fbpx

Podlahové vytápění PEDOTHERM: Nejen úspora energie0

Kolik tepelné energie lze uspořit při používání podlahového vytápění? Proč je ideální spojit podlahové vytápění s tepelným čerpadlem nebo solárními kolektory? Kolik peněz je možné na tepelné čerpadlo získat z programu Zelená úsporám?

Je nepopíratelné, že řada alarmujících indikátorů ukazuje na změny globálního klimatu, které je nutné brát velmi vážně. Tyto ukazatele signalizují vývoj, jež lidstvu do budoucna klade otázky obyvatelnosti naší planety.  Jako globální příčinu tohoto vývoje je pochopitelně nutné brát také nebržděnou eskalaci individuálního blahobytu v průmyslově rozvinutých zemích.

Podlahové vytápění PEDOTHERM pracuje s náběhovou teplotou v rozmezí 30–55 °C.

Všeobecné spotřební chování v minulých desetiletích, které vycházelo z mylného předpokladu, že přírodní zdroje jsou k dispozici v neomezeném množství, nás dostalo do situace, kdy zájem na trvale udržitelném rozvoji vyžaduje zásadní změnu myšlení, chování a samozřejmě i spotřebitelských preferencí. Ekonomicky úsporné chování spotřebitelů zahájilo překvapivý inovační proces, který se mj. projevuje i v oblasti technologie vytápění

 
Podlahové vytápění představuje inovační technologii, která šetří energii i finance

Podlahové vytápění šetří energii

Podlahové vytápění PEDOTHERM pracuje s náběhovou teplotou v rozmezí 30–55 °C. Úspory energie tak začínají už při výrobě tepla. Při těchto nízkých teplotách předává zdroj tepla až o 15 % méně tepelné energie do svého okolí v důsledku ztrát vyzařováním oproti zdroji pracujícímu s vysokou teplotou. Další efekt úspory vzniká při transportu tepla od zdroje do místa určení tepelné energie v místnosti. Napájecí trasy, tzn. hlavní vedení od zdroje k rozdělovačům topných okruhů PEDOTHERM, jdou vždy nejpřímější cestou a jsou podstatně kratší, než je tomu u přívodů k topným tělesům.

Nová generace zdrojů tepla

Nízkoteplotní provoz podlahového vytápění je rozhodujícím předpokladem pro efektivní využití nové generace zdrojů tepla. Nízkoteplotní kotle a kotle lépe využívající spalné teplo pracují se zřetelně optimalizovaným stupněm účinnosti při použití topné energie. Ale bez odpovídajících systémů rozvádějících s nízkou náběhovou teplotou teplo v budově, jsou tyto kotle prakticky nepoužitelné.

 
Podlahové vytápění využívá důmyslný systém rozvodu tepla

Nízké provozní teploty jsou rovněž nezbytné pro začlenění alternativních zdrojů energie pro získávání tepla, jako je např. solární tepelná energie nebo zemská tepelná energie získávaná tepelnými čerpadly.

Podlahové vytápění a tepelné čerpadlo z dotací Zelená úsporám

Právě spojení podlahového vytápění  s tepelnými čerpadly se ukazuje jako mimořádně vhodnou kombinací. Pořizovací náklady kvalitního tepelného čerpadla jsou sice stále nepřehlédnutelnou položkou ve stavebním rozpočtu,  nicméně oproti minulým letům jsou tato zařízení mnohem dostupnější a tím se zkracuje  i tzv. návratnost investice.


Závěrečnou fází instalace podlahového topení je zalití anhydritových podlah

Výrazně tomu přispívá i dotační program Ministerstva životního prostředí nazvaný „Zelená úsporám“. Například na tepelné čerpadlo typu země/voda je dotace 75 000 Kč. Z praktického hlediska má veliký význam samozřejmě i kvalita provedení celé realizace. Firma PEDOTHERM si je vědoma této skutečnosti a snaží se svým zákazníků vyjít vstříc kompletní montáží na klíč včetně tepelného čerpadla, případně solární techniky a zalitím anhydritových podlah. Všechny zdroje tepla, které našim zákazníkům nabízíme, jsou registrovány v dotačním programu a součástí dodávky je po domluvě i vyřízení dotace.

Kontakt:

PEDOTHERM Moravia, spol. s r.o.
Poštovní 108, 747 19 Bohuslavice u Hlučína
Tel.: +420 553 659 310-312
E-mail: pedotherm@pedotherm.cz
Web: www.pedotherm.cz

Autor: Komerční sdělení