fbpx

Podlahové vytápění: Vyšší úspory energií s reflexní fólií?0

Uvažujete o pořízení podlahového vytápění a někde jste slyšeli nebo četli, že s reflexní fólií dosáhnete ještě výraznějších úspor energií? Skutečně zvýší termoreflexní fólie výkon topení a zlepší jeho izolaci? Podívejte se na výsledky nezávislé studie!

 „Energeticky úsporné“. Toto spojení je v současnosti velice oblíbené a tak není divu, že se čím dál častěji setkáváme s produkty, které se tímto označením mají odlišit od ostatních a v pozitivním smyslu slova na sebe strhnout pozornost zákazníků. Samozřejmě, každý chce přece platit za provoz svých spotřebičů co nejnižší částky a jestli to navíc lze označit za ulehčení přírodě, tím lépe.

„Po 3-4 dnech od zalití podlahy anhydritem je hliníková vrstva fólie, která měla sloužit k odrazu tepla, znehodnocena.“

Energetické úspory jsou zdůrazňované hlavně v oblasti vytápění, kde jsou rozdíly velice citelné. Technologický pokrok neustále posouvá hranice dopředu, a to, co bylo včera považováno za úsporné, dnes vytlačují produkty ještě úspornější. Tato tendence však zároveň vytváří mezi výrobci na trhu tlak „úspornosti za každou cenu“ a geniální novinky jsou častokrát spíše marketingovou strategií než prověřenou a řádně certifikovanou technologií.

Dosáhnete s reflexní fólií opravdu výrazných úspor?

Tímto způsobem se v posledních letech objevila v sortimentu firem zabývajících se podlahovým vytápěním položka, která má jednak zaručit mohutné úspory snížením provozních nákladů a navíc celkově zlepšit fungování celého systému podlahového vytápění.

Tímto „revolučním“ vylepšením jsou tzv. odrazové, zrcadlové, reflexní, či jiné zázračné fólie. Protože se v naší každodenní praxi s tímto tématem často setkáváme a v podstatě se čím dál častěji musíme konfrontovat s tvrzením, že podlahové vytápění bez reflexní fólie je méně kvalitní, rádi bychom se na tomto místě k tomuto tématu blíže vyjádřili a umožnili budoucím zákazníkům slyšet názor i z druhé strany.

Míra reflexe až 20 %? Studie hovoří jinak

Především nás zaujala avizovaná míra reflexe až 20 %. Certifikát vysokých hodnot reflexe fólií dodávaných nyní na trhu však neexistuje. Naopak fakt, že toto tvrzení je vysloveně nadsazené a mírně řečeno zavádějící dokládá nezávislá studie Ústavu techniky ČVUT v Praze. Experiment byl publikovaný v knize „Velkoplošné sálavé vytápění, podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení“ (Jiří Bašta, nakladatelství Grada, 2010, str. 31-35).

V rámci experimentu byla volená shodná skladba otopných ploch systému, přičemž v první polovině sledované otopné plochy byla použita termoreflexní fólie a v druhé pouze PE fólie. Obě poloviny otopné plochy byly od sebe odděleny tepelnou bariérou a napájené vodou o stejné přívodní teplotě a stejném hmotnostním průtoku. Také další okrajové podmínky byly vždy stejné (teplota vzduchu, výsledná teplota, relativní vlhkost), neboť obě poloviny otopné plochy byly měřeny vždy současně.

Termoreflexní fólie zlepší izolaci jen o 1 %

Výsledky měření jasně dokázaly, že termoreflexní fólie změnila tepelnou prostupnost vrstvy pod rovinou trubek, i tepelný tok sdílený především pod vytápěným prostorem velmi nepatrně. V definičním vztahu pro tepelnou propustnost pod rovinou trubek se projevil vlastní tepelný odpor jako přídatná tepelná izolace v rozsahu cca 1 %.

Vzduchová mezera mezi reflexní vrstvou a mazaninou nad ní neumožnila, aby se fyzikálně projevil i princip sálání s ohledem na téměř shodné teploty mezivrstev. Vzhledem k velice malé tloušťce termofólie i minimálnímu rozdílu povrchových teplot (reflexní vrstva a mazanina nad ní) je podíl tepelného toku sáláním na změně tepelné prostupnosti přes vzduchovou mezeru zanedbatelný.

Tepelný náběh obou podlahových otopných ploch vykazoval víceméně shodné chování. Rozdíly nejsou postižitelné, neboť se pohybují v rozsahu nepřesnosti měření. 

Hliníková vrstva fólie díky anhydritu zkoroduje

Kromě malé tloušťky termofólie a minimu průteplivého prostředí (např. vzduchu), ve kterém by mohlo docházet k reflexi a tím zvýšenému přenosu tepla, tedy fyzikálních faktorů, toto téma má i svou chemickou stránku.

Odrazová složka těchto fólií je tvořena vrstvou hliníku. Přestože výrobci tvrdí, že mají hliníkovou mezivrstvu bezpečně oddělenou separační mezivrstvou, při systému instalace připevňováním topného potrubí příchytkami do tepelné izolace nutně dochází k perforaci fólie a tedy porušení ochranné vrstvy.

Přímý kontakt s anhydritovou mazaninou má pro hliník jediný efekt – devastující korozivní reakci. Tím už po krátké době, přesněji po uplynutí 3-4 dnů od zalití anhydritem, je hliníková vrstva, která měla sloužit k odrazu tepla, znehodnocena anhydritem a fólie je lidově řečeno „vyžraná zevnitř“.

Na bílých plochách můžete vidět, jak málo z reflexní vrstvy zůstane po zalití anhydritem. Zdroj: www.pedotherm.cz
Na bílých plochách můžete vidět, jak málo z reflexní vrstvy zůstane po zalití anhydritem. Zdroj: www.pedotherm.cz

Z výše uvedeného vyplývá, že podlahové topení funguje stejně i bez tzv. reflexních fólií. PEDOTHERM používá PE systémovou fólii tl. 0,2 mm, která je proti korozi zcela odolná.

PEDOTHERM používá PE systémovou fólii, která je zcela odolná proti korozi. Zdroj: www.pedotherm.cz
PEDOTHERM používá PE systémovou fólii, která je zcela odolná proti korozi. Zdroj: www.pedotherm.cz 

Podlahové topení se po instalaci zalévá nejčastěji anhydritem. Zdroj: www.pedotherm.cz
Podlahové topení se po instalaci zalévá nejčastěji anhydritem. Zdroj: www.pedotherm.cz 

Podlahové vytápění: Uspoříte i bez reflexní fólie

Pokud plánujete realizaci podlahového vytápění v rodinném domě a toto téma vás zaujalo, určitě nás neváhejte oslovit pro bližší konzultaci.

PEDOTHERM Moravia s.r.o. se specializuje na realizace topných a větracích systémů, především podlahového vytápění. PEDOTHERM je tradiční značkou kvality s mimořádnou historií, která se v ČR datuje už od roku 1991. PEDOTHERM má své pobočky v celé řadě evropských zemí, přičemž první realizace podlahového vytápění v Německu, odkud systém pochází, byla už před více než 30 lety. V Česku, na Moravě a ve Slezsku máme přes 5 000 realizovaných zakázek rodinných domů a řady našich zákazníků se dále rozšiřují.

Naší silnou stránkou, kterou vám nabízíme, je systémovost řešení, tzv. „na klíč“. Dokážeme zajistit celé dílo od odborného projekčního návrhu až po zhotovení finální vrstvy anhydritové podlahy. Naše působnost přesahuje i do sféry regulačních systémů, řízeného větrání, tepelných čerpadel a solární techniky. Odbornost a kompetentnost jsou pilíře, na kterých stojí spokojenost našich současných i budoucích zákazníků, mezi které, jak doufáme, se brzo také připojíte.

Více informací najdete na webových stránkách společnosti PEDOTHERM www.pedotherm.cz.

Autor: Komerční sdělení