fbpx

Pohřeb do země, rozptyl nebo vsyp. Jak chcete být pohřbeni?0

Dřív bývalo samozřejmostí, že součástí pohřbení byl obřad, smuteční průvod a uložení ostatků zesnulého do země. Pozůstalí poté na hrobě zalévali květiny, zapalovali svíčky a vzpomínali. Dnes se ale doba mění a na oblíbenosti nabývají také jiné způsoby pohřbívání. Zajímá vás, jak probíhá vsyp nebo rozptyl popela a jaká jsou pravidla pro tyto způsoby pohřbení? Vše zjistíte v našem článku.

Zpopelnění s obřadem i bez obřadu

Rozptyl i vsyp jsou způsoby uložení popela, kterým předchází kremace (také nazýváno zpopelnění nebo pohřeb žehem). Ta může proběhnout bez obřadu a bez účasti zesnulých s tím, že po zpopelnění si v pohřebním ústavu nebo v krematoriu mohou pozůstalí vyzvednou urnu s popelem. Druhou variantou je uspořádání kompletního rozloučení s obřadem, účastí pozůstalých i přátel. Ti se rozloučí s rakví se zesnulým, který je poté předána ke kremaci. Případně je možné uspořádat poslední rozloučení s urnou s popelem zesnulého až po kremaci.

Podle právního řádu ostatky zesnulého ve formě popela přechází zpopelněním do vlastnictví pozůstalých a ti s nimi poté mohou nakládat dle svého uvážení. Zákonem je stanoveno pouze to, že s ostatky je třeba nakládat důstojně a nijak přitom neohrozit veřejné zdraví nebo pořádek.

Podívejte se, jaké jsou varianty pohřbu žehem, co všechno zahrnují a jak probíhají.

Zdroj: pohrebpegas.cz

Co s popelem zesnulého

Urnu s popelem zesnulého si můžete ponechat uloženou doma. Pokud by si chtěli pozůstalí popel rozdělit, je možné využít malé urny, do kterých se popel odsype. Zajímavým způsobem, jak mít popel zesnulého blízko u sebe, jsou pohřební šperky. Ty umožňují odsypat trochu popela do přívěsku, který poté můžete nosit na řetízku na krku nebo na náramku.

Pokud ale chcete urnu uložit na veřejné místo a umožnit tak i ostatním, aby se přicházeli se zesnulým rozloučit, pak můžete zvolit jednu z následujících variant:

  • Uložení urny do kolumbária: V kolumbáriu je uložená urna s popelem, místo je označené destičkou s údaji o zesnulém.
  • Rozptyl popela na rozptylové loučce: Rozptylové loučky jsou součástí některých hřbitovů. Na těchto místech je možné popel rozptýlit. Někdy se jedná jen o udržovanou travnatou plochu s několika stromy v areálu hřbitovy, jindy o samostatný areál. V pražských Ďáblicích se například nachází Les vzpomínek, kde můžete popel rozptýlit u vybraného stromu, který poté bude označen dřevěnou destičkou.
  • Vsyp popela do předem vyhloubené jamky: Podobně jako rozptyly fungují také vsypy popela. Na rozdíl od rozptylu se ale popel volně nenechává rozletět na větší plochu, naopak se popel vsype do předem vyhloubené jamky, která se poté zakryje hlínou. Místo bývá poté označeno epitafní destičkou připomínající místo posledního odpočinku.
Zdroj: lesvzpominek.cz

Tyto způsoby možná nejsou tak majestátní jako tradiční uložení do hrobu, jedná se ale o ekologickou, finančně nenáročnou a praktickou variantu pohřbení. V současné době je spousta hřbitovů na hraně svých kapacit, proto je to zároveň způsob, jak v budoucnu ušetřit chybějící prostor. Navíc pozůstalí nepřijdou o místo, kam mohou chodit vzpomínat na zesnulého a uctívat jeho památku. Naopak pro někoho může být mnohem příjemnější vzpomínání během procházky mezi vzrostlými stromy než strávení několika minut u chladné kamenné desky na hřbitově.

Autor: Komerční sdělení