

Schéma postupu při žádosti o připojení nové elektrárny
Schéma postupu při žádosti o připojení nové elektrárny. Zdroj: ERÚ

Žadatel v termínu daném vyhláškou uhradí zálohu a v okamžiku realizace připojení doplatí zbývajících 50 %. V případech, kdy z nějakých důvodů nedojde k realizaci připojení, přičemž provozovatel soustavy již vynaložil nějaké náklady spojené s připojením požadovaného příkonu nebo výkonu, měly by tyto náklady být zohledněny při vrácení zaplacené zálohy,“ vysvětluje Jarmila Lehnerová.

Harmonogram výstavby ohlídá distributor

Poplatek za rezervaci výkonu není jedinou zbraní v boji proti spekulantům. Společně se žádostí o připojení elektrárny o instalovaném výkonu nad 0,5 MW musí žadatel předložit také harmonogram výstavby elektrárny. Jeho nedodržení je důvodem pro zrušení rezervace.

K žádosti o připojení nové elektrárny je potřeba doložit i harmonogram její výstavby
K žádosti o připojení nové elektrárny je potřeba doložit i harmonogram její výstavby

Harmonogram výstavby nového zdroje navrhne sám žadatel a jeho plnění bude kontrolovat distributor, v jehož kompetenci bude zrušení rezervace. „Předpokládáme, že navržený harmonogram bude součástí smluvního vztahu mezi provozovatelem distribuční soustavy a žadatelem, přičemž neodůvodněné neplnění harmonogramu by mohlo být příčinou k rozvázání smluvního vztahu a tedy zániku rezervace výkonu,“ doplňuje Jarmila Lehnerová.

Energetický regulační úřad věří, že novela vyhlášky odradí spekulanty od rezervace výkonů pro zdroje, které nikdy naplánovali stavět. Kdy však bude skutečně odvolán stop-stav novým fotovoltaickým a větrným elektrárnám, si odhadnout netroufá.

Autor: Jana Poncarová